(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

In opdracht van het ministerie van VWS heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzocht hoeveel vervuiling – restanten bestrijdingsmiddelen en schimmels – er in wiet uit coffeeshops zit. Die hoeveelheden blijken zo gering dat er volgens hen geen sprake is van een gezondheidsprobleem voor cannabis consumenten.

25 zakjes wiet uit 25 coffeeshops

Op twee momenten in 2015 kocht men in 25 coffeeshops een zakje wiet van 2 gram. Na onderzoek op vervuiling blijkt dat er in nederwiet uit de meeste coffeeshops restanten van bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen. “De hoeveelheden zijn dermate laag dat het geen risico vormt voor de gezondheid van gebruikers. Dit geldt voor de consumptie van nederwiet in de vorm van thee en voor gerookte/verdampte nederwiet. Er zijn geen giftige plantenschimmels (aflatoxines) aangetroffen”, aldus het RIVM in haar rapport ‘Cannabis contaminanten’.

Geen gezondheidsrisico

shutterstock_135959468

Het RIVM concludeert op basis van 25 samples van 2 gram dat de vervuiling in nederwiet geen probleem is voor de volksgezondheid [foto: Doug Shutter/Shutterstock]

Uit dit ‘verkennend onderzoek’ van het RIVM blijkt dat in 23 van de 25 monsters één of meerdere bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen. In 11 monsters was de hoeveelheid hoger dan de grens die in de kruidengeneesmiddelenrichtlijn wordt gesteld. “Eén monster bevatte een verboden bestrijdingsmiddel, maar ook deze concentratie was dermate laag dat het geen risico voor de gezondheid vormt”, stellen de onderzoekers.

Alleen legalisering biedt echt bescherming

Nu is dit natuurlijk slechts een momentopname. Uit de markt horen wij regelmatig verhalen over met pesticide of schimmels vervuilde of met chemische substanties kunstmatig verzwaarde wiet. Het RIVM wil ook vaker gaan testen, bijvoorbeeld in samenwerking met de THC Monitor die jaarlijks wordt uitgevoerd. Maar de beste oplossing – en niet alleen vanuit het oogpunt van volksgezondheid trouwens – is toch een legalisering van de wietteelt. Dan kan er vooraf en achteraf controle zijn op de productie en verkoop van cannabis, en daarmee is het belang van de consument uiteindelijk ook het beste gediend!

Meer informatie

Wil je het volledige RIVM-rapport over vervuiling in wiet lezen, klik dan HIEROP

Onderstaande tabel laat zien wat er precies is aangetroffen in welke wietsoorten uit maart en mei 2015:

tabel1

[openingsbeeld: blambca/Shutterstock]
(advertenties)