(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Weten jullie nog dat het kabinet Rutte III meer dan 100 miljoen euro ter beschikking stelt om ‘ondermijning’ tegen te gaan? Welnu: 1,8 miljoen uit die pot gaat naar acht speciale wietambtenaren  in de Limburgse steden Heerlen en Kerkrade. Die lui gaan nog dit jaar op pad om te speuren naar wietkwekerijen, iets dat voorheen alleen de politie deed.

 

Ondermijning

Georganiseerde misdaad, illegale hennepteelt, ondermijning… het zijn inmiddels gebruikelijke termen als je  leest over wietteelt. Zeker als de boodschap van de overheid komt, want de war on drugs propaganda beleeft in de Lage Landen nog immer fantastische tijden. Neem de ronkende persverklaring van de burgemeesters Emile Roemer van Heerlen en Jos Som van Kerkrade, deze dinsdag.

Beide Zuid-Limburgse gemeenten starten een project met geld uit het zogeheten ondermijningsfonds om de “georganiseerde criminaliteit, en meer specifiek de illegale hennepteelt, te bestrijden”.

‘Systematisch gecontroleerd’

Niet alleen gaan de acht speciale wietambtenaren straks het controlewerk van de politie overnemen – denk aan het controleren van loodsen, containers, bedrijfsgebouwen en opslagplaatsen – dat gaan ze ook nog eens doen op plekken waar nog GEEN VERDENKING van wietteelt op tafel ligt!

Acht extra ambtenaren die fulltime gebouwen gaan doorzoeken in Heerlen en Kerkrade op zoek naar die duivelse wietplant… het kan allemaal dankzij het ‘ondermijningsfonds’ van Rutte III [foto: Anton Watman/Shutterstock]

‘Systematisch controleren’ noemen ze dat in ambtenarenjargon. We citeren even letterlijk de kern van dit toch best opzienbarende plan van aanpak in Heerlen en Kerkrade:

“In dit project blijven de controles niet meer beperkt tot panden waar een verdenking is. Doel is alle (bedrijfs)gebouwen te controleren die redelijkerwijs geschikt zijn voor ondermijnende hennepteelt. Ook is het niet de politie, maar de gemeenten die de panden gaan controleren. Daarbij bekijken de handhavers of de verschillende locaties (loodsen, bedrijfsgebouwen, etc.) conform het bestemmingsplan in gebruik zijn. Deze controles gaan op grote schaal plaatsvinden en gebeuren in nauwe samenwerking met politie, OM en RIEC. Dit betekent dat als een hennepplantage wordt aangetroffen niet alleen de gemeente overgaat tot bestuursrechtelijke maatregelen, maar dat (waar mogelijk) ook strafrechtelijk zal worden ingegrepen.”

Project #HAP

Alleen al in Kerkrade en Heerlen werden sinds 2014 meer dan 700 waarschuwingen uitgereikt en panden gesloten. Het echte aantal productielocaties is waarschijnlijk nog veel hoger. Want tot nu toe worden panden alleen door de politie gecontroleerd als er sprake is van een concrete verdenking. Overigens betreffen de cijfers zowel wiet als synthetische drugs (xtc, speed).

De nu aangekondigde ‘intensieve controles’ die het extra personeel in de loop van 2019 gaat uitvoeren, worden uiteraard in een apart ambtelijk project gegoten, met de naam #HAP. Dat HAP staat hier voor ‘Hennep Aanpak Parkstad’.

En alsof het nog niet genoeg is dat acht gemeenteambtenaren zich – naast de politie –  fulltime gaan bezighouden met het zoeken naar wietplantages in Heerlen en Kerkrade, kondigt men ook nog doodleuk aan: “Op basis van de opgedane ervaringen zal het na ongeveer een jaar worden uitgebreid naar alle andere Parkstad gemeenten.”

Oppassen dus daar in Zuid-Limburg!

[openingsbeeld:  Blablo101/Shutterstock]
(advertenties)