(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Maastricht is een buitenbeentje in Nederland, ook als het gaat om cannabis. Het ingezetenencriterium – ofwel de ‘wietpas’ – wordt er al zes jaar streng gehandhaafd en consumenten moeten er zelfs een uittreksel van het bevolkingsregister overleggen als ze een grammetje Power Plant willen kopen! De gemeente heeft belangstelling om mee te doen aan het kabinetsexperiment met gereguleerde wietteelt, maar de verenigde coffeeshops laten nu weten dat ze hier niet aan mee wensen te werken. De enige oplossing die zij zien: legalisering naar Canadees voorbeeld.

Steun voor wietproef brokkelt snel af

Niet alleen diverse gemeentebesturen – Amsterdam en Rotterdam voorop – hebben geen zin meer in de aangekondigde vierjarige proef met ‘staatswiet’ in hun coffeeshops, ook de coffeeshops zelf zien er weinig in. Nadat eerder al de shops in Leeuwarden kenbaar hadden gemaakt dat ze er niet aan mee willen doen, maken ook de verenigde shops in Maastricht duidelijk dat hun stad zich verre zou moeten houden van deelname aan het gereguleerde wietteelt-experiment van premier Rutte en consorten. I

In een brief aan burgemeester Annemarie Penn-te Strake, voorstander van een wietproef, hebben de coffeeshops hun bezwaren op papier gezet.

Coffeeshops: ‘smakeloos compromis’

De gemeente had twee weken geleden de shops om hun mening over de wietproef gevraagd en die hebben ze gekregen ook: NEE! Woordvoerder Marc Josemans van de Maastrichtse shops noemt het experiment in de brief zelfs ‘een smakeloos compromis van het huidige kabinet’. Volgens de immer strijdbare Josemans, die zich jarenlang tegen de wietpas heeft verzet en uit protest daartegen zelfs zijn coffeeshop Easy Going enige tijd gesloten hield, ‘smoort het experiment doelbewust iedere mogelijkheid tot succes in de kiem’.

Marc Josemans strijdt al jaren namens de coffeeshops in Maastricht voor een beter cannabisbeleid en daar hoort de ‘staatswiet’ van Rutte III zeker niet bij wat hun betreft… [foto: Gonzo Media]

De Maastrichtse coffeeshops zijn zonder meer al het zwaarste van alle shops getroffen door 6 jaar wietpas, terwijl die elders in het land ofwel nooit is ingevoerd ofwel weer is afgeschaft (Eindhoven, Venlo, Tilburg et cetera). Maar als het experiment daar nog eens bovenop gaat komen in de Limburgse hoofdstad, vreest Josemans dat er nog meer mensen de straat op worden gejaagd rechtstreeks in de armen van drugsrunners, straat- en huisdealers. ‘Er mag door de deel­nemende coffeeshops geen buitenlandse hasj worden verkocht. Ook word je beperkt in het aanbod. Verder klantenverlies is voor de Maastrichtse coffeeshops financieel niet meer te dragen, maar ook voor de burgemeester niet te verantwoorden.’

Omzet shops keldert, maar waar blijven die klanten?

De zichtbare overlast is dan volgens een onderzoek van criminoloog Hans Nelen wel gedaald in Maastricht, dat betekent nog niet dat het goed gaat met de coffeeshops. Volgens Josemans zijn de (buitenlandse) klanten nooit meer teruggekeerd en zoeken die hun cannabisheil dus ergens anders. Ook lijdt de omzet van de coffeeshops hevig onder het ingezetenencriterium.

Josemans: ‘Door de terugloop van omzetten sinds 2012 kunnen wij berekenen dat wij nog slechts goed zijn voor 35 procent van de totale omzet. 65 procent moet bijgevolg illegaal verkocht worden. Dat was volgens een onderzoek van OWP Research in 2011 maar 14 procent.’

Gemeente Maastricht doet struisvogel na

De reactie van de gemeente op deze terechte kritiek van de verenigde coffeeshops is ontmoedigend. Over het laten vallen van de verplichting om ook een uittreksel van het bevolkingsregister te laten zien als wietconsument klinkt het uiterst vage: ‘Zolang er geen helderheid is over hoe het verdergaat, houden we vast aan bestaand beleid.’

Dat ze zelf helderheid zouden kunnen verschaffen gaat er blijkbaar niet in bij de lokale politiek. En dezelfde vaagheid (of moeten we het onwil noemen, dat is wellicht passender) blijkt uit het antwoord op de kritische brief van de coffeeshops over deelname aan de overheidsproef met staatswiet. ‘We kennen op dit moment de definitieve randvoorwaarden voor het experiment nog niet. We kunnen daarom geen inschatting maken over de gevolgen van het afhaken van de coffeeshophouders.’

Terwijl het volgens de Maastrichtse shops (en CNNBS en heel veel andere cannabismensen) toch eigenlijk zo eenvoudig is.

‘Als we naar de positieve resultaten in landen als Uruguay, enkele Amerikaanse staten en Canada kijken, rest alleen legalisering’

[openingsfoto:  defotoberg/Shutterstock]
(advertenties)