(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Nadat Leeuwarden eerder al verklaarde niet meer aan het wietteelt-experiment mee te doen en Amsterdam ook al aangekondigd heeft dat het er op deze manier niets in ziet, maakt Rotterdam bekend dat het de wietproef niet meer ziet zitten. De vraag is inmiddels gerechtvaardigd of we ooit nog die legale wiet in de coffeeshop gaan zien…

Wietproef is halfzacht compromis

Niet dat wij daar nu zo op zitten te wachten hoor, op die staatswiet en -hasj. Het kabinetsplan met gereguleerde wietteelt voor coffeeshops in 6 tot 10 gemeenten is sowieso een halfzacht compromis tussen de regerende partijen in Rutte III. Want eigenlijk hadden we al een wietwet door de Tweede Kamer die regulering voor HET HELE LAND zou regelen, alleen heeft D66 die zonder morren onder de tafel gemoffeld in ruil voor regeringsmacht.

Om ze toch niet helemaal met lege handjes op het pluche te laten zitten, kwam het coalitiekabinet met de ‘Wet experiment gesloten coffeeshopketen’ op de proppen. Een compromis waarin we vooral de ideeën van erkende wiethaters als het CDA en ChristenUnie in terug zien (al kan onze VVD premier er ook wat van).

Te weinig en te vaag

Na aanvankelijk enthousiasme en een stoet gemeenten die er wel graag aan mee wilde doen, lijkt het tij inmiddels gekeerd. Niet in het minst doordat men door begint te krijgen dat de wietproef waarschijnlijk meer vragen zal oproepen dan dat ze zal beantwoorden, nog los van de vraag WAT er eigenlijk precies beantwoord zou moeten worden in de 4 jaar dat het allemaal mag duren van Rutte III.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Raad voor Rechtspraak en een zwik andere deskundigen hebben al forse kritiek geuit op de inhoud van de kabinetsplannen. In Brabant uitte de burgemeester van Eindhoven deze week nog kritiek op het eindeloze getreuzel, in Leeuwarden heeft de gemeente al besloten helemaal niet meer mee te doen en de nieuwe burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, schreef naar regering en media dat ze er op deze manier ook geen enkele haalbaarheid in ziet. En daar kunnen we nu ook de tweede stad qua grootte en aantal coffeeshops aan toevoegen: Rotterdam.

Rotterdam wil eigen inbreng in wietproef

Burgemeester Ahmed Aboutaleb schrijft deze week namens Rotterdam dat hij ‘de kans klein acht dat zij meedoet als de nu geformuleerde uitgangspunten in stand blijven’. In een brief van 3 kantjes, gericht aan de ministers van justitie en volksgezondheid, legt Aboutaleb uit waarom de havenstad dreigt af te haken, ondanks dat de stad ‘een groot voorstander is van experimenteren met een vorm van gereguleerde teelt’.

Burgemeester Aboutaleb loopt wat politieagenten voorbij. Politie die volgens hem drie keer per jaar alle coffeeshops in Rotterdam controleert… [foto: Nancy Beijersbergen/Shutterstock]

Simpel gezegd komt het er vooral op neer dat Aboutaleb niets terugziet van zijn eigen ideeën over regulering. Belangrijkste daarvan: verkoop van staatswiet via een andere outlet dan de bestaande coffeeshops (een stuk of 36 in Rotterdam). “Hierbij is verkoop via internet of bijvoorbeeld via ‘vending machines’ geopperd. Ook het model van zogenaamde staatswinkels waarin softdrugs zou kunnen worden verkocht is daarbij genoemd, net zoals er in Scandinavische landen in dit soort winkels alcohol wordt verkocht”, schrijft de burgemeester.

Maar het kabinet heeft al duidelijk gemaakt dat dit er niet in zit: uitsluitend coffeeshops mogen meedoen.

Criminaliteit

De omvang (6 tot 10 gemeenten) en de duur van de wietproef (4 jaar) kunnen ook Rotterdam niet bekoren, net als eerder de adviescommissie onder leiding van André Knottnerus. “Gelet hierop is het de vraag of hiermee een zinvol antwoord op de onderzoeksvraag kan worden gegeven en of er invloed te verwachten valt op de productie en handel in softdrugs en of er een daling van de criminaliteit die hiermee gepaard gaat te verwachten valt”, stelt Aboutaleb.

En: “Met de huidige inrichting van het experiment kan het zijn dat coffeeshops na het experiment dan opnieuw zijn aangewezen op het afnemen van softdrugs van criminelen. Dit is voor Rotterdam een onwenselijke situatie.”

Twijfel aan verplichte deelname alle coffeeshops

Een ander ‘belangrijk kritiekpunt’ van de burgemeester is de verplichting voor alle coffeeshops in de aangewezen gemeenten om aan het experiment met staatswiet mee te doen. “Rotterdam telt bijna veertig coffeeshops. Het is lastig voor te stellen dat zij van het ene op het andere moment allemaal tegelijk moeten overschakelen op de landelijk gekweekte wiet. Dit roept vragen op over hoe de huidige leveranciers zullen reageren als zij in één klap buitenspel worden gezet. Het is niet ondenkbaar dat zij in de stad andere afzetkanalen zullen zoeken met alle gevolgen voor de openbare orde en veiligheid van dien.”

De brief besluit met het herhaaldelijk gebruik van het woord ‘wil’, waarmee Aboutaleb aangeeft dat hij eigenlijk wel graag WIL meedoen maar dan (veel meer) op zijn/Rotterdams voorwaarden. Ofwel, als er ‘diverse typen en diverse soorten experimenten kunnen worden uitgevoerd’. Aboutaleb: “Rotterdam wil de verkoop van legaal geteelde wiet in ‘eigen hand’ hebben.”

Nou toedeledokie dan Aboutaleb; nieuwe verkooppunten… dat gaat met dit christelijk-liberale anti-cannabis kabinet van zijn lang zal ze leven niet gebeuren!

[openingsfoto:  kivnl/Shutterstock]
(advertenties)