(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Ben je gewend om je wietplanten voor de oogst te spoelen? Dan kun je dat voortaan achterwege laten want een blinde test, uitgevoerd door producent van plantenvoeding RX Green Technologies, toonde onlangs aan dat spoelen mogelijk geen enkele zin heeft. Je proeft het verschil toch niet.

Voor we overgaan naar de uitgevoerde blinde test en de uitslag daarvan, eerst even dit: wat is spoelen en waarom spoelen kwekers hun wietplanten? Want daarover bestaat toch nog altijd veel verwarring. Zelfs de senior kweekredacteur van High Times Danny Danko, beschrijft een foutieve reden voor het spoelen, in hun publicatie over deze blinde test.

Spoelen?

Spoelen doe je niet, zoals veel kwekers en Danny Danko denken, om een overschot aan voedingszouten uit de planten te krijgen. Dat kan ook helemaal niet want wietplanten slaan geen mineralen op in hun bladeren of toppen. Spoelen doe je in plaats daarvan om de hoeveelheid bladgroen of chlorofyl in de wiet te verminderen. Door wietplanten één of twee weken voor de oogst geen voeding meer te geven, vergelen de bladeren en toppen en zit er dus minder chlorofyl in. Omdat chlorofyl een grassige geur en bittere smaak heeft, zou spoelen voor een betere smaak zorgen, en minder scherp aanvoelen bij het roken van wiet.

Schutbladeren van de Cherry Diesel planten op de dag voor de oogst. Blad a werd 14 dagen gespoeld, b 10 dagen, c 7 dagen en d 0 dagen. Foto: RX Technologies

48 Cherry Diesel planten

Maar uit een onlangs door producent van plantenvoeding RX Green Technologies uitgevoerde blinde test bleek dat spoelen mogelijk geen enkele zin heeft. Sterker nog, deelnemers aan de test bleken zelfs een lichte voorkeur te hebben voor de wiet die helemaal niet gespoeld was.

Om de test uit te kunnen voeren, kweekte het voedingsbedrijf RX Green Technologies vier keer twaalf Cherry Diesel wietplanten door hun afdeling onderzoek en ontwikkeling. Alle 48 planten groeiden in kokos en werden op dezelfde manier gevoed met de meststoffen van het bedrijf. Het enige verschil tussen de vier groepen planten, was de spoeltijd. De eerste groep werd twee weken gespoeld, de tweede groep 10 dagen, de derde groep één week, en de laatste groep wietplanten werd helemaal niet gespoeld.

Vervolgens werden op de dag voor de oogst, samples genomen welke in een laboratorium op voedingszouten werden gecontroleerd. Hieruit bleek al dat de samples geen significant verschillende hoeveelheden mineralen bevatten, als gevolg van het spoelen (logisch, want door spoelen verlies je zoals eerder uitgelegd geen mineralen, maar chlorofyl).

Spoelen blijkt echter ook geen nadelige invloed te hebben op het oogstgewicht, zoals je in de onderstaande grafiek van RX Technologies kunt zien.

Geen voordelen voor smaak of rookbeleving

Na de oogst werden de planten geknipt, gedroogd en gecured, en vergeleken de onderzoekers de vier groepen op het gebied van gewicht, terpenen- en THC-gehaltes. Ook hier vonden de onderzoekers geen noemenswaardige verschillen tussen de vier groepen. Vervolgens werden samples van de wiet verstuurd naar experts uit de industrie, om ze aan een smaak- en rooktest te onderwerpen. De hoofdreden dus waarvoor kwekers hun wiet spoelen.

Hoewel dat de onderzoekers vele kwekers spraken die zweerden bij het spoelen, bleek uit de blinde test dat dat wellicht allemaal tussen de oren zit. Deelnemers aan de test hadden namelijk een lichte voorkeur voor de wiet die juist niet gespoeld was. Over het algemeen genomen had de duur van het spoelen ook geen impact op de smaak, scherpte in de keel bij het roken, of de kleur van de as. Het voedingsbedrijf concludeerde dan ook dat er geen voordelen zijn van spoelen op het gebied van smaak of rookbeleving.

[Openingsfoto: Moha El-Jaw, Shutterstock]
(advertenties)