(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

5 Nobelprijs-winnaars ondertekenden een economisch rapport met de  titel ‘Ending the Drug Wars’. BongZilla zet die onthutsende oorlogscijfers op een rij. Eindigt de waanzin of gaan oorlogsfanaten als Ivo Opstelten gewoon verder met hun misdaden?

Drugsmarkt van 500 miljard

Achtduizend miljard euro, zoveel geld is er tot dusver verspild met de War on Drugs. Of dat veel geld is? In cijfertjes ziet het er in elk geval imposant uit: 8.000.000.000.000. En dan moet je erbij denken dat het geen enkel resultaat heeft opgeleverd ook, aldus de London School of Economics, zeg maar de slimst economiekoppen op aarde in een deze week verschenen rapport. Integendeel, het drugsgebruik is alleen maar gestegen de laatste 40 jaar, zodat de jaarlijkse illegale drugsmarkt tegenwoordig goed is voor een omzet van pak ‘m beet 500 miljard euro.

bong-1Is het dan niet ietwat vreemd dat wij ons in Nederland en België altijd druk maken over een economische groei die met een tiende procentje daalt of stijgt? Dat er een paar honderd miljoen moet worden bezuinigd op dit of dat, terwijl onze overheden – namens ons, het volk – het geld massaal over de balk gooien door een zinloze drugsoorlog te blijven voeren. De conclusie van het instituut in Londen, waaronder vijf Nobelprijswinnaars voor Economie, luidt dan ook: onmiddellijk kappen met die War on Drugs, de enorme berg geld ergens anders voor gebruiken en overgaan tot regulering zo niet legalisering van drugs, met cannabis prominent voorop.

Propvolle gevangenissen

De supereconomen hebben de oorlog tegen ons plantje zuiver economisch bekeken, al vermelden ze terloops ergens dat er ook gigantische menselijke schade wordt aangericht. Te hopen valt nu dat hun beroep op het gezonde (geldgedreven) verstand van de wereldleiders om een andere drugskoers te gaan varen gehoor vindt. Als ze daar niet naar luisteren mag je vrezen dat er nooit een einde komt aan het redeloze politie- en justitiegeweld tegen wietkwekers en consumenten en dat de gevangenissen tot het einde der tijden propvol blijven zitten met mensen die iets met plantjes van doen hebben.

De overheid kiest er voor om de euro’s aan een zinloze heksenjacht op drugs uit te geven en niet aan maatschappelijke zaken

De economische crisis van de laatste zes jaar heeft ertoe geleid dat de overheid flink aan het bezuinigen is geslagen. Zo moeten gezondheidszorg, onderwijs, sociale voorzieningen, ouderenzorg, cultureel leven en sportvoorzieningen allemaal stevig de broekriem aanhalen. Maar in al die zes crisisjaren is er nog steeds volop met geld, middelen en mensen gesmeten om de War on Drugs te voeren. Driekwart van de politie-uren gaat op aan drugsgerelateerde zaken, zodat voetbal hooligans ongestoord stadions, treinen en toevallig passerende voorbijgangers kunnen slopen en inbrekers elke zes minuten inbreken in een huis, met immer dalende pakkans op de koop toe.

trunkMonkey-1Overheid verkiest ellende

De overheid kiest er voor om de euro’s aan een zinloze heksenjacht op drugs uit te geven en niet aan maatschappelijke zaken die wellicht meer baat zouden hebben bij een kapitaalinjectie. Zij laat door deze weloverwogen economische keuze bejaarden creperen, gehandicapten verwaarlozen, werklozen verrotten, kinderen tekortdoen en eigenlijk elke burger een minder prettig leven hebben. Om nog maar te zwijgen over de drugsmaffia die lachend rijk wordt dankzij de War on Drugs en de gevaren voor de volksgezondheid die blowers (en andere, echte drugsgebruikers) lopen door het verbod. Oh ja, volgens het rapport van de London School of Economics vallen er als gevolg van de War on Drugs ook elk jaar tussen de 200.000 en een miljoen doden.

Maar hé, minister van Veiligheid & Justitie; vooral niet luisteren naar de waarheid, die is tenslotte altijd het eerste slachtoffer geweest, in welke oorlog dan ook. Maar zo bruut als de waarheid in de War on Drugs verkracht en vermoord wordt door mensen als Ivo Opstelten… zo bont hebben het er nog maar weinigen gemaakt in de toch smadelijke geschiedenis van misdaad & oorlog.

(advertentie)