(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Hoewel onze huisfilosoof – uit eigen ervaring – weet dat de ergernissen over het cannabisverbod in zijn thuisland België veelal volkomen terecht zijn, vraagt hij de lezer toch om eens positief te denken. Immers, er gebeurt genoeg positiefs met cannabis in (de rest van) de wereld. En voor de pessimisten: buig de negatieve energie om in positieve en zing het veranderingslied der cannabis troubadours voor de naïevelingen!

Onzinnig drugsbeleid

Als beheerder van een Facebookpagina die over cannabis bericht, Weed like to talk – Belgium, zie ik geregeld ergernis en geklaag van cannabisliefhebbers de revue passeren. Het is voor deze mensen al lang duidelijk dat het hedendaagse drugsbeleid de privacy en mensenrechten schendt, en bovendien helemaal onzinnig is. Geen wetgever verlaat het psychiaterkabinet, wanneer hij de logica van het hedendaagse drugsbeleid tracht uit te leggen, zonder spoedbehandeling of collocatie.

De gespecialiseerde dokter kan empatisch knikken maar zal zich op het einde van de sessie verplicht voelen om de wetgever in bewaring te houden. Hiermee verdedigt de dokter niet alleen de gezondheidsbelangen van de overheidsbediende, maar verdedigt hij vooral de belangen van de ganse samenleving.

Positieve signalen

Aan al deze terecht geërgerde cannabisliefhebbers zou ik willen vragen om even uit hun belevingswereld weg te zoomen, hun dagelijkse beslommeringen in het oerconservatieve Vlaanderen achterwege te laten en in ogenschouw te nemen hoeveel positieve cannabisgerelateerde signalen we uit de rest van de wereld ontvangen. Het is onbegonnen werk om in enkele minuten tijd een situatieschets te geven van al de veranderingen in het mondiale cannabisbeleid van de afgelopen jaren, maar ik geef hier toch enkele zeer belangrijke prijs.

Cannabistroubadours 

[beeld: Vecster/Shutterstock]

1/ In november van 2016 verdubbelt het aantal staten in de VS waar cannabis recreationeel gebruikt mag worden van 4 naar 8. Inmiddels vecht men in Vermont, aangaande deze kwestie, nog een robbertje uit. De kleine noordoostelijke staat zou wel eens de eerste VS staat kunnen worden waar de legalisering van recreationele cannabis niet via een referendum gebeurt maar via de conventionele politieke weg. Een nieuwe primeur in de maak? Daarnaast telt de VS reeds 29 staten waar medicinale cannabis legaal is.

2/ In Uruguay kan je bij de apotheek langs om je lievelingsgenotsmiddel op te halen. Natuurlijk is het niet fair dat mensen zich moeten laten registreren om via deze weg cannabis te verkrijgen. Maar geen enkele verwezenlijking verschijnt onmiddellijk in haar best mogelijke gedaante. We mogen hieromtrent hoop en beterschap verwachten.

3/ In de zomer van 2018 mogen de Canadezen op een legale manier van hun pretsigaret genieten.

4/ Nederland lijkt eindelijk haar verouderd gedoogbeleid in te ruilen voor een geregeld wettelijk beleid. Ja, toch?!

5/ Andere landen – Portugal, Oostenrijk, Argentinië, onlangs Frankrijk… – decriminaliseerden het recreationele cannabisgebruik.

6/ Nog meer landen – Australië, Italië, Kroatië, Duitsland, Tsjechië, Nederland, Griekenland… – voorzien de mogelijkheid om cannabis voor medicinale doeleinden te gebruiken.

7/8/9/ (…) het eindgeroffel van dit veranderingslied lijkt nog veraf… omdat de cannabistroubadours niet meer ophouden met hun dreunen uit te delen.

Hoewel ik de ergernis van cannabisgebruikers begrijp zou ik de geërgerden toch willen vragen om uit te zoomen en open te staan voor de positieve veranderingen in de wereld

Want the beats goes on omdat sommige mensen terwijl ze zuchten, klagen en zich ergeren, wat der mensen is, hun energie vooral positief en constructief inzetten tot er een kleine minderheid van mensen gaat inzien dat er iets fundamenteel mis is met de beleidsvoering in België, en elders, en zodoende samen een kentering veroorzaken…

Ondertussen in België…

[beeld: Andrei Verner/Shutterstock]

Ook in eigen land verschijnen er regelmatig berichten omtrent (medicinaal) cannabisgebruik in de media. De laatste weken zagen we de strijdvaardige blik van de familie Voncken, dochter Sofie is epilepsiepatiënte en is nog nooit zo gezond geweest sinds ze CBD olie gebruikt, in de kranten opduiken. Het lijkt hen menens: ‘als De Block (minister van volksgezondheid in België), weigert dagvaarden we de staat’ kan tellen als nieuwe burgerlijke houding en familiespreuk.

Op 25 augustus nodigt een Gents trio, waaronder Eef De Bruyne, huiscolumniste van CNNBS, de samenleving uit op een ‘Hoog tijd voor een slimmer beleid’ dag in het DOK te Gent. Er zullen recreationele – en medicinale cannabisgebruikers over hun gebruik getuigen en er komen enkele gezaghebbende autoriteiten, waaronder Jean Pierre Voncken, professor Tom Decorte en journalist/ auteur Karel Michiels over het huidige cannabisbeleid praten.

Buig negatieve energie om

De moraal van het verhaal van deze week is dus vrij simpel. Hoewel ik de ergernis van cannabisgebruikers begrijp zou ik de geërgerden toch willen vragen om uit te zoomen en open te staan voor de positieve veranderingen in de wereld. Bovendien wil ik ze vooral aanmoedigen om hun negatieve energie om te buigen in een positieve en constructieve energie. Probeer iets te bedenken dat je kan doen om de cannabis legalisering uit het drek te slepen en de positieve kanten van de legalisering aan anderen, cannabisnaïevelingen, begrijpelijk te maken.

Schrijf bijvoorbeeld eens een beleefde en goed geargumenteerde brief over het gewenste cannabisbeleid naar een (lokale) politicus. Of, waarschijnlijk beter, organiseer een dagje bij jou thuis, school, buurtwerking en toon een documentaire van Dr. Sanjay Gupta aan familie, vrienden, kennissen,…

Of zoals Ghandi pleegde te zeggen:

‘Be the change you wanna see’

(En wees niet de zeur die zich negatief laat opmerken ;-))

[openingsbeeld:  Orla/Shutterstock]
(advertentie)