(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Tot een jaar of tien geleden hoorde je in Nederland en België zelden iemand praten over ‘medicinaal’ en/of ‘recreatief’ cannabisgebruik. Is er überhaupt wel verschil eigenlijk? Of is het allemaal sowieso medicinaal, of misschien toch juist andersom… Vragen die de Cannasoof voor ons op kenmerkende wijze uitbeent.

Geneeskrachtige kwaliteit

Wellicht bent u bekend met de stelling dat alle cannabisgebruik in feite medicinaal gebruik zou zijn. De bewering vindt, waarschijnlijk, haar voedingsbodem in het feit dat wanneer iemand cannabis gebruikt deze sowieso van de verschillende positieve eigenschappen van de cannabisplant geniet.

Vanzelfsprekend is dit niet helemaal onjuist. De recreationele gebruiker zal zeer waarschijnlijk ontspannen, misschien zelfs wat giechelen en van een licht euforische roes en fijne nachtrust genieten. Maar is dit voldoende om te kunnen spreken van medicinaal gebruik?

Volgens mij niet, en wel hierom. Iemand die cannabis voor medicinale doeleinden gebruikt is altijd op zoek naar eenzelfde geneeskrachtige kwaliteit van de cannabisplant, wat een welbepaalde verhouding van de aanwezige cannabinoïden impliceert, die zijn gezondheidsprobleem oplost. Een voorbeeld maakt dit duidelijk.

CBD-olie tegen epilepsie

Stel, u heeft epilepsie en na het nemen van CBD-olie verbetert uw toestand aanzienlijk. Hierdoor zal u van het geregeld nemen van CBD-olie gebruik maken om zo goed mogelijk de epileptische aanvallen te bestrijden. Hierbij zijn volgens mij twee dingen belangrijk.

Ten eerste heeft de epilepsiepatiënt, dit geldt eveneens voor patiënten met andere medische aandoeningen, telkens hetzelfde, misschien zelfs meerdere, cannabisprepara(a)t(en) nodig. Namelijk, in dit voorbeeld, CBD-olie met een welbepaald percentage CBD om zijn gezondheid op peil te houden door de epileptische aanvallen weg te houden. Indien deze persoon een cannabissoort zou gaan gebruiken, bijvoorbeeld met een hoog THC-gehalte en weinig of geen CBD, zal hij de epilepsieaanvallen wellicht niet kunnen bestrijden en terugvallen in een situatie waarbij de epileptische aanvallen zijn dagelijks leven ondermijnen.

Een groot verschil met de recreationele gebruiker die niet bij één bepaalde cannabissoort zijn roes hoeft te zoeken, maar om het even welke soort kan gebruiken om zich te plezieren

De patiënt heeft dus duidelijk één, of bij andere medische indicaties misschien verschillende, soort(en) welbepaalde cannabis nodig om zijn symptomen te verlichten. Vandaar het grote belang om gestandaardiseerde, steeds dezelfde verhouding van de aanwezige cannabinoïden, producten op de markt te brengen waardoor medicinale cannabisgebruikers weten welk product ze kopen.

Maar de patiënt is dus niet in eerste instantie op zoek naar een roesmiddel, CBD brengt trouwens geen roes, maar een geneesmiddel. Misschien moet de medicinale gebruiker voor de bevordering van zijn gezondheid een THC-rijke soort cannabis gebruiken, waarvan hij wel een roes krijgt. Doch is dit niet zijn uitgangspunt. Ook hij wil in de eerste plaats zijn symptomen zien verdwijnen. De roes is met andere woorden een, al dan niet positief, neveneffect.

Verplichte regelmaat

Ten tweede is de medicinale cannabisgebruiker verplicht om zijn middel op een geregelde wijze te gebruiken. Bijvoorbeeld twee maal per dag een druppel olie. Iemand met een slaapstoornis zou anderzijds een half uur voor hij naar bed gaat wat cannabis kunnen gebruiken. Iemand met PTSS kan dan weer op een andere manier met cannabis geholpen worden.

Het punt is dat de persoon het middel moet nemen wil hij zijn gezondheidstoestand verbeteren. Met andere woorden, iemand die zijn aangewezen cannabismedicijn niet neemt, zal opnieuw last krijgen van epileptische aanvallen, slapeloosheid, beangstigende nachtmerries of wat zijn medische symptomen ook mogen zijn, en waartegen hij medicinale cannabis neemt.

Niet vast aan één soort cannabis

Dit is mijn inziens een groot verschil met de recreationele gebruiker die niet bij één bepaalde cannabissoort zijn roes hoeft te zoeken, maar om het even welke soort kan gebruiken om zich te plezieren. Wellicht zal hij bepaalde voorkeuren hebben qua smaak en/of effect maar niets verplicht hem om bij één product te blijven. Bovendien zal de recreationele gebruiker wanneer hij geen cannabis gebruikt geen last krijgen van opdoemende ziektebeelden zoals pijn, epilepsie, spierkrampen, … omdat hij die voordien ook niet had. Hij bestrijdt namelijk geen ziekte of symptomen maar geniet van een roesmiddel.

Volgens mij is er dus wel degelijk een verschil tussen medicinaal en recreationeel gebruik. In een notendop, de medicinale gebruiker heeft nood aan een welbepaald product dat hij op een welbepaald moment moet nemen.  Al de andere gebruikers zijn recreationele gebruikers, maar daar is niks mis mee.

[foto’s:  MWesselPhoto/Shutterstock]
(advertentie)