(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Waar komt onze, mijn, jouw kennis vandaan? Spontaan denkt men dat de wetenschappen onze kennisleveranciers zijn. Maar komen de laatste wetenschappelijke bevindingen werkelijk altijd en onveranderd tot bij ons? Welke rol speelt de overheid… De Cannasoof filosofeert ons tot voorbij het taboe van – de waarheid omtrent – medicinale cannabis.

Laten we het even samenvatten; (1) waarheid is een rekbaar concept en (2) de overheid dient niet altijd als meest betrouwbare bron voor juiste en/of coherente informatie. Met deze twee vaststellingen in het achterhoofd nodig ik de lezer uit om zich in dit artikel over een kwestie, die uw gezondheid en/of die van uw dierbare(n) kan beïnvloeden, te buigen.

Medicinale cannabis

Medicinale cannabis (MC) is in België nog steeds een enorm taboe dat de komende jaren hoe dan ook zal doorbroken worden. Toch bestaan er voor onze minister van Volksgezondheid en arts, mevrouw De Block, geen argumenten om aan te nemen dat MC werkt. Afgezien van het dure Sativex, een mondspray op basis van cannabisextracten, dat het leed van een streng geselecteerde groep MS-patiënten mag verlichten, is het in België onmogelijk om MC via doktersvoorschrift in apotheken te verkrijgen. De reden is simpel, voor minister De Block is MC niet veel meer dan een excuus voor recreatieve cannabisgebruikers om hun genotsmiddel op medicinale basis te claimen.

Vanzelfsprekend is dit niet geheel onmogelijk. U kan het zich wel inbeelden? Men vindt cannabis lekker en omdat het illegaal is, vindt men een medische indicatie bij zichzelf om zijn gebruik van recreatieve cannabis te rechtvaardigen. Toch klopt deze simpele voorstelling van zaken niet. Meer nog, hoewel voor onze liberale eminentie MC ongeschikt is om patiënten te helpen, gebeurt het in de rest van de wereld reeds langere tijd, en gaat men op een snelgroeiend aantal plaatsen over om MC in de volksgezondheidsdienstverlening, voor een toenemend aantal medische indicaties, aan te bieden.

Gescheiden cannabis circuits

Zo is in Nederland MC al sinds 2003 via het Bureau voor Medicinale Cannabis en na doktersvoorschrift bij de apotheker te vinden. Deze MC heeft niets van doen met de recreationele cannabis die men via de beruchte Nederlandse coffeeshops kan kopen. Maar nét het gegeven dat deze twee verschillende markten in Nederland naast elkaar bestaan, geeft te denken over de te gemakkelijke en minachtende aangehaalde stelling, dat de zogenaamde cannabispatiënten slechts uit zouden zijn op het binnenhalen van hun roesmiddel.

Dat mediwiet producenten hun producten graag verkopen is ontegensprekelijk het geval. Maar misschien nog belangrijker is dat andere farmaceutische bedrijven hun verkoopcijfers, omwille van MC, niet graag zien kelderen

Waarom zou iemand, indien hij niet ziek is, het traject doorlopen om via dokter en apotheker aan medicinale cannabis te geraken, wanneer hij evengoed bij de coffeeshop om de hoek de gedoogde recreatieve cannabis kan gaan halen? Ook in verschillende staten van de VS, waar ondertussen zowel recreatieve als medicinale cannabis gelegaliseerd is, ziet men dat patiënten om hun leed te verlichten, de weg via doktersbezoeken en begeleiding verkiezen om aan de meest optimale soort MC te komen. Opnieuw, waarom zouden ze die extra kosten en energie investeren indien ze geen gezondheidsredenen hadden?

Verkoopbelangen

Het is eveneens goed om bij de MC kwestie nog een cruciaal gegeven een plaats te geven, en dat is dat er veel geld mee gemoeid gaat. Dat MC producenten hun producten graag verkopen is ontegensprekelijk het geval. Maar misschien nog belangrijker is dat andere farmaceutische bedrijven hun verkoopcijfers, omwille van MC, niet graag zien kelderen. Nochtans is dit aan het gebeuren. In een wetenschappelijk artikel van 2016 stelden de betreffende onderzoekers vast dat in de staten in de VS waar MC legaal geworden was, dokters meer en meer MC aan hun patiënten voor bepaalde indicaties (zoals pijn, angst, depressie, spierkrampen, epilepsie,…) gingen voorschrijven.

Het logische gevolg was natuurlijk dat de verkoop van reguliere medicijnen terugviel. Opmerkelijk genoeg zorgde het nieuwe voorschrijfgedrag bij de artsen eveneens voor een significante besparing op het departement volksgezondheid. Dat de farmaceutische bedrijven hier niet gelukkig mee zijn, kunnen we allicht begrijpen, maar een minister van volksgezondheid zou zulks toch alleen maar kunnen verheugen, niet waar?

Niet of maar wanneer…

Kennis is een vreemd concept. We willen er allemaal over beschikken als basis om juiste beslissingen te kunnen nemen. Maar niet iedereen wil dat u kennis bezit. Er kunnen financiële, ideologische, moralistische of politieke redenen zijn om u ervan weg te houden. Toch zal uiteindelijk de ware kennis zegevieren en aan de oppervlakte komen. Voor MC in België is het dan ook niet de vraag of MC medische eigenschappen bezit dat beantwoording behoeft, doch wanneer men de MC driehoek op zijn kop durft te zetten.

[openingsbeeld: Zerbor/Shutterstock, overige illustraties: Artist_R/Shutterstock]
(advertentie)