(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

CNNBS TOP 50 #47 • Al vanaf de eerste dag van het bestaan van CNNBS – 8 januari 2014 – schrijven er ook Belgische columnisten op onze site. Neem de Cannasoof, die met kennis van zaken en feiten menig wietcriticus virtueel de mond snoert. En laat dat in deze column nn net de zelfbenoemde anti-drugskoning van Antwerpen zijn, meneertje Bart de Wever. Die liegt zo’n beetje standaard als ie over cannabis praat, maar in het geval van wiet en schizofrenie was de leugen zo wanstaltig dat de Cannasoof woedend maar desalniettemin scherp bij de pinken in de pen klom!

HET MEEST GELEZEN OVER CANNABIS IN 2017 #47

In België zorgt politicus Bart de Wever van de NV-A vaak voor gepeperde uitspraken over cannabis, hetgeen niet vreemd is want de man is van de nultolerantie. Nadat ie weer eens los mocht over de relatie cannabis en schizofrenie, werd het onze Cannasoof te veel. Hij klom in de pen voor een weerwoord, dat door de redactie van het betreffende magazine botweg geweigerd werd. Maar niet door RollingStoned, dus hier alsnog het verweer tegen het ongefundeerde gezever van De Wever!

Weerwoord geweigerd

Kent u het klotengevoel dat samengaat met niet gehoord te worden? Kort geleden overkwam het me weer. Op de website van een Belgisch magazine kon men lezen dat volgens meneer De Wever (NV-A politicus en burgemeester van A’pen) cannabisgebruik de kans op schizofrenie met 40% deed stijgen en dat cannabisgebruikers zich privé moesten bijverzekeren om de overmatige (en eigen schuld) kosten te dragen.

Vanzelfsprekend klopt dit niet. Dus schreef ik een weerwoord (zie hieronder) naar de website waar ik met behulp van enkele wetenschappelijke bronnen meneer De Wever zijn stelling weerlegde. De redactie nam de tijd (geen probleem mee) om mijn bronnen te checken. Uiteindelijk wenste ze mijn reactie niet te plaatsen om dat ze twijfelde aan de validiteit van mijn bronnen. Wat eerlijk gezegd misplaatst is omdat deze bronnen zeer betrouwbaar zijn. U kan ze hieronder zelf beoordelen.

‘Dossier Cannabis’

Het rapport waaruit Bart de Wever naar eigen goeddunken ‘cannabis feiten’ filtert…

Maar er is meer, want ik ben op zoek gegaan naar de bron die meneer De Wever gebruikte om zijn uitspraak op te baseren. Het betreft een document van de Vereniging voor alcohol- en andere drugproblemen ‘Dossier Cannabis’ geheten. Hierin leest men op pagina 53 dat het toegenomen risico niet ‘schizofrenie’ betreft maar ‘psychose’ wat niet hetzelfde is (misschien had de journalist dit moeten zien maar het wordt hem vergeven, de auteur van het document gebruikt de termen zelf door elkaar).

Maar vooral worden op dezelfde pagina verschillende onderzoeksresultaten benoemd die ook andere dingen ten aanzien van cannabisgebruik en het risico op PSYCHOSE vertellen. Er is namelijk een associatie tussen psychotische stoornissen en cannabisgebruik vastgesteld maar dit is geen oorzakelijk verband!!!! Heel waarschijnlijk is er ook een associatie tussen psychotische stoornissen en het drinken van koffie. (Ik heb lange tijd in de psychiatrie gewerkt en ik kan getuigen er worden sloten koffie gedronken.) Maar dit is niet hetzelfde dan te stellen dat koffie psychotische stoornissen veroorzaakt.

Een ander opmerkelijk onderzoeksresultaat wijst op het feit dat men naar schatting 5.000 mensen zou moeten overtuigen om nooit cannabis te gebruiken om één psychotische episode te vermijden

De schrijfster van het document besluit zelf door te stellen:”Uit dit alles blijkt dat men niet ongenuanceerd kan stellen dat cannabis schizofrenie veroorzaakt. In de literatuur worden verscheidene hypothesen aangehaald om het verband tussen cannabisgebruik en psychotische stoornissen alsnog te verklaren.” Met andere woorden: meneer De Wever zijn stelling deugt niet, maar haalde wel de media. En mijn meer genuanceerde reactie (hieronder te lezen) dat van veel betere kwaliteit is, kreeg geen bestaansrecht. Soms voel ik me zo een paria inter parias!

Zwak verband

Mijn genuanceerde reactie op het aangehaalde artikel:

1  Cannabis wijst men al decennialang aan als een veroorzaker van schizofrenie. Of dit werkelijk het geval is, is zeer moeilijk te bewijzen. Volgens de Britse professor David Nutt (neurofarmacoloog en psychiater), een befaamd onderzoeker op het terrein van de interactie tussen drugs en het brein, is het heel moeilijk om de onderzoeksgegevens eenduidig te interpreteren. Enerzijds stelt hij dat er een ‘vermoedelijk (!) maar zwak, oorzakelijk verband is tussen psychotische ziekten en cannabisgebruik. Anderzijds geeft hij gewaar van een paradoxale situatie waarbinnen het aantal schizofrenen daalt terwijl de cannabisconsumptie afgelopen dertig jaar net erg is toegenomen.

Een ander opmerkelijk onderzoeksresultaat wijst op het feit dat men naar schatting 5.000 mensen, tussen de 20 en 25 jaar, zou moeten overtuigen om nooit cannabis te gebruiken om één psychotische episode te vermijden. Wat natuurlijk niet realistisch is.

Familieverband en vervuiling

Andere onderzoekers besluiten dat het hebben van schizofrene familieleden de aanleiding is om de ziekte te ontwikkelen en niet cannabisgebruik. Wanneer we deze, en andere, onderzoeken bekijken is het moeilijk om ongenuanceerd te poneren dat cannabisgebruik schizofrenie veroorzaakt. Te meer dat één van de gevolgen van de niet-gereguleerde markt is dat de op de illegale markt gekochte cannabis geen kwaliteitscontrole onderging. Hierdoor hoeven verkopers geen rem op het gebruik van pesticiden, meststoffen of zware metalen te hanteren.

Er wordt veel geroepen over cannabis maar een echte discussie – bijvoorbeeld over de al dan niet bestaande relatie met schizofrenie – is vanwege de taboesfeer praktisch onmogelijk… [foto: Paul Fleet/Shutterstock]

Dr. Arno Hazekamp, microbioloog en farmaceutisch onderzoeker, vraagt zich terecht af of de aanwezigheid van deze verschillende stoffen niet de veroorzakers zijn van veel leed, onder andere psychotische episodes, dat men vandaag aan de cannabisplant toekent. Bovendien wordt cannabis in onze contreien traditioneel in combinatie met tabak gebruikt, waarvan andere onderzoekers beweren dat het de kans op schizofrenie verhoogt.

Legale mediwiet, minder gezondheidskosten

2  In ons land blijkt de discussie rond Medicinale Cannabis (MC) steevast onmogelijk. Toch wordt MC in 28 Amerikaanse staten en in toenemende mate in andere landen (Canada, Nederland, Israël, Italië, Australië, Duitsland,…)  onder bepaalde voorwaarden aan de patiënt als een medisch alternatief aangeboden. Niet alleen bewijst cannabis zijn medische waarde in deze contreien, het heeft eveneens gunstige gevolgen voor de volksgezondheidfactuur.

In 2016 bestudeerde een groep onderzoekers de impact die MC op het voorschrijfgedrag van artsen had, de daaruit volgende consequenties voor de medicijnenverkoop en de financiële kost voor de volksgezondheid in de VS. De onderzoekers maakte een vergelijking tussen zeventien Amerikaanse staten (en Washington DC), waar MC bij bepaalde ziektebeelden legaal werd, en staten waar MC illegaal bleef. Het onderzoek maakte een inventaris op van de aantallen voorgeschreven dagelijkse dosissen van verschillende medicijnen (bij negen verschillende ziektebeelden) per dag en per arts over een jaar. En dit in staten waar MC illegaal was en nadien legaal werd.

Bij acht van de negen onderzochte ziektebeelden zag men een aanzienlijke daling van de prescriptie van deze medicijnen nadat medicinale cannabis werd gelegaliseerd

Resultaat van het onderzoek? Alleen conventionele glaucoommedicijnen kende een stijging van de reguliere medicijnen nadat MC legaal werd. Bij de acht andere onderzochte ziektebeelden zag men een aanzienlijke daling van de prescriptie van deze medicijnen. De terugval was het grootst bij pijnmedicatie gevolgd door anti-epileptica en medicijnen voor; depressie, psychose, angst, misselijkheid, slaapproblemen en spasticiteit.

Economisch gezien leidde het nieuwe voorschrijfgedrag van de artsen tot flinke besparingen in de gezondheidszorg. De auteurs schatten dat het gebruik van MC in 2013 voor een besparing van $ 165,2 miljoen zorgde. Geëxtrapoleerd naar een situatie waarbij alle Amerikaanse staten het nieuwe voorschrijfgedrag zouden toepassen, zou de federale staat voor hetzelfde jaar $ 468,1 miljoen besparen. Bovendien moet u weten dat deze studie plaats vond op een moment dat de meeste artsen, zelfs in de progressieve MC vriendelijke Amerikaanse staten, te weinig over het gebruik van MC weten om van een optimaal rendement te kunnen spreken.

Cannabis in taboesfeer

De cannabisdiscussie zit opgesloten in de taboesfeer. Er over spreken lokt vaak gefrons en minachting uit. Geen enkele Belgische politicus wenst zich in dit drijfzand te begeven. Maar zou het kunnen dat we mensen hierdoor onterecht criminaliseren en patiënten van een medicijn afhouden? Sanjay Gupta is neurochirurg en een mediafiguur bij CNN. In 2009 publiceerde Time magazine een artikel van zijn hand waarin hij argumenteerde waarom hij niet voor medicinale cannabis gewonnen was.

Vier jaar later schreef hij een publiek excuus voor zijn toenmalige onwetendheid en verklaarde hij waarom hij van idee veranderde. Dokter Gupta was achteraf namelijk een diepgaande studie van MC begonnen die hem op verschillende plaatsen in de wereld bij experten bracht. Hij maakte van zijn kennistrip drie documentaires die over de medicinale eigenschappen van cannabis handelen. In Weed 3 heeft hij op het laatst een gesprek met toenmalig president Obama. Met zijn citaat rond ik dit stuk af omdat het precies zegt wat we vandaag nodig hebben:

“Carefully prescribed medical use of marijuana may in fact be appropriate and we should follow the science as opposed to ideology”

[openingsfoto: zatvornik/Shutterstock]
(advertentie)