(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

In veel Europese landen bestaan inmiddels Cannabis Social Clubs (CSC’s), besloten verenigingen waar zonder winstoogpunt wiet gekweekt wordt voor eigen gebruik. In Nederland worden ze ook al genoemd als een optie voor regulering van de wietteelt. In België bestaat Trekt Uw Plant negen jaar en Revel E. vertelt ons precies wat er binnen de muren van deze social club gebeurt!

VZW Trekt Uw Plant

Trekt Uw Plant is een VZW en één van de voorwaarden is dat we bij regelmaat een Algemene Vergadering houden met al onze leden. Natuurlijk zijn ze niet allemaal aanwezig, gelukkig maar, want onze zaal is nu ook weer niet zo groot dat we vierhonderd man tegelijk kunnen ontvangen. Waar gaat zo’n Algemene Vergadering over? Wel, onze leden kiezen bijvoorbeeld elke twee jaar een nieuw bestuur. En dat bestuur legt op elke vergadering verantwoording af over onze bezigheden, zaken die voor verbetering vatbaar zijn en onze toekomstplannen. En die dingen willen we ook wel aan de lezers van RollingStoned meegeven.

32 kilo wiet in 2015

t1Momenteel heeft TUP 403 leden, waarvan 28 medicinale gebruikers. Deze kunnen om de twee maanden hun plantje in ontvangst komen nemen, op een zogenaamde ruilbeurs. We organiseren 5 tot 6 ruilbeurzen per jaar van gemiddeld 6 kilo. Om dit te kunnen realiseren hebben we 21 plantenverzorgers die dit jaar in totaal 32 kilo geoogst hebben.

Trekt Uw Plant heeft ook 2 parttime medewerkers in loondienst, 1 freelance part time, 3 regionale vertegenwoordigers en 1 vrijwilliger (minimum 1 dag per week) voor de medicinale afdeling. We hopen in de toekomst meer mensen in loondienst aan te kunnen nemen, want sociale tewerkstelling is één van onze doelstellingen.

TUP begeleidt de kwekers, zorgt voor de hulp bij set-up, het optimaliseren van de kweekruimte, het voorkomen van plagen, het schatten en vaststellen van de opbrengst, testen van kwaliteit vóór het inpakken, eerste hulp bij noodgevallen en het testen van werkzame bestanddelen.

Federatie van Cannabis Social Clubs

De activiteiten van het secretariaat omvatten vooral het contact met de leden, het voeren van intakegesprekken,  de organisatie van de ruilbeurzen, de administratie en het begeleiden van de medicinale gebruikers. Ook doen we onderzoek naar de (medicinale) kwaliteiten van ons geliefde plantje, en beantwoorden wij via helpdesk dagelijks vragen van kandidaat leden, studenten, activisten, geïnteresseerden en journalisten.

Verder geven we steun en advies aan de andere Cannabis Social Clubs in België (zoals Mambo in Hasselt en Bon Pied Bonne Herbe in Tournai) en hopen we binnenkort een Federatie van Belgische CSC’s te kunnen oprichten. We werken mee aan een wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Gent, onderhouden het contact met de lokale overheid en maken er een punt van om op drugsdebatten of congressen aanwezig te zijn.

We moeten de politiek niet uit het oog verliezen, daarom komen we begin volgend jaar naar buiten met een reguleringsvoorstel waarin we schetsen hoe een eventuele regulering van cannabis in België er uit zou kunnen zien

shutterstock_113743987

Elke Belg die thuis 1 wietplant kweekt, dat ideaal ziet Trekt Uw Plant wel zitten… [foto: SeDmi/Shutterstock]

Heel wat lessen hebben we geleerd! Namelijk dat we een betere en meer gestructureerde kweekbegeleiding nodig hebben, om genoeg populaire soorten in voldoende hoeveelheden te kunnen verzekeren. Ook moeten we regelmatig in de media verschijnen om duidelijk te maken wat nu eigenlijk een cannabis social club is en wat niet. TUP is gestart als politieke actiegroep, maar heeft de laatste jaren minder werk gemaakt van het actievoeren, omdat we – eerder dan verwacht – de toestemming van het gerecht kregen om voor onze leden te kweken. Maar we moeten de politiek niet uit het oog verliezen, daarom komen we begin volgend jaar naar buiten met een reguleringsvoorstel waarin we schetsen hoe een eventuele regulering van cannabis in België er uit zou kunnen zien.

Elke Belg 1 wietplant

De balans tussen cannabisclub en politiek initiatief moet behouden blijven met meer aandacht voor het nationaal niveau. In de wetenschap en de media is het debat nu wel gevoerd. Het is algemeen geweten dat de “war on drugs” gefaald heeft. Ondertussen maken ze televisieprogramma’s over wiet en wordt marihuana meer en meer als normaal beschouwd.

Trekt Uw Plant gaat zich het komende jaar ook wat meer focussen op het medicinale aspect, door onder andere het nauwkeurig in kaart brengen van de ervaringen van onze medicinale leden. Daarnaast is er nog het sociale aspect van een social club dat we meer inhoud willen geven door TUP-café’s te organiseren, steeds met de nodige discretie.

Tenslotte zouden we het liefst van al iedereen in België willen aanzetten tot het zelf kweken van één plantje thuis, want hoe meer planttrekkers hoe beter.

Uitspraak rechter

De uitspraak van de rechtszaak tegen Mambo Social Club is cruciaal voor onze toekomst. Is deze uitspraak positief dan zullen er snel meer clubs bijkomen. Is de uitspraak negatief dan zit de kans erin dat ook TUP opnieuw voor de rechter zal moeten verschijnen. Maar daar zijn we klaar voor!

Er rest mij alleen nog jullie prettige feesten en een uitstekend 2016 te wensen!

Revel E.

 

(advertenties)