(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Er is een tijd van komen en van gaan… In 2016 zal Mambo Social Club haar vaste maandelijkse stek op RollingStoned afstaan aan niemand minder dan de Cannasoof. De cannabis social club meldt zich nog wel sporadisch wanneer er nieuws is. Van de pittige wietgedachten en sprankelende ideeën van Patrick Dewals wordt het vierwekelijks smullen. Hij stelt zich alvast voor.

Cannabis en filosofie

Mijn naam is Patrick Dewals, ik ben 44 en Belg. Van opleiding ben ik psychiatrisch verpleegkundige en politicoloog. Daarnaast ben ik nog student in de filosofie. Vanaf 2016 krijg ik bij RollingStoned het voorrecht om iedere maand een column te schrijven onder de noemer ‘De Cannasoof’. U begrijpt dat dit woord een neologisme is dat bestaat uit twee andere woorden, namelijk ‘cannabis’ en ‘filosoof’. Zoals de filosoof steeds op zoek is naar wijsheid of kennis over zijn onderwerp zo zal de Cannasoof hetzelfde doen omtrent de kennis over cannabis.

Wilde verhalen

shutterstock_145429018

Cannabis is een onderwerp waar al decennia lang de meest wilde verhalen over verteld worden. De massamedia hebben vlijtig meegeholpen om deze verhalen steeds te herhalen, zonder enig onderzoek uit te voeren, en hierdoor bevinden we ons vandaag in een situatie dat de publieke opinie denkt dat cannabis een gevaarlijke drug is, een hoog verslavingspotentieel heeft, schizofrenie genereert, gebruikers criminelen zijn en nog andere helse kwaliteiten bezit. Geen van deze opgesomde beweringen klopt.

Wetenschap

Ik heb de afgelopen jaren boeken, wetenschappelijke literatuur, documentaires en andere informatiebronnen doorgenomen en al deze zaken zijn al lang weerlegt door gerenommeerde academici. Het is dan ook mijn bedoeling om columns te schrijven op basis van wetenschappelijke bevindingen en/of op basis van toestanden die me raken. Zo handelt mijn laatste blog ‘In het rijk der onwetendheid heerst de leugen‘ over een Belgische epilepsie patiënte en haar familie die door laffe doktoren aan hun lot worden overgelaten en hoe de media bepaalde leugens, bewust of onbewust, mee in stand helpen houden. U kan deze blog op mijn website, zie hieronder voor het adres, vinden.

Zonder echte democratie zal het zeer veel moeite zal kosten om cannabis te legaliseren, zeker in Belgenland. Maar eveneens in Nederland

Leugens zijn vanzelfsprekend de vijand van iemand die naar de waarheid zoekt. Niet alleen over cannabis zijn de meest groteske leugens verspreid. Ook over andere onderwerpen zoals democratie en arbeid hebben leugens onze ideeën vergiftigd. Het is niet toevallig dat ik deze onderwerpen benoem. Over de leugens die democratie, arbeid en cannabis koppig vergezellen heb ik een boek geschreven. Het heet ‘Politieke leugens. Waarom een moderne samenleving kritische burgers nodig heeft‘. Het boek wil de lezer doen inzien dat men de autoriteiten niet (teveel) mag vertrouwen maar juist bij de pinken moet zijn als deze instanties bepaalde beweringen maken en daar consequenties aan verbinden.

Democratie

shutterstock_90902738Het wil tevens een eyeopener zijn en doen begrijpen dat het zonder echte democratie zeer veel moeite zal kosten om cannabis te legaliseren, zeker in Belgenland. Maar eveneens in Nederland waar we een duidelijk verschil in benadering zien bij vele burgervaders en de politiek in Den Haag. In de VS observeren we ondertussen een legaliseringsgolf over het land spoelen omdat de Amerikaanse burger zich op statelijk niveau politiek kan organiseren via referenda. Het is duidelijk dat democratie, het belang van het volk verwoordt door het volk, wanneer ze terdege functioneert moeilijk te stuiten is.

Website

Via mijn website De Cannasoof kan u het boek in Pdf-formaat gratis downloaden of een boek in printvorm bestellen. U kan er tevens eerdere blogs lezen, sommige zal u misschien al van bij RollingStoned kennen, andere niet. Ik heb tevens een aantal mensen geïnterviewd met betrekking tot cannabis. Op de site kan u vraaggesprekken met professor emeritus Lester Grinspoon, professor Decorte en andere vinden.

Zo dit was mijn introductie. Ik kijk ernaar uit om vanaf 2016 u maandelijks op een blog te trakteren. Voor nu wens ik u allen nog een behouden eind van 2015 toe en geweldige feesten!

de Cannasoof

[openingsfoto: agsandrew/Shutterstock, illustraties: Andrei Verner/Shutterstock]
(advertenties)