(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Het tweede deel van onze miniserie over hydrokweken gaat over de verschillende systemen. Eenmaal besloten dat je gaat hydrokweken, heb je immers ook een hydrosysteem nodig. Welke hydrosystemen staan er tot je beschikking en hoe werken ze? Kortom: alles wat je moet weten om een geschikt hydrosysteem te kiezen. 

Welkom bij het tweede deel van onze miniserie over hydrokweken. Vorige week hebben we de geschiedenis van het hydrokweken doorgenomen en beschreven we wat hydrokweken precies is. Ook hebben we de verschillen en voor- en nadelen van open en gesloten hydrosystemen besproken.

In dit tweede deel zullen verschillende hydrosystemen langskomen en beschrijven we waar je op moet letten wanneer je voor een bepaald systeem kiest. Te beginnen met de zogenoemde druppelsystemen, want die zijn verrassend eenvoudig.

Druppelsystemen

Een druppelsysteem is in feite niets meer dan een geautomatiseerd bewateringssysteem. Je kunt een druppelsysteem daarom ook gebruiken wanneer je wietplanten gewoon op aarde kweekt, alleen is dit dan geen hydrokweken meer. Vanwege de eenvoudige werking zijn druppelsystemen de meest gebruikte hydrosystemen door hobbykwekers.

Het druppelsysteem werkt als volgt: een dompelpomp wordt aangesloten op een schakelklok, om hem automatisch op vooraf ingestelde tijden voedingswater naar de planten te pompen. Iedere plant heeft een eigen slang met een kleine druppelaar.

Druppelsystemen kunnen open (feed to waste) of gesloten (recirculerend) zijn. Bij een gesloten druppelsysteem vloeit het overtollige water terug in het voedingsreservoir met daarin de dompelpomp, om te worden hergebruikt. Bij een open druppelsysteem wordt de pomp zo ingesteld dat er ofwel geen overtollig water is, ofwel dat het overtollige water in de riolering wordt afgevoerd.

Druppelsystemen kunnen met ieder medium worden gebruikt, van aarde tot kokos tot steenwol tot mapito, perliet en kleikorrels. Welk medium je gebruikt bepaalt samen met de waterbehoefte van de planten, hoe vaak en hoe lang er moet worden gedruppeld. Mediums die veel water vasthouden kokos en steenwol worden minder vaak en korter bevloeid dan een medium als kleikorrels, dat nauwelijks water vasthoudt.

Wil je meer weten over druppelsystemen, of zelf een keer druppelen, lees dan onze introductie in hydrokweken over druppelsystemen.

Eb en vloed systemen

Bij eb en vloed hydrosystemen staan wietplanten in een grote bak, welke op gezette tijden wordt volgepompt met voedingswater. Het medium waarin de planten staan, zuigt zich dan vol met water, waarna de bak weer leegloopt. Eb en vloed systemen zijn dan ook altijd gesloten systemen waarin het water telkens wordt hergebruikt.

Het grote voordeel van het eb en vloed systeem is de grote hoeveelheid zuurstof bij de wortels. Wanneer de bak namelijk volgepompt wordt, wordt alle lucht uit het medium gedrukt. Wanneer de bak leegloopt wordt steeds verse lucht het medium ingezogen.

Hoe vaak en hoe lang de bak onder water staat, hangt net als bij de bewatering-frequentie in druppelsystemen, af van het substraat en het formaat van de planten. Daarnaast mag het medium niet te lang onder water staan, want dan zouden de wortels een zuurstofgebrek kunnen oplopen. Als vuistregel geldt dat het vullen en leeglopen van het systeem niet meer dan 30 minuten tijd in beslag mag nemen. Mediums die weinig vocht vasthouden worden vaker bevloeid dan mediums die veel vocht vasthouden.

Wil je meer weten over eb en vloed systemen, of zelf een eb en vloed systeem maken, lees dan onze introductie in hydrokweken over eb en vloed systemen.

Nutrient Film Technique (NFT)

In NFT systemen staan wietplanten met hun wortels in een systeem van buizen. Door de buizen stroomt constant een laagje voedingswater langs de wortels. Wanneer dat voedingswater het systeem verlaat, stroomt het terug in een reservoir, van waaruit het opnieuw het systeem wordt ingepompt. NFT systemen zijn dus altijd gesloten systemen.

Om het water in een NFT systeem goed te laten doorstromen, dient het systeem licht te hellen, een helling van 1% is voldoende.
De hoeveelheid water die de wortels per minuut passeert dient namelijk ongeveer een liter te zijn. Let er ook op dat de wortelmassa in jouw NFT systeem niet te dik wordt. Hierdoor zou het water namelijk langs de buitenste wortels kunnen stromen in plaats van door de wortelmassa. Omdat er dan te weinig contact is met het voedingswater kunnen voedingstekorten ontstaan en wietplanten verwelken.

Let in een NFT systeem extra goed op de planten aan het einde van het systeem (de planten die het laagst staan). Voedingstekorten en zuurstofgebrekken zijn hier het eerst zichtbaar omdat zij de laatste planten zijn die voeding en zuurstof uit het water kunnen opnemen. De oplossing moet dan gezocht worden in een hogere EC-waarde of een snellere doorstroming.

Wil je meer weten over NFT systemen, of zelf een NFT systeem maken, lees dan onze introductie in hydrokweken over Nutrient Film Technique.

Deep Water Culture (DWC)

DWC systemen zijn hydrosystemen waarbij de wortels direct in het voedingswater hangen. Om toch voldoende zuurstof bij de wortels te krijgen wordt er continue lucht in gepompt door een aquariumpomp en een bruissteentje. De planten zelf groeien in een netpotje boven het voedingswater.

Let in DWC systemen goed op de pH-waarde en de temperatuur van het voedingswater, dat is immers ook meteen het medium. Voor de rest is kweken in een DWC systeem zo eenvoudig als kweken op aarde. Zolang er maar dag en nacht voldoende zuurstof in het water wordt gepompt.

Het maken van een eigen DWC systeem is erg eenvoudig. Het hele systeem kan bestaan uit een emmer met een deksel met daarin een netpotje. Bij de dierenwinkel kun je aquariumpompen en bruissteentjes kopen.

Wil je meer weten over DWC systemen, of zelf een DWC systeem maken, lees dan onze introductie in hydrokweken over DWC systemen.

(advertenties)