(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Nederlands oerdomme politici – ten minste ten aanzien van wiet – trekken zelfs over de grens de aandacht van cannabis vrijheidsstrijders. Neem onze huisfilosoof, die vanuit het Brusselse zijn visie geeft op VVD-premier Rutte en CDA-antiwietchrist Madeleine van Toorenburg. De Cannasoof bestempelt ze tot Dumb & Dumber en in tegenstelling tot genoemd duo heeft hij daar wél een hoop feiten voor als rechtvaardiging…

Dumb (Rutte)

Wanneer ze over bepaalde kwesties een standpunt innemen verwacht men van regeringsleden en parlementariërs, dat ze terugvallen op een minimum aan kennis en/of op feiten. Deze verwachting is, spijtig genoeg, vaak ijl gebleken. Ik verweet eerder al de liberale premier zijn leugenachtige tirade dat ondergedompeld was in een bijzonder grote zee van onwetendheid betreffende cannabis(gebruik). Desgewenst zou het voor Dumb (Rutte) mogelijk zijn om een (laat)Valentijnskoppeltje te vormen met Dumber.

Cannabisgebruikers zijn dissidenten

Premier Dumb op het podium… [foto: Corepics VOF/Shutterstock]

Inderdaad, ondertussen ontpopte een ander lid van de Nederlandse politiek zich tot een bijzonder ‘gevaarlijke stellingen uitkramende freak’. Al is de niet gestoelde afkeuring van cannabis, en dus ook van de heterogene subcultuur van cannabisgebruikers, begrijpelijker gezien de politiek-ideologische hoek waar Dumber zich bevindt. Religieus geïnspireerden, zoals zij, en hun aanverwante matigingsgroepen zeulen al langer een geschiedenis van voor-oordeling en gestandaardiseerd conformisme met zich mee. De succesvolle sekten overtuigen hun leden ervan dat er slechts één juiste weg in het leven is; via hard labeur zijn plaats in een uniform geordende samenleving, en in het hiernamaals, verdienen. Volgens hun leer leiden dissidenten, waaronder cannabisgebruikers, naar ontucht en ondermijnen ze de eenzijdig gewenste maatschappelijke structuren.

Dumber (Van Toorenburg)

De Dumber van de maand februari is, u had het al geraden, Madeleine van Toorenburg. Het CDA-kopstuk liet zich ontvallen dat ‘cannabis een sluipmoordenaar’ is. Haar uitspraak is niet alleen absurd, haar leugen is bovendien zeer gevaarlijk omdat het de kolen van het inquisitie-ijzer heet houdt. Wereldwijd zorgde het marteltuig voor zeer veel ongefundeerde en onrechtvaardige stigma’s. Mensen verdwijnen soms jarenlang in de meest donkere en onplezierige gevangenissen en verlaten, voor altijd veranderd, deze deprimerende en onmenselijke oorden. Of moeten gebrandmerkt en ontmenselijkt de alledaagse samenleving onder ogen komen.

In tegenstelling tot wat de dogmatische uitspraak claimt, ontspant de cannabisplant niet alleen menig mens, verenigt het groepen, en verlicht het een eindeloos aantal zieken van hun meest diverse kwalen

Toorenburgs venijnige uitspraak is dan ook dodelijker dan het door haar ten onrechte beschuldigde kruid. Ze doodt de individuele vrijheid en keuze maar vooral wordt het individu in zijn levensweg, door haar, op een onrechtvaardige manier gedegradeerd tot een tweederangsburger, die buiten het wettelijke en sociale kader wordt geplaatst en zijn levenswandel, ongevraagd, met heel wat weerstand ziet toenemen. Een ontmoeting van on-gelijken is per definitie niet gelijk! Wie anders dan ongelijken of paria’s zet men op straat omdat ze enkele plantjes telen?

Cerebrale constipatie

En nogmaals de VOC bingokaart van Dumber…

Resultaat een hoop pijn,verdriet, woede en stress in het individuele leven die via reflux de  samenleving bereikt en verzuurt. In tegenstelling tot wat de dogmatische uitspraak claimt, ontspant de cannabisplant niet alleen menig mens, verenigt het groepen, en verlicht het een eindeloos aantal zieken van hun meest diverse kwalen. Misschien, mevrouw, moet u het eens proberen, het helpt ook bij cerebrale constipatie…

It sucks

In elk geval, en wat u blijkbaar niet weet, Madeleine, is dat cannabis, anders dan u stelt, een zeer slechte sluipmoordenaar is. Zoals Ome Trump zou zeggen ‘it sucks, you’ll see, it’s terrible’. In zijn lange bestaan is de door u geviseerde plant er nog nooit in geslaagd iemand van het leven te beroven. Ongelooflijk hé. Nochtans heeft zij legio keren de kans gekregen. Door het plantje te demoniseren bent u, en uw gelijkgezinde voorouders, en de rest van de moralistische politieke familie, er wél in geslaagd om cannabis haar voorbeeldige reputatie om zeep te helpen en de gebruikers ervan als de meest demonische wezens af te schilderen. Niet echt fraai, vindt u niet?

Gezien het gemak waarmee de al even ongeïnformeerde publieke opinie de misselijkmakende onware smurrie slikt die u luidkeels verkondigt, ontstaat er een waarheidsvacuüm, waardoor, zoals hierboven reeds gesteld, een hele groep ongewensten ontstaat. Ook niet fraai hé, en dat voor Christenen? Kan toch niet de bedoeling zijn?

Na de openbaring

Wie in deze kwestie de waarheid zoekt, heeft het mede door uw toedoen moeilijk, Madeleine, maar beetje bij beetje overwint de waarheid de leugen. Deze week nog paste het DEA, een andere leugenachtige sekte, haar website, waarschijnlijk met veel tegenzin aan, nadat ze de hete adem van een patiëntenbelangengroep in haar hals voelde. De waarheid zal overwinnen Madeleine. Maar hoe zal u er na de openbaring, in het licht des waarheid uitzien met uw verraderlijke en veroordelende uitspraak: ‘cannabis is een sluipmoordenaar’?

(advertentie)