(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

In België is er enig rumoer ontstaan over een cannabis enquête onder studenten. De resultaten vielen – voor ons liefhebbers van het plantje – nogal tegen. De strijd is dus nog allerminst gestreden vindt columnist Eef. En passant breekt ze ook een lans voor het beter opvoeden van onze kinderen, marihuana wise….

Cannabis enquête studenten

Talk of the town deze week is de masterproef van Kevin Dreesen, student aan de Rechtsfaculteit van de KU Leuven. 952 studenten mochten via een vragenformulier hun mening geven over het al dan niet legaliseren van cannabis. Uit dit onderzoek blijkt dat slechts 30% van de bevraagde studenten voor de legalisatie van cannabis is. Als dat een weergave is van de toekomstige volwassenen dan vrees ik dat er nog heel wat werk aan de winkel is voor de pro-cannabismovement.

Claims-That-Marijuana-Use-Makes-Students-Lazy-Are-UnfoundedDe bevraagde studenten die zelf cannabis gebruikten het laatste jaar zijn meestal ook voor legalisatie. Jongeren die het legalisatiedebat volgen zijn vaker voorstanders.
Jongens hebben een relaxtere houding tegenover legaliseren dan meisjes. De vrouwelijke studenten hebben bijna geen ervaring met cannabis en zijn dan ook voor een strengere bestraffing. Het grootste deel van de voorstanders vindt het coffeeshopmodel het meest aannemelijke, slechts een klein percentage vindt dat zelf kweken ook moet kunnen. De studenten die er tegen zijn nemen, volgens Kevin Dreesen, enkel de mening van hun ouders over.

Taboe op kinderen en wiet

Dat de media een ongelooflijk grote rol spelen in het bespelen van de publieke opinie is een onoverkomelijk gegeven. Jammer dat niet alle ouders (en studenten) RollingStoned-lezers zijn. De wereld zou zo veel mooier zijn. Maar er is natuurlijk nog steeds dat taboe op cannabis en het ouderschap.

Als gezinswetenschapper durf ik het aan om de strijd tegen dat taboe aan te gaan. Ik herinner me tijdens mijn opleiding de docent van het vak Bijzondere Jeugdzorg. Hij vond het fijn om ons er op gepaste tijde aan te herinneren dat cannabis roken in het bijzijn van minderjarigen nog steeds verboden is. Hij zei dit steeds op een heel minachtende toon, alsof hij het tegen een bende idioten had.
“Jullie denken waarschijnlijk dat cannabis roken in het bijzijn van je kinderen zomaar mag, maar dat mag niet en is dus strafbaar.” Ik zakte telkens weer wat weg onder mijn tafel. Het merendeel van de klas keek de docent nogal schaapachtig aan, want geen haar op hun hoofd dat eraan dacht om wiet te gaan roken en al zeker niet waar hun kinderen op zaten te kijken. Een glas wijn of een biertje, ok, maar toch geen cannabis zeker? Godbetert, dat smerige plantje waar je schizofreen van kan worden, in geen duizend jaar. Of althans, dat denk ik dat ze dachten.
Tijdens een avondje uit met collega-studenten bleek dan weer dat er toch meer potlovers verscholen zaten dan ik op het eerste zicht dacht.

In mijn visie op ouderschap is het verdampen of roken van cannabis in het bijzijn van kinderen geen strafbare zonde, integendeel

Mykayla-and-her-mom-cannabis-is-my-medicine-and-it-cured-my-cancerAls kind vond ik de volwassen wereld maar een trieste bedoening. Ik vond dat er iets niet klopte. Ik miste diepzinnigheid en fijngevoeligheid in de humor die volwassenen hanteerden. Nu ik zelf volwassen ben, maak ik mijn wereld zelf en ben ik zelf verantwoordelijk voor het welzijn van een kind. In mijn visie op ouderschap is het verdampen of roken van cannabis in het bijzijn van kinderen geen strafbare zonde, integendeel, kinderen mogen gerust weten dat er bewustzijnsverruimende onschadelijke planten bestaan die het gevoel van eenheid versterken en je tot rust brengen. Voor ik de wind van voren krijg: Ik heb het over cannabis niet over tabak, en neen, ik gebruik geen cannabis in het bijzijn van mijn zoontje want dat is strafbaar. Maar kinderen zijn niet dom en verdienen beter dan deze onrechtvaardige wereld.

Minder mishandeling bij legale cannabis

Dagelijks komen er twintig meldingen van kindermishandeling binnen! Ik durf er mijn hand voor in het vuur te steken dat wanneer cannabis legaal zou zijn dit fenomeen veel minder zou voorkomen. Mensen doen verschrikkelijke dingen wanneer zij onder invloed zijn van alcohol, en kinderen zijn hier vaak de dupe van. We kramen ook de gekste domste dingen uit na een paar glazen. Na een avondje stappen schaam ik mij altijd wel voor iets wat ik zei, wat ik nooit (of toch veel minder) heb als ik met mensen samenzit en cannabis verdamp of rook.

Voor ik afsluit wil ik nog even de woorden van een zestiger citeren waar ik dit weekend mee samenzat op een terras samen met een paar vriendinnen. Ik sneed even het onderwerp cannabis aan, bij wijze van test, toen er zenuwachtig gelach volgde van mijn vriendinnen. Hij en zijn vrouw hadden een stuk in hun kraag, maar hadden toch nog enige wijsheid in pacht. Hij dacht even na over cannabis en zei toen op een toon alsof dit onderwerp absoluut geen taboe meer zou mogen zijn: “’t Is 2014!”

(advertenties)