(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

De meeste kwekers zorgen in hun kweekruimtes wel voor een aangenaam klimaat voor de planten. Licht, water, ventilatie en voeding wordt allemaal geregeld maar daarnaast is er nog een heel belangrijke groeifactor: CO2.

In de natuur komt tegenwoordig zo’n 350- 450 ppm (Parts Per Million, oftewel van elke miljoen deeltjes, zijn er 350 tot 450 CO2 deeltjes) CO2 voor. Vroeger was deze concentratie véél hoger, vandaar de enorme oerwouden en daaraan gekoppelde tegenwoordige olierijkdommen. Tegenwoordig wordt de CO2 concentratie door uitstoot van industrie, wagenpark en bevolkingsgroei langzaamaan hoger. Helaas zijn er door roofbouw in verhouding weinig oerbossen over die de verhoogde kooldioxide productie om kunnen zetten in het voor ons zo belangrijke zuurstof door middel van fotosynthese.

6(CO2) + 6(H2O) + Licht = C6H12O6 + 6(O2), oftwel: Kooldioxide + Water + Licht = Koolhydraten + Zuurstof

CO2 vormt een driehoeksrelatie met temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Als deze gegevens niet in verhouding zijn heeft het weinig zin om extra kooldioxide te geven. Bij een relatief hoge concentratie van kooldioxide gaan de stomata (huidmondjes) gedeeltelijk dicht. De verdamping wordt dan lager, en de toevoer van voedingsstoffen, die met de verdampingsstroom meegevoerd worden wordt dan dus ook lager. Om ervoor te zorgen dat deze processen in de plant toch snel genoeg verlopen, zul je ook de temperatuur en de luchtvochtigheid die daarmee samenhangt moeten verhogen wanneer je CO2 toevoegt. Ook de voedingsoplossing dient aangepast te worden en wil je optimaal profiteren van de snellere stofwisseling, zul je ook meer licht moeten geven.

De driehoeksrelatie van CO2 met temperatuur en relatieve luchtvochtigheid moet in balans zijn en ook voeding en licht dienen dus aangepast te worden wanneer je met CO2 gaat werken. We zullen in dit artikel verder niet ingaan op hoeveelheden CO2 (ppm) en bijbehorende temperatuur, luchtvochtigheid en voedingsschema’s, laat je daarover verder voorlichten voor je aan CO2 toevoeging begint.

Met dank aan Waldemar Boot van Bio Nova

 

(advertenties)