(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

De Cannasoof heeft een pittig appeltje te schillen met medici. Niet dat hij artsen er nu direct van verdenkt patiënten richting hun graf te dirigeren door ze cannabis te onthouden, maar veel scheelt het ook weer niet. En dat komt door een gebrek aan kennis van mediwiet zaken en het bjjna niet uit te roeien conservatieve denken van deze beroepsgroep.

Het religieuze juk

De kenniswereld herbergt, onder meer, zeer conservatieve gedachten. De meeste onder ons weten dat een heleboel zogenaamde feiten, die in de boeken der religies aanbod komen, met de nodige voorzichtigheid moeten begrepen worden. De eeuwen die op hun ontstaan volgden, evolueerden religieuze sekten tot enorme machtsbastions waarbij ze hun voorgestelde dogma’s transformeerden tot dominerende werkelijkheden. Hun wensen werden met andere woorden de realiteit voor hun volgers of hun gelovigen. Dissidente ketters werden gevangen genomen, gemarteld en vonden vaak onder afschuwelijke omstandigheden een vroegtijdige dood.

Van je dokter moet je het niet altijd hebben, en zeker niet als je cannabis als medicijn verkiest… [foto: Atomazul/Shutterstock]

De verlichting die de Westerse samenleving deels onderging, durfde de wonderlijke aannames van de religieuze bastions te betwijfelen en zodoende hun machtsfundamenten door te knagen. Vandaag leeft men alleen nog in radicale theocratieën onder het religieuze juk. En dat is maar goed ook…

De medische wereld

Doch religieuze machtsbastions zijn niet de enige machtsbastions die de wereld kent. De medische wereld kent eenzelfde organisatie. Geleerde uitverkorenen verkondigen de enige waarheid, waarna iedereen wordt verondersteld met grote beleefdheid zijn hoed af te nemen en een diepe buiging te maken. Een perfecte pose om onomstreden de waarheid binnen te laten glijden. Toch zal de criticus geen genoegen nemen met de emanatie van hogere oorden…

Ook artsen zijn mensen en vergissen zich dus. Vandaar het gezegde iedere huisarts heeft zijn eigen kerkhof. Dit is de plaats waar de minder gefortuneerde patiënten vroegtijds ten ruste worden gedragen wanneer een bepaalde diagnose niet, of niet tijdig, werd geconstateerd. Of misschien schreef de hooggediplomeerde een medicament voor dat, voor God (mocht ie dan toch bestaan) weet welke reden, de patiënt niet goed bekwam en de steile route richting graf begon.

De evolutie die medicinale cannabis (MC) momenteel wereldwijd meemaakt, bewijst dat een groot deel van de conservatieve westerse geneeskundigen de spreekwoordelijke klepel niet meer weten hangen

Pas op. Weinig artsen zijn psychopathisch van aard en de ongelukkige sterfgevallen zijn dus zelden een opzettelijke afrekening. Maar, dit wil natuurlijk niet zeggen dat ze niet voorvallen en dat de geneeskunde in het algemeen en de arts in het bijzonder geen verbetering kan ondergaan. Meer nog het zou hen moeten aanzetten om steeds weer de mogelijke verbetering op te zoeken, zonder enige mogelijkheid te schuwen. Ook niet wanneer deze laatste op een ideologisch getinte barrière bij de arts, of de orde van geneesheren, botst.

Alle machtsbastions zijn conservatief van aard. Dat is omdat ze de macht, die via traditie bij hen resideert, niet kwijt willen en/of in vraag willen stellen. Sommige evoluties, die de traditionele denkpatronen doorbreken, leiden dan ook tot waanzinnige ontwikkelingen.

Cannabisloze fundamenten

De evolutie die medicinale cannabis (MC) momenteel wereldwijd meemaakt, bewijst dat een groot deel van de conservatieve westerse geneeskundigen de spreekwoordelijke klepel niet meer weten hangen. Ze zijn de kluts helemaal kwijt, want niet geschoold met grondige kennis over de geneeskrachtige eigenschappen van MC weten ze niet meer wat te denken, en plooien in een conservatieve reflex terug op hun heilige cannabisloze fundamenten.

Zo zien we het liever, maar het kan nog wel even duren voordat er voldoende kennis van zaken in de medische wereld aanwezig is… [foto: SuperStockShots/Shutterstock]

Wanneer men hen dan, in hun drukbezochte praktijk, bevraagt over het gebruik van medicinale cannabis beschouwen ze dit te vaak als een lachertje en/of een ongewenst alternatief medicijn. Ze schrijven hun patiënten liever sterk verslavende, en lichamelijke roofbouw plegende, opiaten voor om chronische pijn te bestrijden dan dat ze MC overwegen.

Nochtans kan men vandaag in de medische en wetenschappelijke literatuur artikelen terug vinden die MC als een doeltreffend alternatief bij pijn beschouwen. En dit zonder dat ze de schadelijke neveneffecten van de opiaatmedicijnen meebrengen. Daarnaast bewijst MC eveneens bij andere medische indicaties haar diensten. Maar het overgrote deel van de hoogopgeleide geneeskundigen weet dit niet… en, ho diepe schaamte over de Hippocrates-zweerders, ze willen het niet weten.

Kennisverduistering

Daarom wil ik hier hulde brengen aan al de medicinale cannabis patiënten die met oeverloos geduld de MC-onwetende-artsen bijscholen omdat geneeskunde geen opgelegd monolithisch blok blijft en het kerkhof niet nodeloos aangroeit… Want ook hen mogen we niet vergeten. Zij waarvoor men een mogelijke redding met MC nooit probeerde vanuit geneeskundige en/of ideologisch gevoede onwetendheid of stompzinnigheid.

Hoewel conservatieve artsen een kennisverduistering teweeg kunnen brengen binnen de geneeskundige wetenschap, zal deze niet eeuwig blijven duren, meer nog hun ongelijkheid is nu al in de marge bewezen…

[openingsfoto: Roxana Gonzalez/Shutterstock]
(advertenties)