(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Wat weten we eigenlijk over het gebruik van wiet in relatie tot intimiteit? En met dat laatste wordt meer bedoeld dan alleen platte seks, bijvoorbeeld ook liefde, zorg en ondersteuning. Tot voor kort wisten we daar bar weinig over. Maar nu ligt er een onderzoek op tafel en de uitkomst is – hoe kan het ook anders – positief!

Nu legalisatie en dus normalisatie van cannabis wereldwijd toeneemt, doen steeds meer wetenschappers onderzoek naar de cannabisplant. Daarbij kijken ze niet alleen naar de werking van wiet bij tal van ziektes. Ook sociale wetenschappers gaan dieper in op de directe effecten van persoonlijk cannabisgebruik. Volgens een actuele studie gepubliceerd in het tijdschrift Cannabis, kan het gebruik van wiet in bepaalde omstandigheden tot positieve en intieme(re) ervaringen leiden voor koppels.

Data van 183 blowende koppels

De onderzoekers wilden uitvinden of cannabis – samen met een partner of individueel gebruikt – op korte termijn tot meer intimiteit leidt. Daarom vroegen ze 183 gehuwde en samenwonende stellen die regelmatig wiet consumeren om hun gebruik 30 dagen bij te houden.

Dit gebeurde via een applicatie op de telefoon. Daarmee konden ze aangeven wanneer ze wiet gingen gebruiken en wanneer ze klaar waren. Bovendien moesten de deelnemers elke ochtend een rapport invullen.

In dat rapport gaven ze aan of er de dag ervoor “een zinvolle conversatie had plaatsgevonden met de partner, die te maken had met intimiteit, liefde, zorgzaamheid of ondersteuning”. En zo ja, hoe lang dat duurde. Hierdoor konden onderzoekers bepalen of er een verband was tussen wanneer deelnemers wiet gebruikten en wanneer ze intimiteit ervoeren.

Voor de duidelijkheid; hoewel de term ‘intimiteit’ vaak wordt geassocieerd met seks, hebben de auteurs van deze studie dit niet specifiek als zodanig gedefinieerd.

Samen blowen levert snel intimiteit op tussen partners

In hun analyse ontdekten de onderzoekers dat gedeelde cannabiservaringen de kans op intimiteit binnen twee uur na gebruik verhoogde. Bovendien zagen ze dat deze positieve ervaringen ook optrad als maar één partner wiet gebruikte. Uiteraard werd dit alles vergeleken met partners die geen van beide wietgebruik rapporteerden.

Om een beter begrip te krijgen van het verschil tussen de impact van gelijktijdig gebruik en individueel gebruik, voerden de onderzoekers een tweede analyse uit. Dit gebeurde met behulp van gegevens over het al dan niet aanwezig zijn van een partner tijdens het moment waarop iemand wiet gebruikte.

“Resultaten van deze analyse tonen positieve effecten in verband met het gebruik van cannabis in aanwezigheid van de partner, voor zowel mannen als vrouwen”, schrijven ze. “Laura rapporteert bijvoorbeeld vaker intimiteit binnen twee uur na het gebruik van cannabis in aanwezigheid van Mike, ten opzichte van wanneer ze geen wiet gebruikt. Laura rapporteert ook vaker intimiteit binnen 2 uur nadat Mike melding maakt van wietgebruik in Laura’s aanwezigheid.

“Echter, het gebruik van cannabis als de partner niet aanwezig is, verhoogt noch verlaagt de kans op intimiteit ten opzichte van geen gebruik”, concludeert de studie.

Kanttekening

Uit eerder onderzoek is gebleken dat alcohol- en drugsgebruik een belangrijke bron van stress kan zijn voor een koppel, vooral als slechts één persoon het gebruikt. De huidige studie vond echter geen dergelijk bewijs voor cannabis. De auteurs plaatsten wel een kanttekening. De kans is namelijk groot dat de deelnemers zich niet storen aan het wietgebruik van hun partner omdat zij het zelf ook doen (duh)…

De onderzoekers erkennen dat hun studie enig licht werpt op de kortetermijneffecten van wietgebruik, maar meer studies zijn nodig om dit op de lange termijn te bekijken.

[Openingsfoto:  Milles Studio/Shutterstock, illustratie:  Oleksii.1994/Shutterstock]
(advertenties)