(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Wietplanten zijn niet geëvolueerd om binnen onder kunstlicht zoveel mogelijk toppen te produceren. Daar zul je ze als kweker dus een handje bij moeten helpen. Eén van de meest effectieve basistechnieken die je daarvoor kunt gebruiken is dieven, en zo gaat dat in zijn werk. 

In CNNBS basics behandelen we een aantal effectieve basis kweektechnieken die je kunt gebruiken om meer en betere wiet te kweken. Eén van die basisvaardigheden is het dieven van wietplanten, waarbij je kleine topjes opoffert ten behoeve van de bovenste toppen. Je oogst daardoor weliswaar minder kleine topjes maar het totale oogstgewicht zal groter zijn.

Waarom dieven werkt

Dieven heeft bij de binnenteelt van cannabis in het bijzonder, heel veel zin. Dit komt met name door de manier waarop het kunstlicht in een kweekruimte van bovenaf op de planten schijnt. Het dicht begroeide bladerdek houdt daarbij veel licht tegen waardoor de onderste takken en bladeren grotendeels in de schaduw groeien. De topjes aan deze lager groeiende takken zullen zich daardoor niet goed ontwikkelen en leveren weinig wiet en veel knipwerk op. Door ze op het juiste moment weg te snoeien kan de plant haar energie gebruiken voor de toppen die wel potentie hebben.

Bij dieven snijdt het mes letterlijk aan twee kanten; enerzijds scheelt het bij de oogst enorm veel knipwerk en anderzijds verbetert het de kwaliteit én de kwantiteit van de rest van de toppen.

Het ideale moment om te dieven

De bovenste toppen zijn voor een wietplant het belangrijkste. Logisch, want de bovenste toppen vangen meer licht en wind op en maken dus de grootste kans om stuifmeelkorrels van mannelijke wietplanten op te vangen en nieuwe zaden te produceren. Hierdoor zullen de bovenste toppen van wietplanten zich altijd het beste ontwikkelen en dus ook het grootste worden.

Nu zijn binnenkwekers er doorgaans niet op uit om hun toppen te laten bevruchten door stuifmeel maar wel om ze zo groot en zwaar mogelijk te laten worden. De kleine topjes die in de schaduw van het bladerdek groeien verbruiken met zijn allen veel energie en leveren niet veel wiet op en kunnen dus beter verwijderd worden. Maar wanneer haal je ze weg?

Om goed in te kunnen schatten welke topjes meer energie verbruiken dan ze aan opbrengst bijdragen, moet je wachten tot je kunt zien of ze het bladerdek wel of niet zullen bereiken. Je moet echter ook weer niet wachten tot ze al bloemen beginnen te vormen, want dan ‘stelen’ ze dus al kostbare energie van de hoofdtoppen, vandaar het woord dieven. Het beste moment om te dieven is zo’n twee weken nadat je het lichtschema op 12/12 hebt ingesteld. De plant zal daarna niet veel meer groeien waardoor je op dat moment goed kunt zien welke toppen het bladerdek wel en niet zullen bereiken.

Wat haal je weg?

Hoeveel je precies weg moet halen bij het dieven is afhankelijk van de dichtheid van het bladerdek en de gebruikte kweeklamp. Een HPS of een led kweeklamp dringt bijvoorbeeld dieper door in het bladerdek dan een spaarlamp, T-neon of andere fluorescente kweeklamp. Daarnaast heeft een sativa of een sativa dominante wietsoort doorgaans een meer open structuur dan een indica waardoor het licht dieper in het gewas kan doordringen.

Je moet dus zelf goed inschatten welke toppen nog voldoende licht opvangen en welke niet. We raden aan om eerst eens voorzichtig van onderaf te dieven om een goed gevoel voor de techniek te krijgen. Door een paar planten helemaal niet te dieven kun je goed het verschil zien.

Rigoureus vs. voorzichtig dieven

Er zijn grofweg twee manieren om een wietplant te dieven; rigoureus van bovenaf of voorzichtig van onderaf. Kies voor de rigoureuze manier een plaats op de stam en werk van boven naar beneden. Tel drie tot vijf nodes vanaf de bovenste groeipunt van iedere tak en snoei alle bladeren en zijtakken daaronder weg. Gebruik een schaar of een scherp scheermes of een scalpel en snij zo dicht mogelijk bij de stam af.

Wil je liever wat voorzichtiger te werk gaan, dan kun je beter van onderaf beginnen met dieven. Begin eerst met het weghalen van alle onderste takken die het bladerdek niet gehaald hebben. Vervolgens maak je het onderste derde deel van de plant helemaal kaal en vrij van bladeren en zijtakken. Sommige kwekers laten de schutbladeren laten bij het dieven expres zitten en halen alleen de zijscheuten weg. De schutbladeren kunnen namelijk nog als voedingsreserves dienen voor de plant.

(advertentie)