(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

RollingStoned’s huisfilosoof kraakt een harde noot: die van de onwetendheid – zo niet blindheid – in de ‘officiële’ medische wereld t.a.v. cannabis. Hoeveel mensen waren niet beter geholpen wanneer er kennis van zaken is over de heilzame werking van wiet als medicijn? De Cannasoof geeft de oplossing!

Blind vertrouwen…

U kent de vraag wel. Ze wordt gesteld in een situatie waarbij een willekeurig persoon plots onwel wordt en dringend medische assistentie nodig heeft. De plaats kan naast een zaal eender welke locatie zijn; tram, bus, trein, vliegtuig maar ook op straat, in de bibliotheek of op het sportveld kan er zich zo een urgentie voordoen.

op

Veel medici zijn al dan niet bewust cannabisblind… [beeld: Blablo101/Shutterstock]

Het belangrijke van de situatie is dat iemand zijn lijf en leden in de handen van een deskundige geneesheer of geneesvrouw legt om te laten redden wat er te redden valt. Blind vertrouwen is wat de machtsoverdracht in zo een noodsituatie karakteriseert. Maar is blind vertrouwen het leidmotief van uw gepland bezoek, zonder urgentie, aan een gekwalificeerde arts? Ik mag hopen van niet en toch…

Het endocannabinoïden systeem

Hoe weet u nu precies of uw arts al dan niet gekwalificeerd is? Het mag duidelijk zijn dat het behalen van een diploma in de geneeskunde een duidelijke indicatie is voor het au sérieux nemen van de kunde en raadgevingen van de arts. En toch…

Het is mijn inziens onmogelijk om jezelf als arts serieus te nemen indien je opleiding een blinde vlek vertoond. Zeker wanneer deze vlek een zeer groot deel van je opgedane kennis wankel zet. Het niet kennen van het endocannabinoïden systeem, en de hierbij horende heilzame werking van (medicinale) cannabis, is volgens mij zo een ondermijnende nalatigheid die de opleiding van de arts in kwestie minder waardevol maakt. Het endocannabinoïden systeem is erg verspreid aanwezig in ons lichaam en is hierdoor tevens betrokken bij zeer veel fysiologische systemen die onze dagelijks leven regelt zoals; pijn, honger, geheugen, bloeddruk, humeur…

Het slecht functioneren van ons eigen cannabinoïden systeem kan gelukkig door inname van lichaamsvreemde cannabinoïden, zeg maar via (medicinale) cannabis, opgelost worden

Sommige onderzoekers en artsen veronderstellen dat wanneer het endocannabinoïden systeem slecht werkt de persoon in kwestie bepaalde ziektesymptomen zal ervaren en vertonen. Het slecht functioneren van ons eigen cannabinoïden systeem kan gelukkig door inname van lichaamsvreemde cannabinoïden, zeg maar via (medicinale) cannabis, opgelost worden. Het  kennen van het endocannabinoïden systeem lijkt mij dus een conditio sine qua non om de deskundigheid van een arts in te schatten. Bovendien is afdoende aangetoond dat cannabis een zeer veilig middel is. En toch …

Arts eet er geen kaas van

Een paar gesprekken die ik kort geleden voerde met artsen en andere academici, samen met het doornemen van wat literatuur over het onderwerp, verplichten mij om u met zeer veel spijt te informeren dat de kans wellicht groot is dat uw arts bijzonder weinig kaas gegeten heeft van het endocannabinoïden systeem en dus ook van de heilzame werking van medicinale cannabis. Vooreerst moet u weten dat dit systeem pas in de jaren negentig van vorige eeuw ontdekt werd. Artsen die voor deze periode afstudeerden, hebben het dus nooit in hun opleiding gezien en de kans is vrij klein dat zij zich nadien op een autodidactische manier over het onderwerp ontfermden.

Stromannen

shutterstock_171925256

Hoog(ste) tijd dat studenten en medici hun kennis over cannabis als medicijn bijspijkeren! [beeld: Lightspring/Shutterstock]

Nog kleiner is de kans dat een vertegenwoordiger van een medicinaal cannabisbedrijf genoemden kwam opzoeken om hen over de kwestie te informeren in de hoop dat de artsen het product nadien zouden voorschrijven. Nee, op praktijkbezoek komen vooral de stromannen van de farmaceutische industrie…

Men kan zich zelfs de vraag stellen of dit bewust wegkijken van de gezondheidsbevorderende werking van medicinale cannabis bij sommige indicaties geen schuldig verzuim is vanwege de (hele orde van) geneesheren?

Maar ook de artsen die later afstudeerden kennen deze materie nauwelijks en dit is niet alleen verrassend maar eveneens volksgezondheid schadend. Men kan zich zelfs de vraag stellen of dit bewust wegkijken van de gezondheidsbevorderende werking van medicinale cannabis bij sommige indicaties geen schuldig verzuim is vanwege de (hele orde van) geneesheren en of een minister van volksgezondheid niet meer middelen moet inzetten om de kennisverspreiding te garanderen?

Hoogdringendheid

Naast gespecialiseerde informatie via folders, die in Nederland via het Bureau voor Medicinale Cannabis te krijgen zijn, zou men vooral het lessenpakket van de huidige geneeskundestudenten, en dit wereldwijd, met de laatste wetenschappelijk bevindingen op het gebied van het endocannabinoïden systeem en de werking van medicinale cannabis moeten vervolledigen. Alleen door zich te realiseren dat men omwille van vooroordelen ten aanzien van (medicinale) cannabis een massa mensen afgelopen decennia betere hulp heeft ontzegd kan men zich de hoogdringendheid van het nodige inhaalmanoeuvre voor de geest halen.

Beste geneesheren en geneesdames, wetenschap verdraagt geen taboes noch dogma’s! En nu studeren maar…

De Cannasoof

[openingsbeeld: TDC Photography/Shutterstock]
(advertentie)