(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Sinds kort geldt er een nieuwe norm voor het berekenen van de behaalde winst bij een opgerolde kwekerij. De kiloprijs is verhoogd naar 4.070 euro. Opsporingsambtenaren zijn opnieuw geïnstrueerd hoe te achterhalen hoelang een hennepkwekerij draait. Functioneel Afpakken. Het klinkt als een soort ouderwets gezelschapsspel.

Standaard berekening wietteelt deugt niet

Hennepkweken is nog steeds illegaal en de boetes en navorderingen die iemand krijgt wanneer hij wordt gepakt zijn niet mals. Veel wietkwekers realiseren zich dat pas als ze een keer tegen de lamp lopen. Maar dan is het vaak te laat. Om risico’s beter in te schatten kan het wel eens slim zijn om bij de duivel te biecht te gaan. In vrijwel alle ontnemingszaken bij henneptelers wordt namelijk gebruik gemaakt van een standaardberekening en normen voor het berekenen van de opbrengst en de behaalde winsten. Die standaardberekening is al meer dan 10 jaar hetzelfde.

Eerder schreef ik al dat die berekening niet deugt, zie de column ‘Justitie kleunt mis met opbrengstberekening wietteler’. Dat blijkt uit een onderzoek dat ik samen met een plantkundige van de universiteit van Gent deed. Binnenkort zal onze kritiek op de standaardberekening bij een grote zaak tegen een hennepteler door een rechter worden beoordeeld. Later meer hierover.

Taaie kost

Los van mijn kritiek op de berekening zou ik iedere teler willen aanraden om de standaardberekening en de updates eens goed door te nemen. Ik snap dat het taaie kost is, maar ik ben ervan overtuigd dat het bekijken van een hennepkwekerij met die informatie in het achterhoofd zeer de moeite waard is. De update van de berekening is gemaakt door een afdeling van het Openbaar Ministerie met de toepasselijke naam ‘Functioneel Parket Afpakken’. Dus je snapt het al, de berekening is zodanig opgesteld dat hennepkwekers zo hard mogelijk in de portemonnee worden gepakt.

Er wordt geen rekening gehouden met het aantal planten per lamp. Als iemand bij wijze van spreken twee lampen boven een vierkante meter zou hangen en er één hennepplant onder zet, dan is de opbrengst volgens het Parket Afpakken 34,3 gram

De berekening wordt overigens alleen toegepast wanneer werkelijke informatie ontbreekt. Als bijvoorbeeld niet bekend is hoeveel planten er op de vierkante meter staan, dan wordt bij de berekening uitgegaan van 15 planten per vierkante meter met een gemiddelde opbrengst van 28,2 gram per plant. Staan er meer planten op de vierkante meter dan is de opbrengst per plant minder; staan er minder planten dan is de opbrengst per plant hoger. Dit is allemaal terug te vinden in een tabelletje:

Afpaknormen

Het aantal planten op de vierkante meter is dus doorslaggevend voor het berekenen van de opbrengst per plant. Er wordt – merkwaardig  genoeg – geen rekening gehouden met het aantal planten per lamp. Als iemand bij wijze van spreken twee lampen boven een vierkante meter zou hangen en er één hennepplant onder zet, dan is de opbrengst volgens het Parket Afpakken 34,3 gram.

In principe kunnen opsporingsambtenaren het aantal planten per vierkante meter vrij eenvoudig vaststellen wanneer een hennepkwekerij in volle glorie wordt aangetroffen. Toch blijken die gegevens regelmatig te ontbreken in het proces-verbaal. Nog lastiger blijkt het om te bepalen hoeveel oogsten er in een hennepkwekerij zijn geweest. Je snapt wel dat dit enorme gevolgen voor de hoogte van het ontnemingsbedrag kan hebben. Wanneer bij de berekening van de opbrengst rekening wordt gehouden met een paar oogsten meer of minder, dan kan dat al gauw tienduizenden euro’s schelen. Bij de berekening wordt ervan uitgegaan dat het aantal planten bij eerdere oogsten steeds hetzelfde was.

Ook verkleurde koolfilters, een flinke laag stof op de lampen en kalk- en algenafzetting op het bevloeiingssysteem, waterreservoirs en dompelpompen kunnen als bewijs worden aangevoerd om het aantal oogsten zoveel mogelijk op te krikken

Een kweekcyclus duurt volgens het Parket Afpakken tien weken. Daarbij is rekening gehouden met  negen weken voor  de groei- en bloeitijd en één week voor het opruimen en opnieuw opbouwen van de kwekerij. Een hennepkweker die een langere kweekcyclus (bijvoorbeeld 12 weken) hanteert zal dus moeten aantonen waarom de kweekcyclus in zijn geval afwijkt van de norm.

Bewijs

De kweekperiode kan worden afgeleid van het huurcontract, elektriciteitsrekeningen en het waterverbruik in een pand. Om de periode van hennepkweek aannemelijk te maken, wordt opsporingsambtenaren ook aangeraden om zoveel mogelijk informatie ter plekke te verzamelen die als bewijs kan dienen. Plantenresten van eerdere oogsten kunnen een teler flink opbreken. Dat geldt tevens voor rondslingerende agenda’s, aantekeningenboekjes, kweekschema’s en bonnen van kweekmaterialen in een hennepkwekerij.

Justitie rekent zich graag bij voorbaat rijk wanneer het om een gepakte wietteler gaat, het kan dus geen kwaad je in hun ‘spelregels’ te verdiepen… [foto: Lightspring/Shutterstock]

Maar ook verkleurde koolfilters, een flinke laag stof op de lampen en kalk- en algenafzetting op het bevloeiingssysteem, waterreservoirs en dompelpompen kunnen als bewijs worden aangevoerd om het aantal oogsten zoveel mogelijk op te krikken. Telers die met gerecyclede spullen van eerdere hennepkwekerijen werken, kunnen daarmee flink de mist in gaan. Er wordt opsporingsambtenaren zelfs aangeraden om te letten op eerdere afdrukken van de potten aarde, omdat een pot aarde nooit precies op dezelfde plek kan worden neergezet.

‘Aftrekposten’

Bij de ontnemingsvordering wordt ook rekening gehouden met kosten die een hennepkweker heeft gemaakt. Die worden afgetrokken van de behaalde winsten. Een stek kost volgens het Parket Afpakken 3,81 euro. Elektriciteitskosten zijn beraamd op 122 euro per oogst per lamp bij 600 Watt lampen. Elektriciteit wordt uiteraard alleen vergoed als de rekening is betaald. Voor overige kosten (kweekmedium, water en voedingsstof) wordt rekening gehouden met 3,88 euro per plant.

Als iemand specifiek een pand heeft gehuurd om wiet te kweken, dan mag de huur worden afgetrokken van de behaalde winsten. Is er in het pand nog een ander bedrijf gevestigd (bijvoorbeeld als dekmantel) of woont iemand er, dan mogen die kosten niet worden verrekend

Daarnaast gelden er afschrijvingskosten voor het materiaal die geleidelijk oplopen naarmate er meer planten zijn aangetroffen. Zo geldt er bijvoorbeeld een afschrijving van 150 euro wanneer er minder dan 200 planten zijn aangetroffen. Staan er tussen de 200 en 300 planten, dan zijn de afschrijvingskosten 200 euro, en ga zo maar door. Ook kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor knippers als de telers kan aantonen dat hij dit niet zelf deed. De norm is 2 euro per plant. Is er gebruik gemaakt van een knipmachine dan wordt rekening gehouden met 21 eurocent per plant.

Grasduinen

Huisvestingskosten kunnen alleen worden afgetrokken wanneer het pand niet ook voor legale doeleinden is gebruikt. Dus als iemand specifiek een pand heeft gehuurd om wiet te kweken, dan mag de huur worden afgetrokken van de behaalde winsten. Is er in het pand nog een ander bedrijf gevestigd (bijvoorbeeld als dekmantel) of woont iemand er, dan mogen die kosten niet worden verrekend.

Zo werkt functioneel afpakken dus, de moeite waard om eens te grasduinen in de spelregels als je verboden hobby’s hebt. Waarbij opgemerkt dat het erg netjes is dat in die regels ook de ‘aftrekposten’ uitgebreid zijn opgesomd.

[openingsfoto: Roxana Gonzalez/Shutterstock]
(advertentie)