(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Hoe kan een overheid willens en wetens toestaan dat cannabisconsumenten – waaronder doodzieke mensen – worden blootgesteld aan pesticiden waarvan vaststaat dat zij zeer schadelijk zijn voor de gezondheid? Het is een vraag die zich de afgelopen maanden zich steeds meer opdringt, naarmate cannabisonderzoeker Nicole Maalsté zich meer in deze materie verdiept.

Overheidsbemoeienis

Blowers ondervinden allerlei positieve effecten van cannabis. En dat geldt ook voor de snelgroeiende groep wietolie consumenten. Ik twijfel geen moment aan de positieve en heilzame ervaringen van cannabisconsumenten. Zelfbeschikking staat hoog op mijn prioriteitenlijstje. Ik ben daarom ook wars van elke vorm van betutteling vanuit de overheid. Als het aan mij lag zou de pil van Drion ook zo snel mogelijk voor iedereen beschikbaar moeten zijn.

Maarrrr… dat betekent niet dat een overheid werkeloos moet blijven toekijken als de gezondheid van burgers in het geding is omdat zij schadelijke stoffen tot zich nemen. Ik heb het dan niet over cannabisproducten zelf, maar over pesticiden en voor de mens schadelijke meststoffen die in de hennepteelt worden gebruikt.

Pesticiden en schadelijke meststoffen in wiet

De overheid spaart kosten noch moeite om burgers met allerlei dubieuze campagnes te informeren over mogelijke veiligheidsrisico’s die zij lopen omdat de buurman een hennepkwekerij heeft. Terwijl allerlei cijfers laten zien dat die risico’s zeer beperkt zijn. Zo blijkt uit cijfers van de brandweer dat minder dan 1% van de branden door een hennepkwekerij wordt veroorzaakt. De meeste branden ontstaan door menselijk handelen, kortsluiting, het gebruik van ondeugdelijke elektrische verwarmingstoestellen uit China of een ontploffende haarföhn.

Waar blijven de spotjes die ons daarop wijzen? Maar dat terzijde. Ik wil het hier hebben over de gezondheidsschade die cannabisliefhebbers lopen door (verkeerd) gebruik van pesticiden en chemische messtoffen. Wanneer start de overheid een campagne om cannabisconsumenten erop te wijzen dat zij mogelijk allerlei schadelijke stoffen binnenkrijgen? Of is dat een kwestie van eigen schuld, dikke bult. Moet je maar geen cannabis gebruiken.

Weet wat je rookt, leg desnoods je dealer op de pijnbank… [foto: Couperfield/Shutterstock]

Vraag je dealer om schone wiet

Dit getuigt van een ongelooflijk lakse houding naar burgers.  Daarbij moet ik zeggen dat veel cannabisconsumenten er zelf ook niet echt mee bezig lijken te zijn. Dat kan natuurlijk een gebrek aan kennis zijn. Maar veel mensen kijken tegenwoordig toch ook in de supermarkt naar de labels op de producten. Ik begrijp dat het momenteel lastig is omdat wiet en hasj illegaal geproduceerd zijn en er geen etiket op het zakje zit. Toch kun je daar naar mijn mening als consument wel degelijk invloed op uitoefenen. Al was het maar door er stelselmatig naar te vragen in je coffeeshop of bij het adres waar je je cannabis vandaan haalt. Als dealers begrijpen dat er behoefte is aan schone producten dan kunnen zij daar rekening mee houden bij het inkopen en hun leveranciers stimuleren om die producten te leveren.

In Nederland bestaat geen wet die het gebruik van het gif blauwzuur verbiedt bij wietplanten. Het is niet ondenkbaar dat Nederlandse blowers DIY gaskamertje spelen

Er is reden tot onrust. We hebben jaren geleden een lullig onderzoekje van het RIVM gehad, waarbij de conclusie was dat er weliswaar pesticiden op 23 van de 25 wietmonsters werden gevonden, maar dat de aangetroffen hoeveelheden geen risico voor gezondheid van gebruikers vormden. Daar verbaasde ik me toen al over. Dat onderzoek was zwak. Om enigszins een beeld te krijgen moet je wietsamples op honderden schadelijke stoffen testen in plaats van de 14 pesticiden waar in dat onderzoek naar gekeken werd. Dat betekent ook dat er veel grotere samples gebruikt moeten worden (minstens 10 gram in plaats van de 2 gram in dat RIVM onderzoek).

Daarnaast is er alleen maar gekeken of de aangetroffen schadelijke stoffen binnen de normen vielen naar wat toelaatbaar is bij tomaten of komkommers. Maar eten is anders dan roken of verdampen. Er is niet gekeken naar wat er gebeurt als je die aangetroffen pesticiden en chemicaliën verhit. Als je echt wilt weten in hoeverre de aangetroffen pesticiden gezondheidsschade opleveren, dan zul je  moeten weten wat er gebeurt als je die stoffen verbrandt, verdampt en inhaleert. En wat er gebeurt als je ze opeet.

Blauwzuur wiet

In landen die medicinale en/of recreatieve cannabisconsumptie toestaan, beginnen de controles op wiet nu langzaamaan vorm te krijgen. Daar word je niet altijd vrolijk van. Om een idee te geven: De Canadezen troffen in 2016 resten van het bestrijdingsmiddel myclobutanil aan op een partij cannabis die was bestemd voor medicinale cannabisconsumenten. Bij verhitting van myclobutanil ontstaat waterstofcyanide, ook wel blauwzuur. Blauwzuur zul je denken, wat was dat ook alweer? Ik zal je even helpen.

Nadat de Nazi’s uit Hitler Duitsland een tijdje op zoek zijn geweest naar de beste manier om Joden te vernietigen kwamen ze uit op een vorm van blauwzuur. Dit gif werd Zyklon B genoemd. Met dit gif zijn in de gaskamers van de jodenvernietigingskampen tussen 1941 en 1945 zeker honderduizenden Joden, en misschien nog wel meer, omgebracht. Lekker spul dus.

Wet schiet tekort

Myclobutanil is pas sinds begin 2017 verboden bij de productie van cannabis in Canada en enkele Amerikaanse staten. In andere staten waar medicinaal en recreatief gebruik van cannabis is toegestaan mag het middel nog steeds worden gebruikt. In Nederland bestaat geen wet die het gebruik ervan verbied bij wietplanten. Het is niet ondenkbaar dat Nederlandse blowers D(o) I(t) Y(ourself) gaskamertje spelen.

Wat er met die partij voor medicinale doeleinden ongeschikte wiet is gebeurd is onbekend. Het zou me niets verbazen als die vroeg of laat op de recreatieve markt opduikt.

Nu moet je niet denken dat je geen gevaar loopt als je wietolie gebruikt. Het zou zomaar kunnen zijn dat edibles juist meer pesticiden bevatten

Ik wil verder niemand angst aanjagen. Maar soms is een extreem voorbeeld de enige manier om mensen wakker te schudden. Uit onderzoek in verschillende landen blijkt dat er veel verschillende pesticiden worden gevonden op cannabissamples. Van een aantal van deze pesticiden staat vast dat ze zeer schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn. De meeste liefhebbers roken de cannabis met of zonder tabak in een joint, of gebruiken een pijpje of een waterpijp. Ook wordt vaak een verdamper gebruikt. Tijdens het verhitten van een aantal pesticiden komen extreem giftige stoffen vrij. Er is nog heel veel onderzoek nodig om te weten welke pesticiden bij verhitting extreem giftig worden.

Voor de gezondheid van zowel de recreatieve cananbisconsument als de medicinale wietpatienten is het van levensbelang dat er controle komt op de kwaliteit van deze door driekwart miljoen Nederlanders gebruikte plant! [beeld: Blablo101/Shutterstock]

Wietolie en edibles 

Nu moet je niet denken dat je geen gevaar loopt als je wietolie gebruikt. Het zou zomaar kunnen zijn dat edibles juist meer pesticiden bevatten. Er zijn aanwijzingen dat de schadelijkheid van bepaalde pesticiden vermindert bij (hoge) verbranding. Ook blijkt uit onderzoek dat het filteren van cannabisrook met katoenfilters veel pesticiden (en andere gifstoffen) uit de cannabisrook filtert. Maar slechts weinig cannabisrokers filteren de cannabisrook afdoende.  Met andere woorden, er is nog heel weinig bekend over de werkelijke gezondheidsschade waar cannabisconsumenten aan worden blootgesteld.

Actie vereist van Voedsel en Waren Autoriteit

Als je echt zeker wilt weten dat er geen schadelijke stoffen op je wiet zitten, dan zit er op dit moment niks anders op dan je eigen wiet te telen of het bij iemand te kopen die je wat dat betreft kunt vertrouwen. Als dat teveel gedoe is, eis dan je recht op schone wiet op. Vrijwel alle commerciële gewassen in Nederland die bedoeld zijn voor menselijke consumptie worden door de NVWA (Voedsel en Waren Autoriteit) gecontroleerd op pesticiden en dubieuze chemicaliën.

Omdat cannabis een illegale plant is, valt deze nu niet onder de kwaliteitscontrole van de NVWA.  Dat moet snel veranderen. Misschien is een bepaalde groeiverbeteraar voor een Chrysant prima, maar moet dat spul niet gebruikt worden op een wietplant. Een Chrysant wordt immers niet gegeten of gerookt. Hoog tijd dus dat cannabisteelt gereguleerd wordt en er kwaliteitscontroles gaan plaatsvinden.

Dealer op de pijnbank

Wil je daar niet op wachten, leg dan je dealer op de pijnbank om hem uit te horen over de besmetting van zijn wiet met zooi. Vraag om gegarandeerde biologische producten die vrij zijn van pesticiden en chemo-therapieën!

[openingsbeeld:  Georgio Nikaragua/Shutterstock]
(advertentie)