(advertentie)
(advertentie)
NICOLE MAALSTÉ Lees ook:
(advertenties)

De dagen van het Nederlandse gedoogbeleid voor hasj en wiet lijken geteld. Een legertje ambtenaren, politici en bestuurders denkt al maanden na over een nieuw systeem van wietproductie en handel. Het oude systeem met coffeeshops gaat daarbij mogelijk op de schop.

Brief van 232 coffeeshops

Coffeeshops dicht of open, een totaalverbod op wiet, staatswinkelwiet, cannabis social clubs, wietapotheken… Er liggen allerlei plannen op tafel. Maar niemand die informeert wat blowers en ondernemers in de cannabissector ervan vinden. 232 coffeeshops hebben daarom een brief naar alle burgemeesters, wethouders en raadsleden in Nederland gestuurd om duidelijk te maken dat zij willen meepraten over de toekomst van hasj en wiet in Nederland. Ze hopen daarmee aan de noodrem te trekken bij beleidsbepalers die onze 40 jaar lang bestaande cannabiscultuur totaal overhoop willen gooien. Het merendeel van de heren en dames die zich hierover buigt heeft zelf nooit een coffeeshop van binnen gezien, laat staan een jointje gerookt.

Vergunningen voor grote spelers

Het liefst zouden ze een totaal nieuw systeem introduceren. De voorkeur van de beleidsbepalers lijkt uit te gaan naar model waarbij de overheid kan controleren hoeveel wiet er aan Nederlandse blowers wordt verkocht en hoeveel er voor de Nederlandse consumptie moet worden gekweekt. Dat noemen ze een gesloten keten. Op zich is daar niks mee. De grote vraag is alleen of de tienduizenden bestaande wiettelers en andere ondernemers in de wietsector ook een rol gaan krijgen in de plannen van de beleidsbepalers. Vooralsnog lijkt het daar niet op. In al hun wijsheid sturen de beleidsmakers aan op vergunningen voor een klein aantal grote spelers. Dat is namelijk makkelijk te controleren. Waarschijnlijk leggen veel mensen die nu wiet kweken het af tegen professionele groentekwekers bij het verwerven van kweekvergunningen.

Ook spelen ze met de gedachte om coffeeshops vanwege hun negatieve imago te vervangen door een ander systeem van verkooppunten. Coffeeshopondernemers kun je immers niet vertrouwen want die doen zaken in het criminele circuit. Stel je voor: Staatswietwinkels, gerund door ambtenaren.

Coffeeshops willen liefst in alle openheid zaken doen met wiettelers die ze zelf mogen uitkiezen. Zonder dat een ballotagecommissie van de overheid bepaalt welke wietsoorten een wietkweker met vergunning mag telen

Schermafbeelding 2016-06-08 om 14.39.44

Na 40 jaar een belangrijke rol te hebben gespeeld in het cannabisbeleid willen de coffeeshops ook een stem in een eventuele regulering! [beeld: Aleynikov Pavel/Shutterstock]

Het is begrijpelijk dat de coffeeshops de staatswinkels niet zien zitten. Daar hebben ze een punt, want als coffeeshops jaren geleden niet waren begonnen met de verkoop van hasj en wiet, had iedereen nu of zelf moeten kweken, of via een dealer aan zijn cannabis moeten komen. “Wij willen in onze coffeeshops graag cannabisproducten verkopen waarvan de herkomst en samenstelling bekend is. Ook willen wij eisen kunnen stellen aan de omstandigheden waaronder de cannabis is geteeld. Dat biedt voordelen op het gebied van de veiligheid en openbare orde rondom teeltlocaties en waarborgt de bescherming van de volksgezondheid voor cannabisconsumenten”, schrijven de 232 coffeeshops in de brief. Coffeeshops willen liefst in alle openheid zaken doen met wiettelers die ze zelf mogen uitkiezen. Zonder dat een ballotagecommissie van de overheid bepaalt welke wietsoorten een wietkweker met vergunning mag telen.

Herintroductie wietpas?

Consumentencollectief WeSmoke heeft ook al aan de bel getrokken. In een persbericht spreekt de stichting haar zorgen uit over het voortbestaan van onze cannabiscultuur. Volgens voorzitter Dimitri Breeuwer kunnen besloten verkooppunten zoals een Social Cannabis Club of afhaalloket op sommige plekken een aanvulling zijn op het huidige aanbod, maar is het sluiten of omvormen van coffeeshops naar besloten verkooppunten, onwenselijk. In zo’n staatswinkel moeten cannabisconsumenten zich natuurlijk weer verplicht laten registreren. En dat wil niemand. Blowers zullen dan opnieuw de illegale markt opgaan. We kennen allemaal de miskleun van de wietpas…

Geen staatwiet

WeSmoke stelt dat cannabisconsumptie onder het recht van zelfbeschikking valt. Vanuit deze gedachte moeten Nederlanders ook recht hebben op het (onder voorwaarden) telen van een aantal planten voor recreatieve consumptie of als hulpmiddel bij de kwaliteit van leven. Breewer stelt dat Nederlandse cannabisconsumenten behoefte hebben aan een constant en betaalbaar product. Daarom is een breed en gevarieerd  aanbod van cannabisproducten belangrijk. Breeuwer: “Wanneer consumenten het idee hebben dat coffeeshops alleen nog staatswiet verkopen zullen zij massaal hun toevlucht zoeken tot de illegale markt.”

In de plannen van de beleidsbepalers moet importhasj volledig worden verboden. Partytime voor de straathandel dus!

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de hasj. In de plannen van de beleidsbepalers moet importhasj volledig worden verboden. Partytime voor de straathandel dus!

De reguleringsplannen zouden dus zomaar eens kunnen uitmonden in een model waar veel cannabisondernemers- en liefhebbers niet blij mee zijn. Daarom is het van cruciaal belang dat coffeeshopondernemers en ook blowers mee kunnen denken over die plannen.

Schermafbeelding 2016-06-08 om 16.57.30

VNG wil teeltexperimenten

Op een bijeenkomst op Schiphol besloten 2.000 beleidsbepalers (voornamelijk burgemeesters en wethouders) vandaag dat het huidige cannabisbeleid drastisch moet veranderen. Dit betekent dat de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) de overheid zal oproepen om experimenten met zogenaamde “regelmodellen” toe te staan. In normaal Nederlands betekent dit dat zij teeltexperimenten willen. Dat wil trouwens niet zeggen dat er meteen iets gaat gebeuren. Het huidige kabinet heeft tot nu toe steeds geroepen dat teeltexperimenten onmogelijk zijn vanwege internationale drugsverdragen. Ook zou het weinig zin hebben omdat een groot deel van de illegale hennepteelt bestemd is voor de export. Nou is de afgelopen weken natuurlijk wel duidelijk geworden dat ze op de departementen stiekem aan het rekenen zijn wat regulering van de achterdeur de schatkist oplevert. Ook heeft nieuw onderzoek uitgewezen dat teeltexperimenten wel degelijk kunnen omdat mensenrechten belangrijker zouden zijn dan drugsverdragen.

Wat doet het nieuwe kabinet in 2017?

Toch is de kans klein dat er deze kabinetsperiode nog iets gebeurt op dat vlak. Je moet de oproep van de VNG daarom vooral zien als een opdracht aan de nieuwe regering die in het voorjaar van 2017 zal aantreden. Een nieuw kabinet kan de VNG-oproep om teeltexperimenten toe te staan niet zomaar naast zich neerleggen en regeringspartijen zullen daarover iets moeten opnemen in het nieuwe regeerakkoord, al zal het afhangen van de samenstelling van de nieuwe regering wat er precies met de oproep zal gebeuren. Christelijke partijen, de PVV en een deel van de VVD moeten niets hebben van gereguleerde wietteelt

‘Maar desespereert niet’, zou oud CDA-voorman Van Agt zeggen. Want zelfs een man als Amerikaans presidentskandidaat Trump ziet vrije wiet wel zitten, omdat het de schatkist miljoenen oplevert.

[openingsfoto: Yarygin/Shutterstock, foto ‘coffeeshop’ van Diego Cervo/Shutterstock]
(advertenties)