(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Ook planten kunnen honger lijden, maar tegelijkertijd hebben ze veel last van teveel voeding. Tekorten en overschotten komen tot uitdrukking in hoe de plant eruit ziet en zich ‘gedraagt’. Kortom, we hebben het over het voeden van wietplanten.

Alle planten hebben licht, lucht, voeding, en water nodig. Voldoende licht levert de plant de energie om, met behulp van koolstofdioxide (CO2), zelf de stoffen aan te maken die nodig zijn voor een goede ontwikkeling. Andere noodzakelijke voedingsstoffen haalt de plant met behulp van de wortels uit het medium (kokcos, aarde, steenwol, et cetera) en transporteert die naar andere delen van de plant.

Ventilatie

tekorten

Tekorten uiten zich meestal in vergeelde bladeren (chlorose)

We gaan er vanuit dat de temperatuur juist is (24-27°C), de luchtvochtigheid klopt en er voldoende licht en ventilatie is. Voor de volledigheid: onvoldoende belichting uit zich, door het strekken van de planten naar het licht toe (rekking), de afstand tussen de knopen (internodes) wordt groter en de planten gaan er tenger en slungelachtig uitzien. Mogelijke oorzaak: te oude bulbs óf te weinig Watts óf de lampen hangen te hoog. Een tekort aan kooldioxide komt weinig voor, maar is altijd het gevolg van onvoldoende luchtcirculatie. Schaf een aantal ventilatoren aan en zorg voor een goede luchttoevoer.

Medium

Hoewel er dus vele factoren van belang zijn, moet in relatie tot de voeding vooral de pH van het medium en het voedingswater in de gaten worden gehouden! Afhankelijk van het medium moet de pH een waarde hebben die ligt tussen de 5,5 en 6,2. De pH is immers een van de belangrijkste factoren in de opname van de noodzakelijke voedingsstoffen.

Teveel/weinig

In principe zijn er twee situaties: niet genoeg of een overschot aan voedingsstoffen. De ideale situatie is er een waar precies genoeg voeding beschikbaar is voor de plant. Een gebrek aan voedingsstoffen uit zich meestal in geelgroene bladeren, teveel voeding kan zich uiten in zowel overdreven groene bladeren als verbrande bladpunten. Een tekort

Een vergevorderd stadium van verbranding door teveel voeding

Een vergevorderd stadium van verbranding door teveel voeding

aan voedingsstoffen in het medium, kunnen we aanvullen met meststoffen die in allerlei vormen te koop zijn: vloeibaar, korrels, poeder, enzovoorts. Een overschot is (soms) behandelbaar door spoeling van het medium.

Voedingsstoffen

Er zijn ruwweg twee groepen voedingstoffen: macro- en micronutriënten. Beide groepen moeten in voldoende mate aanwezig zijn om de plant optimaal te laten groeien. De macro-elementen (Stikstof, Fosfor en Kalium, NPK) zijn het meest noodzakelijk, zonder deze hoofdelementen heeft toevoeging van micro-elementen zoals Borium, IJzer, Magnesium, Zink, Mangaan et cetera, geen enkele zin.

Chlorose

Als laatste even wat termen en wetenswaardigheden. Tekorten of overschotten kunnen allerlei verschijnselen veroorzaken die we kortweg kunnen benoemen met twee termen. Necrose is het afsterven van weefsel en is onomkeerbaar. Chlorose gebruiken we om een verkleuring te beschrijven als gevolg van een tekort aan bladgroen (chlorofyl). Chlorose is (enigszins) omkeerbaar door het toedienen van de ontbrekende voedingsstof. Voor een eerste diagnose is het belangrijk te weten dat de symptomen van een tekort zowel onder aan als boven aan de plant als eerste zichtbaar kunnen worden en dit afhankelijk is van het vermogen tot mobiliteit van een (ontbrekende) voedingsstof.

Mobiele voedingsstoffen (N, P, K, Mg) veroorzaken in eerste instantie een probleem onderin de plant. Een tekort aan minder of niet-mobiele voedingsstoffen (Mn, Zn, Ca, S, Fe) manifesteert zich eerst boven in de plant op de jonge bladeren en/of groeischeuten.

 

[Openingsfoto: Mr. Green, Shutterstock.com]
(advertentie)