(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Wietplanten zijn dorstige types. Ze zijn zo’n beetje hun hele leven bezig met zuipen en het is dus belangrijk dat het water dat je ze geeft van een goede kwaliteit is. De zuurgraad en de voedingsstoffen zijn belangrijk, maar er valt nog veel meer over water voor wietplanten te vertellen. 

Het behoeft waarschijnlijk nog maar weinig uitleg dat het water, dat je aan je kweek geeft, zo schoon mogelijk moet zijn. Voor planten is ‘schoon’ echter een betrekkelijk begrip. In het water moeten immers de voedingsstoffen, zoals stikstof, fosfor, kalium, et cetera worden opgelost. De concentraties, die planten van deze stoffen nodig hebben, maken het water voor mensen in elk geval ondrinkbaar. In tegenstelling tot 100% gedestilleerd water komen in gewoon leidingwater van nature al de nodige ‘verontreinigingen’ voor.

Handig om te weten is dat je bij het waterleidingbedrijf, dat jouw drinkwater levert, je een staatje kunt opvragen met gegevens over de waterkwaliteit. Daarbij is ook de hardheid in graden DH (Duitse Hardheid) opgegeven. Dit is een maat voor de hoeveelheid kalk in het water. Sommige van de ‘verontreinigingen’ zijn voor planten juist geen verontreiniging, maar meststof. Voor het bepalen van de kwaliteit van het water ( en de voedingsstoffen, die je toevoegt) heb je twee soorten meters nodig. De eerste is een EC-meter. ‘EC’ is de afkorting van het Engelse ‘Electric Conductivity’. In het Nederlands betekent dit ‘elektrische geleiding’.

water

Voedingsstoffen

Zuiver water, ook wel gedemineraliseerd water genoemd, geleidt elektrische stroom niet. Wanneer we voedingsstoffen aan het water toevoegen of het water op een andere manier ‘verontreinigd’ wordt, geleidt het water wel elektriciteit. Van deze eigenschap van water kunnen we als thuiskweker dankbaar gebruik maken. Met de EC- meter kunnen we namelijk bepalen of de concentratie van voedingsstoffen in het water kan zorgen voor een optimale plantengroei. Een hoge EC-waarde betekent een hoge concentratie meststoffen, een lage EC-waarde (dus) een lage concentratie. Een te hoge concentratie geeft aan dat je bezig bent met ‘overbemesting’. Het resultaat is uitdroging en verbranding van je planten (door osmotische processen wordt water aan de planten onttrokken, de bladeren krullen omhoog of omlaag). De concentratie voedingsstoffen moet dan dus omlaag gebracht worden door verdere verdunning met water. Een te lage EC-waarde betekent dat de planten voedingsstoffen tekort komen. De groei op steenwolsubstraat wordt hierdoor belemmerd. De EC-waarde wordt aangegeven in ‘millisiemens’.

Zuurgraad

Voor het kweken van cannabis is een EC-waarde van 1,8 millisiemens de optimale waarde. De tweede soort meter is de pH-meter. Met een pH-meter kun je de zuurgraad van het water vaststellen. De meesten van ons hebben op de middelbare school wel eens de zuurgraad van een oplossing bepaald. We deden dat met de lakmoesproef. Voor het thuiskweken van hennep is het bepalen van de zuurgraad met de lakmoesproef niet geschikt. De nauwkeurigheid van de proef laat te wensen over. We kunnen eigenlijk alleen maar schatten wat de pH-waarde is, met een nauwkeurigheid van een pH-punt. Voor het kweken van cannabis hebben we behoefte aan een grotere nauwkeurigheid. Een pH-meter biedt dan uitkomst.

adwa meter

Een pH-meter meet de zuurtegraad van een oplossing

De doorsnee-pH-meter, die door aquariumbezitters wordt gebruikt, is relatief goedkoop en voldoet uitstekend aan onze wensen. In het algemeen zijn ze tot op 0,2 pH-punt nauwkeurig. Het goed kunnen opnemen van voedingsstoffen is afhankelijk van de zuurgraad van het water. Wanneer de pH te hoog of te laag is, kunnen de planten sommige voedingsstoffen niet goed opnemen. Er ontstaan dan gebreksziekten…. De pH-schaal loopt van 1 tot 14. Een oplossing met een pH tussen 1 en 7 wordt ‘zuur’ genoemd, een pH van 7 heet ‘neutraal’, tussen 7 en 14 spreken van ‘basisch’. Hoe lager de pH, hoe zuurder de oplossing (in ons geval water) is.

Wortels

De thuiskweker moet er in ieder geval altijd voor zorgen de de pH van het water dat wordt gebruikt ongeveer 5,8 is. Zowel de EC-meter als de pH-meter moeten af en toe worden geijkt. Voor het ijken zijn speciale ijkvloeistoffen verkrijgbaar. Bij het ijken van de EC-meter is de temperatuur een belangrijke factor. Deze staat bij de ijkvloeistof aangegeven. Bij het ijken van een pH-meter is de temperatuur ook van belang. Op de flesjes met ijkvloeistof staat weer aangegeven bij welke temperatuur je moet ijken. Een pH-meter hoort te beschikken over twee ijkschroeven en moet op twee waarden geijkt worden. De voeler van de pH-meter wordt eerst in de ijkvloeistof met een pH-waarde van 7,0 gedompeld, waarna deze waarde met behulp van de daarvoor bedoelde ijk-knop wordt ingesteld. Na deze handeling moet de voeler goed worden schoongemaakt, omdat anders afwijkingen bij de tweede ijking optreden.

Roots

Vervolgens wordt de voeler gedoopt in een ijkvloeistof met een pH van 4,0 en wordt deze waarde met de andere stelknop ingesteld. Bij een pH-meter is het van belang dat de voeler vochtig wordt bewaard. Afhankelijjk van het type pH-meter kan dit in gewoon leidingwater of een een speciaal door de fabrikant aanbevolen bewaarvloeistof.

Cannabis groeit het beste bij een watertemperatuur van 25 graden

Bij het verhaal van de EC-meter hebben we al even aangegeven dat de temperatuur van het voedingswater van invloed is op de plantengroei. Cannabis groeit het beste bij een watertemperatuur van 25 graden C. Beneden deze temperatuur hebben de wortels van de planten meer moeite met het opnemen van water en voedingsstoffen. Een te hoge temperatuur is ook niet goed. de planten zullen daarvan dood gaan Het leidingwater moet daarom worden opgewarmd tot ongeveer 25 graden C. Zorg voor een waterthermometer om de water temperatuur in de gaten te kunnen houden.

Opwarmen

Het opwarmen van het water gebeurt het eenvoudigst door het installeren van een verwarmingselement in het voedingsvat. Ook hier biedt materiaal uit de aquariumwereld uitkomst. Voor aquaria zijn prima verwarmingselementen met thermostaat te verkrijgen. Voor een voedingsvat van 100 liter heb je voldoende aan een verwarmingselement met een vermogen van 100 Watt, voor een vat van 200 liter bevelen we een element met een vermogen 250 Wattt aan. Zorg ervoor dat het verwarmingselement zich altijd onder water bevindt, anders gaat het onherroepelijk stuk. Dat betekent dat je nooit al het water uit het voedingsvat naar de planten mag laten pompen…

Wanneer je het verwarmingselement boven water wilt halen, moet eerst de stekker uit het stopcontact worden gehaald. Vervolgens moet het element ten minste een kwartier afkoelen. Pas daarna kun je het voorzichtig boven water halen. Doe je het anders, dan heb je een grote kans op breuk van het element. Om te voorkomen dat er in het voedingsvat algen gaan groeien, is het van belang om lucht aan het water toe te voegen. We doen dat, alweer, met een aquariumpomp, waaraan we een beluchtingssteentje koppelen. De pomp installeren we naast het voedingsvat. De beluchtingssteen wordt met de pomp verbonden en op de bodem van het voedingsvat gelegd. Door het beluchten wordt het water in het voedingsvat zuurstofrijk en in beweging gehouden. Algen krijgen zo minder kans om te groeien.

[Openingsbeeld: grafikwork, Shutterstock.com]
(advertenties)