(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Het D66 wetsvoorstel voor gedoogde hennepteelt lag al een tijdje op de plank. Op dit moment is er een krappe meerderheid in de Tweede Kamer voor dit plan. Politie-Academie en de Brabantse Taskforce reageerden afwachtend en zuur op het plan om wietteelt te reguleren. Bij een nieuw model kunnen coffeeshops in hun ogen geen rol spelen omdat die bijna allemaal in handen zouden zijn van de georganiseerde criminaliteit. Cannabis onderzoeker Nicole Maalsté verkent de (onzekere) toekomst van het Nederlandse wietbeleid!

Mannen in pakken

Gedoogde hennepteelt in Nederland? Er zitten wat haken en ogen aan het plan. Hoewel het wetsvoorstel van D66 alle mogelijkheden lijkt open te laten, kan de goede lezer hieruit opmaken dat mensen die op dit moment werkzaam zijn in de hennepteelt weinig kans maken op een teeltvergunning. Het voorstel is zodanig ‘dichtgeregeld’, dat er in de praktijk maar weinig telers/bedrijven zullen zijn die aan al die regels kunnen voldoen. Om een teeltvergunning te bemachtigen zul je waarschijnlijk van zeer goede huize moeten komen.

Bij  Eén Vandaag kwam afgelopen vrijdag een Amerikaanse politicus aan het woord die zijn minachting voor de mensen die vóór de regulering in Colorado werkzaam waren in de cannabissector niet onder stoelen of banken stak. Hij sprak over mensen met lang haar en geverfde t-shirts die tegen de gevestigde orde zijn. Hij ging er prat op dat de teelt in Colorado inmiddels is overgenomen door mannen in pakken met kort haar en businessdiploma’s. Zouden grote multinationals de wietteelt straks ook in ons land gaan overnemen? Het is heel goed mogelijk dat dit het voorland is van de gedoogde teelt in Nederland.

Verkiezingsretoriek

shutterstock_472103500

Nemen zakenmensen in pak straks onze cannabisbranche over, zoals nu al dreigt te gebeuren in bijvoorbeeld Colorado? [beeld: Aleynikov Pavel/Shutterstock]

Ter geruststelling moet ik er gelijk bij vermelden dat het nog lang geen gelopen race is. Het ging slechts om een aankondiging van het indienen van een wetsvoorstel dat naar alle waarschijnlijkheid een meerderheid in de Tweede Kamer heeft. Voordat het zover is moeten er nog allerlei procedures worden gevolgd. De VVD en het CDA zullen er naar verwachting alles aan doen om de boel te vertragen en de stemming over dit wetsvoorstel uit te stellen. Waarschijnlijk gaat het dus niet lukken om vóór de verkiezingen in maart volgend jaar een stemming over dit wetsvoorstel te bewerkstelligen.

De bekendmaking van D66 dat zij dit wetsvoorstel gaan indienen daarom voorlopig toch meer als een poging om zichzelf op de kaart te zetten. Verkiezingsretoriek!

Lukt dit wel, dan moet het wetsvoorstel ook nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer waar op dit moment geen meerderheid voor dit voorstel is. Dat betekent dus dat Eerste Kamerleden ‘bewerkt’ moeten worden om hun mening te wijzigen. Kortom, dit gaat nog heel erg lang duren. Ik beschouw de bekendmaking van D66 dat zij dit wetsvoorstel gaan indienen daarom voorlopig toch meer als een poging om zichzelf op de kaart te zetten. Verkiezingsretoriek!

Olifant in een porseleinkast

Te midden van al het mediageweld over het wetsvoorstel, kwam in Zuid-Nederland een nieuw rapport uit over de werkwijze van de Taskforce Brabant-Zeeland die zich al jaren bezighoudt met ondermijning van de hennepteelt en andere georganiseerde criminaliteit. Het rapport gaat niet over de effectiviteit van de Taskforce maar over de rol van de Taskforce. De Taskforce ziet zichzelf als aanjager: “Generator van impulsen: gevraagd of ongevraagd, gewenst of tegen het zere been.” De leden van de Taskforce proberen zoveel mogelijk andere partijen ervan te overtuigen dat de bestrijding van hennepteelt grote prioriteit heeft en dat zij samen moeten optrekken. Hoewel het er niet zo direct staat, is tussen de regels door op te maken dat het nog niet echt soepel verloopt en dat er ook zeer grote vraagtekens te plaatsen zijn bij de effectiviteit van de Taskforce.

Wietschuur van Europa

Vertegenwoordigers van partijen waarmee de Taskforce samenwerkt typeren de Taskforce als een ‘luis in de pels’, ‘aanjager’, ‘vliegwiel’, ‘korte klappen’, ‘buitenboordmotor’, ‘katalysator’, ‘olifant in een porseleinkast’ en vaak ook als ‘cowboys’. In zes jaar tijd heeft slechts één regio serieus werk gemaakt van de ondermijningsaanpak. Je mag drie keer raden welke regio dat is. Juist ja, Tilburg, de zogenaamde wietschuur van Europa. Ondanks het geringe succes – vrijwel geen van de zaken die de Tasforce ‘oprolt’ komt voor een rechter – heeft de Taskforce onlangs weer drie jaar verlenging gekregen.

Wicked problems en witte raven

Het is lachwekkend om te zien hoe de auteurs van het rapport een poging hebben gedaan om hun ‘onderzoek’ een wetenschappelijk tintje mee te geven. Er wordt veelvuldig gestrooid met termen als wicked problems en wicked approach. De auteurs lijken echter niet echt te weten wat er in de bestuurskunde precies wordt bedoeld met deze termen.

Het is cruciaal dat ALLE betrokken partijen worden meegenomen in dat verhaal. Dat lijkt vooralsnog nicht im Frage: aan blowers, growers of coffeeshopondernemers wordt niets gevraagd

Toevallig heb ik mijzelf behoorlijk verdiept in wat in de bestuurskunde als een wicked problem wordt gezien. Volgens de schrijvers van het rapport gaat het over een probleem dat vele oorzaken, facetten en actoren kent. Dat is deel één van het verhaal. Waar het om gaat is dat allerlei betrokken partijen een andere kijk hebben op het probleem en het niet eens zijn over de oorzaak en de aanpak van dat probleem. Met een wicked approach kan vervolgens inzichtelijk worden gemaakt hoe verschillende partijen hierover denken.

shutterstock_399762697

Het rapport van de Taskforce Zeeland Brabant scoort heel hoog op de bullshit meter, dat moet gezegd… [illustratie: Thinglass/Shutterstock]

Daarbij is het cruciaal dat ALLE betrokken partijen worden meegenomen in dat verhaal. Niet alleen de belastingdienst, woningcorporaties, beleidsambtenaren, justitie, politie, netwerkbeheerders, banken en verzekeringsmaatschappijen. Maar ook blowers, henneptelers, coffeeshopeigenaren en andere ondernemers die actief zijn in de cannabissector. Dat lijkt vooralsnog nicht im Frage: aan blowers, growers of coffeeshopondernemers wordt niets gevraagd.

Bullshit

Wicked problems, wicked approach, quick wins, coalition of the willing, witte raven en scrumsessies. Het rapport doet mij sterk denken aan de zogenoemde bullshit-bingo (ook wel buzzword-bingo of lulkoekbingo genoemd) waarbij iemand ervan wordt beschuldigd met niet ter zake doende termen te strooien om zo te verhullen dat hij eigenlijk niks te melden heeft. Dat is trouwens een leuk spelletje voor als je weer eens zit te luisteren naar iemand op televisie of in een vergadering  die te veel ouwehoert. Het idee is dat je van tevoren een lijstje maakt van 25 buzzwoorden die je verwacht te zullen horen. Deze worden op een bingokaart of gewoon een snel gemaakt 5 x 5-tabelletje geschreven. Degene die het eerste zijn kaart vol heeft roept hard “Bullshit!”

Momentum

Binnen de Tweede Kamer zijn al vaker plannen geopperd om de wietteelt te reguleren. Alle goede bedoelingen van D66 ten spijt heeft ook het recente wetsvoorstel in zijn huidige vorm, onder het huidige politieke gesternte maar weinig kans van slagen. Bullshit is het zeker niet, daar is dit onderwerp en de poging van D66 te belangrijk voor. Het begin is daar. Maar wees op je hoede, volg de ontwikkelingen en laat je horen. Er is ‘momentum’, zoals dat heet.

[openingsfoto: mashakotcur/Shutterstock]
(advertentie)