(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Luchttemperatuur en luchtvochtigheid staan rechtstreeks met elkaar in verband. Daarom hebben we het ook over Relatieve luchtvochtigheid. In ieder geval moet jij weten dat het belangrijk is voor de groei en tegen schimmels om het op het juiste niveau te houden.

De luchttemperatuur is zeer belangrijk voor de groei en daarmee de voedingsbehoefte van een plant. Ook de waterbehoefte is hiervan afhankelijk. Luchttemperatuur staat rechtstreeks in verband met luchtvochtigheid vandaar dat er ook altijd gesproken thermometre-hygrometre-sondewordt van relatieve luchtvochtigheid. Als de temperatuur stijgt, daalt de relatieve luchtvochtigheid, omdat warme lucht meer vocht kan bevatten dan koude lucht.
Als er een hoge relatieve luchtvochtigheid heerst bij een hoge temperatuur, en er volgt afkoeling, (na uitschakeling van de verlichting) dan slaat er dus veel vocht neer in de vorm van dauw, omdat de afgekoelde lucht veel minder vocht kan bevatten.

De temperatuur waarbij het vocht begint neer te slaan heet het “dauwpunt”. Dit kan bij hiervoor gevoelige soorten voor allerlei problemen zorgen. Zorg dus altijd voor langzame afkoeling, zodat er gelegenheid is om via de ventilatie het te veel aan vocht af te voeren.

Ook in situaties waarbij de relatieve luchtvochtigheid erg laag is kunnen er problemen met schimmel ontstaan. Omdat de plant streeft naar een optimale luchtvochtigheid in zijn biosfeer en dit alleen kan bereiken door veel of weinig te verdampen. Water wordt via de steel naar de bladeren getransporteerd, alwaar het verdampt. In verdicht gewas zal dit neerslaan en ook weer voor schimmel zorgen.

Met dank aan Waldemar Boot van Bio Nova

(advertentie)