(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

De zichbare verschillen tussen grond en substraat zijn groot, maar buiten ons directe gezichtsveld zijn deze verschillen nog veel groter. Vooral op het gebied van bemesting moet je rekening houden met de aanwezigheid of afwezigheid van bepaalde elementen, en hun belang voor een gezonde groei en bloei.

Behalve water, zuurstof en koolzuur zijn er nog zeker dertien andere elementen die essentieel zijn voor een gezonde groei en bloei. Elementen zijn essentieel als de plant niet zonder dit element kan groeien, en als de functie van het betreffend element niet overgenomen kan worden door een ander element. De belangrijke elementen zijn onder te verdelen in hoofd- en spoorelementen, al naar gelang de hoeveelheid die van een bepaald element nodig is.

Daarnaast komt er in grond nog een groot aantal andere elementen en natuurlijk ook bestanddelen als bacteriën, enzymen en vitaminen voor, die een gunstige invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van planten. Dit betekent, dat er in de praktijk bij bemesting in grond minder aandacht besteedt hoeft te worden aan spoorelementen dan aan hoofdelementen.

In tegenstelling tot grond komt in een inert, steriel substraat zoals steenwol geen enkel voedingselement voor; de teler zal deze dus zelf moeten toevoegen aan het medium

steenwolSteenwol

In tegenstelling tot grond komt in een inert, steriel substraat zoals steenwol geen enkel voedingselement voor; de teler zal deze dus zelf moeten toevoegen aan het medium. Het handhaven van het voedingsevenwicht in het wortelmilieu is vooral bij deze substraten van doorslaggevend belang voor een optimale productie en kwaliteit. Dit evenwicht is in belangrijke mate afhankelijk van het beschikbare bodemleven. Dit kan zowel een positieve als een negatieve bijdrage leveren aan de beschikbaarheid van de meststoffen, afhankelijk van de eigenschappen van het aanwezige bodemleven. Grond heeft sowieso de eigenschap om mineralen vast te leggen. Deze zijn dan onbereikbaar geworden voor het gewas. De oorzaak hiervan ligt in het feit, dat vooral de positief geladen ionen worden gebonden door de aanwezige negatief geladen ionen in de grond. Deze binding heet absorptie. Vooral organische stoffen en kleimineralen hebben deze uitwerking. Calcium en magnesium zijn wel de stoffen die hierdoor het eerste gebonden rizosfeerworden. Dit wordt veroorzaakt door de grootte van hun elektrische lading. Door uitscheiding van H-ionen door de plant worden deze verbindingen in de zogenaamde verdringingsreeks uitgewisseld en komen er weer stoffen beschikbaar voor opname.

Ook de in grond aanwezige micro-organismen spelen een grote rol in de mineralen huishouding. Vooral voor de stikstofvoorziening zijn microbiologische omzettingen zeer belangrijk

Grond

Ook de in grond aanwezige micro-organismen spelen een grote rol in de mineralen huishouding. Vooral voor de stikstofvoorziening zijn microbiologische omzettingen zeer belangrijk. De in grond aanwezige organische stikstof wordt door micro-organismen omgezet in ammonium en nitraat. Dit wordt mineralisatie genoemd. De omzetting van ammonium naar nitraat wordt nitrificatie genoemd. Beide omzettingen leveren een grote bijdrage aan de stikstofvoorziening. Als stikstof eenmaal in nitraatvorm is kan het op verschillende manieren verloren gaan. Door denitrificatie wordt nitraat via nitriet omgezet in stikstofgas en verdwijnt, maar in nitraatvorm kan het ook uitgespoeld worden. Bij al deze processen spelen micro-organismen een zeer belangrijke rol.

wortelsDe meeste grondsoorten bevatten naast micro-organismen ook een groot aantal spoorelementen. Ook de niet essentiële spoorelementen, die toch een positieve bijdrage kunnen leveren zijn vaak in ruime mate aanwezig. Borium kan hierop een uitzondering vormen.

Zoals eerder vermeld zijn substraten zoals steenwol, perliet en PU inert en steriel, en leveren dus geen eigen bijdrage aan de bemesting, hetgeen betekent, dat de te geven meststoffenoplossing bijzonder compleet moet zijn, en toegespitst op de behoefte van de te telen plant.

In een slecht beluchte (compacte) grond, met een laag zuurstofgehalte zal de opneembaarheid van ijzer en mangaan toenemen, wat zelfs tot mangaanvergiftiging kan leiden

Ook in grond zijn de aanwezige spoorelementen lang niet altijd voor opname beschikbaar. De zuurgraad speelt hier een belangrijke rol in. De zuurgraad bepaalt immers de oplosbaarheid en daarmee de opneembaarheid, want alleen in een oplossing zijn de stoffen immers opneembaar. Andere factoren die een rol spelen in de beschikbaarheid zijn de structuur van de grond (en daarmee de beluchting) en het organische stofgehalte. In een slecht beluchte (compacte) grond, met een laag zuurstofgehalte zal de opneembaarheid van ijzer en mangaan toenemen, wat zelfs tot mangaanvergiftiging kan leiden. Houdt je aarde dus voldoende luchtig door er bijvoorbeeld perliet of kokos doorheen te mengen.

Met dank aan Waldemar Boot van Bio Nova

(advertenties)