(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

De pH-waarde, voor beginnende kwekers een abstract begrip waar ze zich niet altijd raad mee weten. Toch is de pH-waarde (zuurgraad) van groot belang als je als kweker echt succes wil hebben… Kweken met pH perfectie zorgt voor een optimale opname van alle benodigde voedingsstoffen.

Een goede en stabiele pH-waarde is van groot belang voor een optimale beschikbaarheid van voeding voor planten, en dus ook voor jouw opbrengst! Hou er altijd rekening mee dat de pH (zuurgraad) schommelt en dat je deze dus meer in de gaten moet houden. Dit komt doordat de stoffen die de plant afscheidt, een duidelijke invloed hebben op de pH-waarde. Afhankelijk van het stadium waarin de plant zich bevindt en welk medium je gebruikt, kan de pH-waarde zowel stijgen als dalen. In de groeifase hebben de planten de neiging de pH in het medium te verhogen, maar tijdens de bloeifase is het omgekeerde het geval doordat wietplanten dan meer zuren afscheiden.

In de groeifase hebben de planten de neiging de pH in het medium te verhogen, maar tijdens de bloeifase is het omgekeerde het geval doordat wietplanten dan meer zuren afscheiden

Ook de hardheid van leidingwater is van grote invloed op pH-schommelingen. Bij voedingsoplossingen van zacht water (dH 0,15-0,40) is er in het algemeen sprake van pH-dalingen, terwijl voedingsoplossingen van hard water vaak oplopen. Je kunt hard water neutraliseren met een beetje salpeterzuur, hierdoor verlaag je het bicarbonaat (buffer) gehalte van de oplossing. Het gebruik van een deksel op je voedingsvat helpt ook bij het voorkomen van pH-schommelingen. Je zult dus regelmatig moeten controleren of de pH-waarde nog wel goed is.

EC-waarde

De EC-waarde zegt niks meer of minder dan de geleidbaarheid van een vloeistof. Deze ‘geleidbaarheid’ is mogelijk doordat er zouten in het water opgelost zijn. Het zegt echter niks over de samenstelling van de zouten, de verhouding en de invloed hiervan op de plant, de pH enzovoorts. Ervan uitgaande dat je een complete voeding gebruikt, kan je er dus al van uitgaan dat de samenstelling van de zouten juist en dus voldoende hoofd en spoorelementen bevat. De onbekende factor is het kraanwater. De zouten in het leidingwater zijn niet te gebruiken voor de berekening van een voedingsoplossing, het is dus geen ‘gratis voeding’ zoals sommige kwekers weleens denken.

hydro-plants

Eigenlijk spreken we dus niet over een absolute EC-waarde, maar over een EC-verhoging, die dus moet worden opgeteld bij de EC-waarde van het kraanwater. Bij de start van een kweek is het raadzaam om de EC-waarde te verhogen met 0,9 tot 1,0. Per week kan de EC-waarde vervolgens verhoogd worden met 0,1 om uiteindelijk uit te komen op een EC-verhoging van 1,6 – 1,7. Voorbeeld: Het leidingwater heeft een EC-waarde van 0,42, tel hierbij op 0,9 voor de eerste fase, dan komt de totale EC-waarde die je meet dus op 1,32. De EC-waarde van de voedingsoplossing heeft overigens in een gesloten systeem de neiging om op te lopen. Dit in tegenstelling tot een open systeem, waarbij de EC-waarde, door de plant opname van voedingsstoffen verlaagt.

pH onder- en bovengrenzen

Het schommelen van de pH-waarde is voor de cannabisplant geen enkel probleem zolang het binnen de grenzen van het toelaatbare blijft. De ondergrens in het medium is 5.5, de bovengrens is 6.2. Bij de teelt op aarde ligt dat zo’n halve punt hoger. Tussen deze grenzen in zijn alle benodigde micro en macro elementen goed opneembaar. Het advies is dan ook om de pH-waarde niet te snel te corrigeren zolang deze binnen de opgegeven waardes blijft. Cannabis is zelf in staat om de pH-waarde in het wortelmilieu te beïnvloeden. Dit kan bijvoorbeeld doordat bepaalde elementen zoals stikstof gebonden zijn aan zuren. Op het moment dat de plant deze stikstof opneemt, verlaagt het de pH-waarde in het wortelmilieu. Indien de pH-waarde in het substraat niet goed is, kun je dit te compenseren met de pH-waarde in het voedingsreservoir. Zorg er voor dat het verschil tussen pH in het substraat en de pH in het voedingsreservoir, daarbij niet meer is dan 0,5 om te sterke schommelingen te voorkomen.

[Openingsfoto: Filip Ristevski, Shutterstock.com]
(advertentie)