(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Afgelopen twee weken hebben we hier uitgebreid gesproken over water. Hoe planten het via osmose opnemen via de wortels, hardheden van water en we hebben water uit verschillende bronnen onder de loep genomen. Als je nou de pech hebt in een gebied te wonen waar de waterkwaliteit te wensen overlaat, kun je overwegen om wat geld te investeren in een omgekeerde osmose apparaat. Zo’n apparaat filtert opgeloste stoffen uit het water via een semi permeabel membraan. Opgeloste stoffen zijn chemisch gebonden in de oplossing waardoor gewone filters ze niet uit het water kunnen filteren. Een omgekeerde osmose apparaat levert heel schoon, puur water op, met een iets verlaagde pH waarde.

pH meten en aanpassen

De pH waarde geeft de zuurtegraad aan. Op een schaal van 1 tot 14 is de neutrale pH waarde 7. Hoe lager de waarde, hoe zuurder de oplossing.

1 tot 7 = zuur

7 tot  14 = basisch

644-642-thickboxMicronutriënten kunnen worden geblokkeerd in oplossingen met een pH waarde van 7 of hoger, terwijl de belangrijkste voedingsstoffen in een zure oplossing met een pH van 5 of lager, ook onbereikbaar voor planten zijn. In het algemeen kun je zeggen dat de micronutriënten zoals ijzer, zink, mangaan en koper geblokkeerd worden in een basische oplossing (boven pH 7). En de belangrijke voedingsstoffen zoals natrium, kalium, stikstof en magnesium worden minder beschikbaar voor de plant in zure oplossingen (onder pH 5).

Optimale pH in hydroponische systemen = 5.5

Optimale pH bij teelt op aarde = 6.5

Extreme pH waardes kunnen serieuze schade aanrichten aan het wortelstelsel van wietplanten, en moeten dus goed in de gaten gehouden worden. Schaf daarom een goede pH meter aan.

Om de pH waarde goed te krijgen moet je pH min of pH plus aan de oplossing toevoegen. Je kunt speciale pH min bij de growshop kopen, maar je kunt ook fosforzuur, zwavelzuur of witte azijn gebruiken om de pH te verlagen. Voor pH plus geldt ook dat je het kant en klaar kunt kopen, maar ook natriumhydroxide, kaliumhydroxide of bicarbonaat kunt gebruiken.

Na het toevoegen van pH plus of pH min moet je even een paar minuten wachten voor je opnieuw de pH waarde van de oplossing meet. Zo kun je peilen of je genoeg hebt toegevoegd. Chemische pH plus en pH min zijn giftig en corrosief (tasten aan) dus bewaar ze op een veilige plek en bescherm je ogen en je huid als je ermee gaat werken.

(advertenties)