(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Voedingselementen (ionen) worden onderscheiden al naar gelang hun elektrische lading. Negatief geladen ionen heten anionen, en positief geladen ionen heten kationen. Deze anionen en kationen dienen in balans te zijn: de zogenaamde ionenbalans.

Balans wil zeggen dat er evenveel negatieve als positieve lading aanwezig dient te zijn, zodat de voedingsoplossing neutraal is. In de praktijk is dit wat moeilijk te verwezenlijken, daar het gebruikte water, dat ook ionen bevat, plaatselijk sterk verschilt in samenstelling. Genoegen nemen met kleine afwijkingen, waar behoorlijk goed mee te leven valt, is dus de boodschap of in extreme omstandigheden gebruik maken van osmose water.

In bijna alle gevallen is een bijstelling van de pH de manier om de ionen binnen een aanvaardbare pH range te manoeuvreren, waardoor opname beter gerealiseerd wordt. De bufferende werking van in het water aanwezig bicarbonaat, zorgt vaak voor een naar ± pH7 oplopende pH. Om dit effect wat te beperken is het verstandig om de meststoffen oplossing vlak voor (telkens éénmalig) gebruik te maken, of het een dag te laten rusten voordat de pH gesteld wordt. Vuistregel: pH 5.2-6.2 voor waterige substraten, pH 5.5-6.5 voor potgrond en pH 6-7 voor kleihoudende grond.

Met dank aan Waldemar Boot van Bio Nova

(advertentie)