(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Zo langzamerhand beginnen de Jack Herer planten van CannaBeaver hun ware aard te laten zien. Dat is in dit geval ook precies de bedoeling van de eigenzinnige kweekbever, die zoals je weet nog steeds op zoek is naar een moederplant. Op dezelfde wijze als de natuur die haar gang gaat en het kaf van het koren scheidt, schrijft CannaBeaver deze week letterlijk het een en ander (van zich) af.

April doet wat hij wil

Ongetwijfeld met als doel de hier gedeelde inzichten van twee weken geleden subtiel te ondersteunen, dwarrelen er terwijl ik dit verwoord, sneeuwvlokken uit de lucht. Maart roert zijn staart en april doet wat hij wil. Gezegden uit de oude doos maar nog niets aan waarheid ingeboet. Dat hebben we de afgelopen week gemerkt. Moeder natuur doet namelijk volstrekt wat zij wil. Vroeger al en nu nog steeds.

Wij kwekers bezitten deze krachten ook. In onze kweekruimtes kunnen wij precies doen wat we zelf willen. Niet zonder consequenties uiteraard. Middels een relatief kleine inspanning ga ik de Jack Herer nazaten zelfs zes uur licht per dag ontnemen. Gelukkig zijn cannabisplanten van het vergevende soort; je neemt ze wat af en krijgt er zelfs meer voor terug. Dat gegeven blijkt het thema momenteel want ze worden tevens getopt en er zullen spoedig ook stekken worden genomen!

Weerstand

Karakter kweken slaagt niet zonder de nodige weerstand. De Jack Herer moederplanten in spe krijgen dan ook dezelfde behandeling als eender welke cannabisplant in huize CannaBeaver dan ook. Sterker nog, ze krijgen het soms zelfs wat meer te verduren om te zien uit welk hout ze zijn gesneden. Het is ten slotte een selectieprocedure en ik wil met de sterkste speler het veld op. Het voornaamste doel om te toppen is ditmaal dan ook niet zozeer het vergroten van de opbrengst. De snelheid waarmee het fenotype zich herstelt van de ingreep en hoe de plant vervolgens de groei voortzet, vind ik veel interessanter om waar te nemen.

Buitenbeentje

Gewapend met vlijmscherpe snoeischaar manoeuvrerend door het gewas, op zoek naar verse groeipunten springen een paar dingen in het oog. Bijzonderheden die ik nog niet eerder in deze mate heb mogen waarnemen in voorgaande kweekronden. Tussen de uit gefeminiseerd zaad afkomstige dames bevindt zich wel eens een bijzonder individu met wat afwijkend groei- en bloeigedrag.

Buitenbeentjes echter van het kaliber zoals ik ze aantref in de Jack Herer selectie, zouden door een beroepsmatig kweker terstond om zeep worden geholpen. Met coach CannaBeaver aan het roer mogen er gelukkig ook spelers met een afwijking meedraaien. Een vergroeiing of verfrommeld uiterlijk deert hier niet. Geen voortijdige beëindiging van de carrière dus. Als de overige fenotypen genetisch net zo sterk zijn als deze twee planten zwak zijn, beloofd dat heel wat goeds!

Vroegbloeier

Hoewel ik nog niet eerder stekken heb mogen nemen van de cannabisplant, besef ik terdege dat ik deze in verband met hormonale veranderingen dien te nemen, vóórdat ze in bloei gaan. Het nadeel daarvan is dat ik genoodzaakt ben een aantal stekken in een later stadium weer te verwijderen, zodra het geslacht van de moederplant bekend is. Net zoals bij het elimineren van de volwassen mannelijke planten voelt dit toch enigszins als verloren energie. Maar nu lijkt echter een ander opmerkelijk feit daar een positieve verandering in te brengen. Nog niet eerder ontwaarde ik al in zo’n vroeg stadium zulke duidelijke voorbloei verschijnselen. Toegegeven, helaas niet in alle tien de gevallen even goed waarneembaar, maar een handige ontwikkeling op zijn minst!

Preselectie

Uit nieuwsgierigheid naar hun wellicht evenzeer vergroeide en verfrommelde toppen zie ik de buitenbeentjes graag de eindstreep halen. Een succesvol voortbestaan als moederplant is voor hen echter niet weggelegd. Geen stekjes van de speciale gevallen helaas. Sorry dames! En excuses zijn uiteraard ook op de plaats voor de heren met voorbloei verschijnselen. Ook jullie gaan vanzelfsprekend niet door naar de volgende selectieronde. De twijfelgevallen, tezamen met de overtuigend vrouwelijke planten, kom ik aan vijf fenotypen waarbij we per plant twee amputaties gaan verrichten. Kwestie van risicospreiding mocht een stekje niet willen wortelen of anderszins problemen gaan vertonen.

In je eigen realiteit bestaat geen illegaliteit!

Tijdens de afgelopen ruim 600 woorden zijn de sneeuwvlokken overgegaan in hagelkorrels, is de lucht opengetrokken en de zon volop gaan schijnen. ‘Four Seasons in One Day’ verwoorde Crowded House 29 jaar geleden al. Moeder natuur doet wat ze wil, onze overheid doet wat ie wil en de genetica van Jack Herer doet blijkbaar ook wat het wil.

Gelukkig kunnen wij cannabiskwekers er ook wat van! Prima in staat om morele en ethische vraagstukken zelf af te wegen, en voorzien van voldoende kennis en kunde om te weten wat goed is voor zichzelf en de medemens. Laten we deze krachtige energie ook vooral uitstralen naar onze naasten die momenteel misschien wat minder overtuigd in het leven staan. ‘Smiling as the shit comes down’, is eveneens een treffend advies uit datzelfde nummer van Crowded House om de bizarre tijden waarin we momenteel leven het hoofd te bieden. In je eigen realiteit bestaat geen illegaliteit!

In het komende verslag lees je over mijn methode van stekken, en gaan de zeven overgebleven Jack Herer dames aansluitend de volledige bloeifase in.

Tot die tijd,

Cannabis is Safer Than Your Government

CannaBeaver

(advertentie)