(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

CannaBeaver bestempelt zichzelf liever niet als kweker, maar is er afgelopen weken toch in geslaagd om zijn Jack Herer planten met succes te stekken. En in de ruimte waar de moeders van die stekken staan, zijn inmiddels ook de eerste bloeiverschijnselen zichtbaar. 

Normalisering

Wanneer ik na de dagelijkse verzorging van mijn geliefde planten, de buurman met behulp van wat vrienden in zijn achtertuin hetzelfde zie doen, dan geeft mij dat een hoopvol gevoel. Door een gezonde dosis burgerlijke ongehoorzaamheid creëren we onze eigen realiteit. De vrije geest zorgt voor de normalisering van wat ook daadwerkelijk normaal is.

Waarom zou ik mijzelf eigenlijk als kweker bestempelen? Ik bereid dagelijks mijn eigen eten, maar ik noem mijzelf ook geen kok. Ik sleutel aan mijn klassieke auto maar dat maakt mij geen monteur. Het is een basisvaardigheid om je eigen voedsel te bereiden en dat zou voor het kweken van planten niet anders moeten zijn. Wie groenten eet, heeft een moestuin en wie cannabis gebruikt, heeft een kweektent. Of een fijne buitenkweek uiteraard.

Hoewel nog nieuw op het gebied van het stekken van cannabis, zijn mij acht succesvol gewortelde exemplaren gegund

Gunfactor

De vrijheid om in eigen middelen te voorzien, minder afhankelijk te zijn en meer invloed te hebben op hetgeen je zelf benodigd en gebruikt, is mij veel aan gelegen. Het doet dan ook veel deugd dat dit op het gebied van de groenvoorziening in huize CannaBeaver voorspoedig verloopt. Hoewel nog nieuw op het gebied van het stekken van cannabis, zijn mij acht succesvol gewortelde exemplaren gegund. Eén exemplaar heeft helaas geen enkele wortel gegenereerd, en een ander exemplaar heeft problemen met de groeipunt.

Het voordeel van de lichte en luchtige vermiculiet die ik als opvulling tussen de wortelsponzen heb gebruikt, is dat de wortels zich er niet aan hechten. Er is zodoende duidelijk waar te nemen of er beginnende wortels uit de sponzen groeien.

Tevens durfde ik door de luchtigheid de sponzen af en toe wat te bevochtigen. Een eventuele overdaad zou gemakkelijk weer verdampen was mijn idee. Overigens wordt meestal afgeraden naast het vernevelen de stek nog verder van vocht te voorzien, laat staan voeding. Echter heb ik toch een geringe hoeveelheid Plagron Power Roots toegevoegd in de verwachting de wortelgroei wat te stimuleren. Het nette resultaat na ongeveer tien dagen toont dat het in ieder geval niet heeft geschaad.

Don’t waste it until you taste it

Van elk van de vijf overgebleven Jack Herer dames heb ik dus gelukkig tenminste één geslaagde kloon, en van sommigen zelfs twee. Voorlopig staat de keuze daarom nog volledig vrij, alhoewel een blik in de kweekruimte al voorzichtig wat voorkeuren creëert. Daar staan de vijf dames (vergezeld van wat gewaardeerde verstekelingen) inmiddels in bloei, en zijn dus al wat kenmerken en karaktertrekken zichtbaar. Nu al dienen zich door vroegtijdige uitbundige vorming van trichomen, onmiskenbare uitblinkers aan die niet te negeren zijn. Dat, tezamen met de eveneens uitmuntende algehele uitstraling van enkele moederplanten in spé, zou er bijna voor zorgen dat ik nu al enkele stekken overboord gooi.

We zijn niet hier op aarde om wortel te schieten, al is het fijn dat de de Jack Herer stekken dat wel hebben gedaan

Maar het is natuurlijk veel interessanter tegen het einde te kunnen concluderen of deze voorgevoelens blijken te kloppen. Nog even alle planten aanhouden dus, inclusief de dubbelgangers. Don’t waste it until you taste it.

Wortel schieten

Wanneer winstbejag de voornaamste motivator is, zullen er niet altijd de juiste keuzes gemaakt worden en komen vrijheid en zelfstandigheid in het geding. Dat geldt zeker ook voor onze geliefde plant en alles daaromheen. Het is aan het individu om de onjuiste keuzes te weerleggen en de juiste beslissingen te nemen, daar hebben we immers vrije wil voor gekregen. We zijn niet hier op aarde om wortel te schieten, al is het fijn dat de de Jack Herer stekken dat wel hebben gedaan. De zelfvoorzienende toekomst van CannaBeaver wordt daarmee weer een stuk reëler.

In de volgende editie (over twee weken) verneem je hoe de stekken zich vermaken in de aarde, en bekijken we de bloei van de Jack Herer van naderbij. Tot die tijd:

Cannabis is Safer Than Your Government

CannaBeaver

(advertenties)