(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Pauke, eminent lid van de Mambo Social Club uit Hasselt doet een zowel dringend als vurig beroep op de jury van het financieel-economische tijdschrift Trends om in 2015 de prijs voor ‘Ondernemer van het Jaar’ te splitten. Tussen wie dat deelt ie graag met jullie, gelijk een dampende joint…

Geachte leden van de jury,

Graag stel ik mijn kandidaten voor uw befaamde jaarlijkse award voor.

p-1U bent het ongetwijfeld met mij eens dat de economische wetmatigheden die we tot vandaag kennen, onherroepelijk gefaald hebben. Ik zal niet blijven stilstaan bij de schade die aangericht werd aan mens en milieu. In plaats daarvan bied ik u de kans om een knoert van een statement te maken door in te gaan op mijn voorstel.

Mona Lisa-achtige glimlach

Mijn kandidaten hebben alle gangbare bedrijfseconomische strategieën, nodig om een succesvolle vereniging uit te bouwen, rustig blowend naast zich neergelegd. Hierdoor zijn ze erin geslaagd een succesvolle vereniging uit te bouwen. Een vereniging met haast uitsluitend blije en tevreden leden. U kunt hen in het straatbeeld herkennen aan hun gelukzalige, soms Mona Lisa-achtige glimlach. Mogelijk ontmoet u in datzelfde straatbeeld een oude bekende. Iemand die bijvoorbeeld omwille van medische redenen niet meer in staat was deel te nemen aan het openbare leven en noodgedwongen toegaf aan medisch huisarrest. Noodgedwongen omdat de farmaceutische industrie er maar niet in slaagt deze mensen te voorzien van medicatie die een min of meer normaal leven toestaat.

Prettige en nuttige bijwerkingen

Ik kan me niet voorstellen dat u onverschillig staat ten opzichte van een vereniging waar de leden zich spontaan en geheel vrijwillig aanmelden en hierbij zelfs geregeld de adviezen van de medische wereld vrolijk naast zich neerleggen. Dat komt omdat het product dat deze vereniging aanbiedt iedereen op een uitsluitend natuurlijke manier beter maakt. En dit met enkel en alleen prettige en nuttige bijwerkingen. Heeft u trouwens al eerder iemand gehuldigd die leden op een wachtlijst moest zetten omwille van teveel vraag? Misschien wel, maar ook zonder dat daar enige vorm van reclame aan te pas kwam? Gewoon ontspannen,  blowend afwachtend: ongetwijfeld de meest plezante en  minst stresserende marketingstrategie. Volgens mij ook de meest kostenbesparende.

p2Zij hebben door hun nek uit te steken, een belangrijke bijdrage geleverd aan de bewustwording van een verantwoord cannabisgebruik

U ziet het heren, ik bied Trends, het Vlaams financieel-economisch tijdschrift dat u vertegenwoordigt, de unieke mogelijkheid om dit jaar de award ‘Ondernemer van het Jaar’ toe te kennen aan twee verenigingen die succesvol zijn door iedere vorm van marketing te negeren. Ik heb er alle begrip voor dat het opstellen van het juryrapport heel wat ongewoon denkwerk zal vereisen. U zult niet kunnen meedelen hoe door bestudering van de concurrentie, deze schaakmat werd gezet, en vervolgens overwonnen. Nee, want onze verenigingen werken samen, steeds op een vriendschappelijke basis. Ik kan me niet inbeelden dat u de kandidatuur van een vereniging die bewust geen winst nastreeft, niet in overweging zou nemen.

Trekt Uw Plant & Mambo Social Club

Samengevat, stel ik voor de award ‘Ondernemer van het Jaar’ dit jaar te verdelen over de oprichter van Trekt Uw Plant enerzijds en de bezielers van Mambo Social Club anderzijds.

Zij hebben door hun nek uit te steken, een belangrijke bijdrage geleverd aan de bewustwording van een verantwoord cannabisgebruik. En niet te vergeten aan het maatschappelijk debat over gereguleerd cannabisgebruik.

 

(advertentie)