(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Je zult de wiettelers de kost moeten geven die gezellig praten tegen hun plantjes of een muziekje opzetten ter bevordering van groei en bloei. Maar hoe goedbedoeld ook, het lijkt even zinloos als aardig. Biologen uit diverse landen hebben gezamenlijk een wetenschappelijk artikel gepubliceerd dat voor eens en altijd stelt dat planten geen bewustzijn hebben of nodig hebben!

 

Kunnen planten voelen?

Praten, lieve woordjes, muziek… als we het artikel ‘Plants Neither Possess nor Require Consciousness‘ lezen dat deze week online is gezet door het wetenschappelijke vakblad Trends in Plant Sciences, heeft het geen enkele zin. Niet voor de plant tenminste, misschien wel voor jezelf.

Ook in de wetenschap woedt er al jaren een soms felle discussie over de vraag of planten gevoel hebben, intelligentie misschien zelfs? Kunnen ze voelen als we ze knippen? Intrigerende vragen natuurlijk, want als het zo zou zijn zet dat ons wereldbeeld letterlijk op zijn kop. Dan zijn het niet alleen meer mensen en dieren die bewust leven, maar dus ook alle planten!

Planten zijn té eenvoudig

Met name plant-neurobiologen claimen dat planten veel van dezelfde mentale eigenschappen bezitten als dieren. Denk aan bewustzijn, leervermogen, emoties, intentionaliteit en de mogelijkheid om pijn te voelen. Allen, hoe bewijs je in godsnaam zoiets?

Tegenstanders van ‘plantenbewustzijn’ hebben er keer op keer op gewezen dat er unieke vormen van structuur, organisatie en functionele complexiteit zijn geëvolueerd in de hersenen van dieren, voordat bewustzijn kon ontstaan.

En die suggestie dat planten eigenlijk te eenvoudig zijn om bewustzijn te kennen (of zelfs nodig te hebben), wordt nu dus bevestigd door Amerikaanse, Duitse en Britse biologen met hun publicatie in Trends in Plant Science.

Allemaal leuk en aardig dat tree-huggen, maar voor de boom hoef je het toch niet te doen stellen biologen…

Planten ontbeert hersenstructuur en zenuwstelsel

Onderzoeksresultaten van neurowetenschapper Todd E. Feinberg en evolutionair bioloog Jon M. Mallatt over de minimale hersenstructuur en -functies die vereist zijn voor bewustzijn bij dieren, hebben ook implicaties voor planten. Hun bevindingen maken het ‘extreem onwaarschijnlijk’ dat planten – die iedere anatomische structuur ontberen die vergelijkbaar is met de complexiteit van de dierlijke breinen – bewustzijn bezitten. Geen anatomisch brein, geen zenuwstelsel en dus geen bewustzijn.

Planten hebben ook helemaal geen bewustzijn nodig om te overleven. Sterker nog; er zijn zelfs dieren die geen bewustzijn hebben en toch overleven. ‘Als er dieren zijn die geen bewustzijn hebben kun je er behoorlijk zeker van zijn dat planten, die zelfs geen neuronen hebben laat staan hersenen, ook geen bewustzijn hebben’, aldus onderzoeker Lincoln Taiz.

[foto: gidl/Shutterstock]
(advertenties)