(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Een uitgebreide update deze week van Dr. Dreten, strijder aan het buitenwietfront. Zijn eerste planten tonen dankzij het verduisteren al bloeiverschijnselen en het bodemleven komt door de warmere temperaturen op gang. Over het bodemleven gesproken, daar geeft Dr. Dreten je deze keer een aantal geweldige tips over!

Hallo cannabisliefhebbers!

P4063066 (Custom)

Blue Widow klaar om naar definitieve pot te gaan

Aan het buitenwietfront hebben de soldaten het redelijk goed werk verricht de afgelopen twee weken. Dit is vooral te danken aan de tunnelkas, zonder deze investering zou het voorlopig nog een flop zijn. De planten hebben dit weekend wel al enkele malen in de middaguren zonder beschutting buiten gestaan. Dit is nodig om stevige stammen te krijgen, de wind beweegt ze heen en weer, en om dit te kunnen doorstaan investeert de plant in het maken van een sterke stam.

Vroegbloeiers

Als ik naar de foto’s kijk van het eerste verslag van een maand geleden, dan zijn ze behoorlijk gegroeid. De eerste planten worden nu al 17 dagen verduisterd en vertonen al duidelijk tekenen van bloei. Ze zijn in de hoogte gegroeid en de knoppenstructuur wordt goed zichtbaar. Dankzij de warmere temperaturen is het leven in de aarde op gang gekomen, hierdoor vertoont de nieuwe groei geen tekorten meer.

Dankzij de warmere temperaturen is het leven in de aarde op gang gekomen, hierdoor vertoont de nieuwe groei geen tekorten meer

Over een paar dagen begin ik nog een paar planten te verduisteren, zo worden de oogstkansen gespreid. Alle planten hebben in hun definitieve pot, ofwel een steunnet gekregen, ofwel een bamboestok. Dit is belangrijk, want een ongeluk met gebroken takken zit in een klein hoekje.
Planten die in de groei moeten blijven, krijgen voor en na het serrebezoek licht van een HPS kweeklamp. Hierdoor zijn sommige planten wat gestrekt, dit is jammer want een lange sapstroom kost de plant meer energie. Gelukkig zijn de IJsheiligen over een maand het land uit, en wordt het warm genoeg om alles buiten te laten groeien.

P4033050 (Custom)

Phatt Fruity na 10 dagen verduisteren nog in scrog gebonden om gelijke hoogte te creëren

Op het vlak van verzorging kruipt het meeste tijd in het neerbinden van scheuten, veel drinken doen ze nog niet. Zondag kregen de dames ook een stofbad met lavameel. Deze bevat veel silicium, een goeie bescherming tegen insecten en schimmels. De cellen van de plant worden harder waardoor ze aanvallen beter kunnen doorstaan.

P6172653 (Custom)

Een groot en goed vertakt wortelstelsel dankzij een 20-liter Air-Pot

Biologisch kweken

Meer valt er voorlopig nog niet te melden, daarom wil ik voor de geïnteresseerden uitweiden over mijn vorige kweekervaringen en de kracht van biologisch kweken. Elke kweker heeft zijn eigen methodes en manieren van werken. Bij mij vormen gezonde planten, met een goed ontwikkelt wortelstelsel, en daarnaast gezonde aarde, met voldoende organische voedingsstoffen, de basis.

Om een groot wortelvolume te krijgen gebruik ik nu voor het tweede jaar zogenaamde Air-Pots. Dat zijn potten die aan de buitenkant geperforeerd zijn om een betere wortelkluit te verkrijgen. Toen ik vorig jaar na de eerste buitenoogst in juni de kluit uit de pot trok was ik enorm verbaasd en positief verrast door de omvang van het wortelstelsel. Uit de 20-literpot kwam een enorm vertakte kluit van wel 80 centimeter lang (zie de foto hiernaast).

In een normale pot groeien de wortels langs de randen recht naar beneden, waarna ze op de bodem rondcirkelen. Air-Pots bevatten enorm veel gaten in hun zijwanden, wortels die naar de rand groeien worden daar door contact met zuurstof gesnoeid. De wortelpunt sterft af, en als reactie daarop maakt de wortel vóór het afgestorven punt nieuwe vertakkingen. Hiermee krijg je een fijn vertakt stelsel dat veel efficiënter voeding kan opnemen. Op de foto hieronder zien we 3 kluiten, 2 ervan zijn gegroeid in normale potten (5 weken groei + 9 weken bloei), de ander is opgekweekt in airpots (11 weken groei + 9 weken bloei).

P6172655 (Custom)

Drie wortelkluiten, twee uit een gewone pot en één uit een Air-Pot

Eens de zaadjes gekiemd zijn komen ze in een klein, normaal kweekpotje van 6 op 6 cm, daar blijven ze een dag of 10. Als ik merk dat de zaailingen gezond zijn en aanslaan gaan ze voor een maand naar een Air-Pot van 1 liter. Daarna groeien ze nog een maand in een Air-Pot van 3 of 6 liter. Tenslotte worden ze losgelaten in hun definitieve pot, dit is een normale pot van 10 tot 30 liter. In deze pot mogen ze nog een dag of 10 uitgroeien, waarna ze in bloei gezet worden. Bij elke verplanting worden er wortelschimmels (mychorriza) rond de kluit gestrooid. Ik ben van plan om later in dit seizoen eens af te bloeien in een Air-Pot van 22 liter en een Smart Pot van 25 liter. Smart Pots zijn gemaakt van textiel en hebben een vergelijkbare werking als de Air-Pots.

Aardig recept

Wat de aarde betreft ben ik toevallig en geleidelijk aan tot mijn huidige recept gekomen. Het begon allemaal na die eerste kweek op een stadskoer (kleine stadstuin, red.). Ik kon mijn gebruikte aarde maar moeilijk kwijt en besloot om ze het jaar nadien, op te waarderen en te hergebruiken. Omdat ik niet over een auto beschikte diende dat te gebeuren met lokale ingrediënten van gewone tuincentra. Ik kocht bloedmeel voor de stikstof (N), beendermeel als fosforbron (P), patentkali (K), zeewierkalk (calcium + magnesium), kieseriet (magnesium) en tenslotte lavameel om te voorzien in sporenelementen.

Een actief bodemleven maakt gezonde toppen

De planten bleken het goed te doen in deze mix: ze zagen er goed uit en bleken minder vatbaar voor plagen en ziektes. Het grotere geheel ben ik pas gaan inzien na het lezen van 2 boeken, die ik iedereen aanraad. Het eerste is Teaming with microbes door Lewis en Lowenfels (de Nederlandstalige versie heet Het bodemvoedselweb). Het is een complete gids om te tuinieren, enkel en alleen via het bodemleven. Het tweede boek dat ik kan aanbevelen is True Living Organics van The Rev. Dit is een handboek om binnen op levende aarde wiet te kweken. De uiteenzetting hieronder is gebaseerd op deze boeken.

Bodemleven

Planten groeien al miljoenen jaren op onze planeet zonder tussenkomst van de mens. De natuur weet perfect voor zichzelf te zorgen en alles is via complexe webben met elkaar verbonden (ecosystemen en kringlopen). Alle dieren en planten die uiteindelijk sterven worden door kleine organismen (bacteriën, schimmels en insecten) verteerd tot minuscule deeltjes. Dit geldt ook voor andere afvalstoffen zoals mest. Deze deeltjes dringen na verloop van tijd door tot dieper onder de grond, waar de afbraakprocessen nog verder gaan. Uiteindelijk eindigt een groot deel als voedsel voor bomen en planten.

P4123063 (Custom)

Phatt Fruity en Himalaya Mountain in de serre, zijaanzicht

Het geheel van organismen, die deze voedselketen in stand houdt, noemen we het bodemleven. Van klein naar groot bestaat het bodemleven uit volgende levensvormen: bacteriën, schimmels, algen, protozoa, nematoden, insecten, reptielen, zoogdieren en vogels. Omdat de meeste van deze organismen microscopisch klein zijn, is het moeilijk voor te stellen waar ze toe in staat zijn. Deze kleine helpers kunnen zo veel werk verrichten omdat ze met gigantisch veel zijn. Eén theelepel levende aarde bevat al miljoenen bacteriën, enkele meters schimmels en duizenden protozoa. In enkele liters grond spreken we dus over miljarden levensvormen…

Van klein naar groot bestaat het bodemleven uit volgende levensvormen: bacteriën, schimmels, algen, protozoa, nematoden, insecten, reptielen, zoogdieren en vogels

P8192891 (Custom)Ondanks dat planten er op het eerste zicht statisch uitzien, mogen we ze niet onderschatten. Planten zullen altijd proberen om controle te krijgen over hun omgeving. Bovengronds strijden ze om het zonlicht. Maar ook ondergronds speelt er zich van alles af, wortels zullen op zoek gaan naar plaatsen waar er voldoende water en voedsel is. Ze maken hiervoor gebruik van het bodemleven. Als een plant bepaalde stoffen nodig heeft, zal ze langs haar wortels carbohydraten (waaronder suikers) en proteïnen afscheiden om bepaalde organismen aan te trekken die haar dat nodige element (bv. fosfor of nitraat) kunnen geven. Er ontstaat dus een samenwerking tussen de plant en de bodem. Hierbij is het belangrijk te onthouden dat planten dus een groot deel van hun energie, geproduceerd d.m.v. fotosynthese, uitscheiden langs de wortels. De plaats waar al deze actie gebeurt bevindt zich in een zone van slechts enkele millimeters rond de wortel, de rhizosfeer. Het bodemleven voedt de plant, en de plant voedt het bodemleven, zo gaat het al sinds het ontstaan van deze levensvormen.

Leven in een potje

Om deze natuurlijke gang van zaken in een kleine kweekpot na te bootsen is er op voorhand veel opzoekingswerk nodig. Ook het voorbereiden van de grond vraagt tijd, maar eens dat achter de rug is neemt de bodem een groot deel van het werk van je over. Als kweker dien je enkel nog water te geven, al het ander werk wordt door het bodemleven gedaan. Water aanzuren hoeft vaak niet, kraanwater hier in mijn omgeving heeft een pH-waarde van 8.

Ik werk al 4 jaar met een levende organische aarde. Deze aarde kan men verrijken met dierlijke en/of plantaardige stoffen en gesteentemelen. Voorbeelden zijn bloed- en beendermeel, guano’s, luzernemeel, sojameel, zeewier, bentoniet en lavameel. Deze stoffen zijn niet direct opneembaar voor de plant, maar dienen door organismen in de grond vrijgemaakt te worden. Verder weet de plant het best wanneer hij wat nodig heeft. Als ze om te groeien meer stikstof (N) nodig heeft, dan zal ze via de wortels bodemleven aansturen dat haar stikstof kan bezorgen. Als kweker heb je dus geen zorgen over de omschakeling tussen een voeding voor de groei- en de bloeifase. We kunnen ervan uitgaan dat plant en bodem alles zullen regelen, zolang jij de grondstoffen in voldoende mate toegevoegd hebt.

slak

Wat zout met slakken doet, doen zouten uit kunstmest ook met je bodemleven.

Kunstmest

Dit is het grote verschil met kunstmest. Kunstmest is voor de plant direct opneembaar, er is dus amper een wisselwerking met de bodem. Bovendien bestaat de meeste kunstmest uit minerale zouten die het bodemleven doden. De meesten onder jullie weten wat zout doet met een naaktslak? Wel hetzelfde gebeurd met het actief bodemleven. Deze organismen leven in slijmerige substanties, het beschermt hen en transporteert voedsel. Op het moment dat er kunstmest toegevoegd wordt onttrekt dat al het vocht uit de organismen, waarna ze sterven.

Natuurlijk zijn er ook bij een actief bodemleven slechte bacteriën. We kunnen bacteriën opdelen in 2 groepen, de soort die leeft met zuurstof (aeroob) en de soorten die zonder zuurstof kunnen leven (anaeroob). De eerste groep zijn de good guys, het zijn vooral deze soorten die we dienen te stimuleren. Zij geven de aarde haar typische gezonde boslucht. Anaerobe processen geven stank, denk aan ammoniak of putjeslucht. Als je aarde begint te stinken dan dien je ze gewoon regelmatig te keren, zodat er veel contact is met zuurstof. Na enkele dagen zal de stank verdwijnen en zullen de aerobe microben terug de bovenhand krijgen.

Kweekregels voor cannabis

Om af te sluiten wil ik nog het volgende meegeven. In Teaming with microbes geven de auteurs 19 regels om te tuinieren met hulp van het bodemleven. Enkele van deze regels zijn van toepassing op cannabis, hier komen ze:

  • Sommige planten verkiezen aarde gedomineerd door schimmels, andere planten grond met vooral bacteriën.
  • De meeste éénjarigen zoals cannabis, groenten en grassen verkiezen stikstof in nitraatvorm en aarde gedomineerd door bacteriën (dit is logisch want schimmelnetwerken uitbouwen vraagt tijd).
  • Compost kan gebruikt worden om het bodemleven te activeren en te onderhouden.
  • Suikers helpen bacteriën vermenigvuldigen, zeewier, humine- en fulvinezuur en lavameel doen schimmels groeien.
  • Met compost en organische stoffen kunnen we thee brouwen om aan de planten te geven.
  • Kunstmest vernietigd de kleinste organismen van het bodemvoedselweb.
  • De meeste groenten, éénjarigen en grassen vormen samenwerking met schimmels van het type ENDOmychorriza. Strooi deze endomychorriza rond de wortel bij het zaaien en verplanten

Zo dat was een flinke boterham waar jullie vast wel 2 weken op kunnen kauwen. De volgende keer kan ik jullie hopelijk al wat foto’s van topjes laten zien, en zal ik ook uitleggen over de praktische kant van het verduisteren… Voor nu, veel succes aan alle (buiten)kwekers, en tot over twee weken!

Dr. Dreten

(advertenties)