(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Ja, ze gaan door met het legaliseren van recreatieve cannabis in Duitsland, maar verwacht geen paradijs voor binnen- en buitenlanders waar alles mag. Uit een uitgelekt voorlopig wetsvoorstel voor de regulering van de cannabisclubs, blijkt dat die gezamenlijke kweekverenigingen aan zeer strenge eisen moeten voldoen. Positiever is dat ze waarschijnlijk nog eind dit jaar mogen beginnen.

Duitse cannabisclub niet te vergelijken met Spaanse CSC of Nederlandse coffeeshop

Wie bij de legalisering van cannabis in Duitsland een zogenaamde cannabisclub wil oprichten, moet voorbereid zijn op strenge regels. Dat blijkt uit een vroege versie van de cannabiswet van minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach (SPD), waarover in de regering nog geen definitieve overeenstemming is bereikt.

Persbureau Deutsche Presse-Agentur bracht deze week als eerste het voorstel naar buiten. Wat kunnen we allemaal verwachten van de Duitse cannabisclubs?

In Spanje hebben ze het over cannabis social clubs, maar het is niet voor niks dat dat ‘social’ in Duitsland wordt weggelaten. Binnen de clubs én binnen een straal van 250 meter mag geen cannabis worden geconsumeerd. Dus waar de Spaanse clubs heel veel op Nederlandse coffeeshops lijken, is daar bij de Duitse variant geen enkele sprake van.

Duitse degelijkheid ten top bij eisen voor cannabisclubs

Ook de teelt van wiet en de distributie ervan, het lidmaatschap van de club en de organisatie van de lokalen worden strikt gereglementeerd. Dit is wat hierover al is uitgelekt via persbureau DPA.

  • Ruimtes en eigendommen van cannabisclubs, waarin of waarop de drug wordt opgeslagen en gekweekt, moeten worden omheind en beveiligd, bijvoorbeeld met inbraakwerende deuren en ramen. Kassen moeten visueel worden beveiligd. De deelstaten kunnen minimumafstanden vaststellen voor clubs tot scholen, speelplaatsen, sportfaciliteiten, kinderdagverblijven en andere voorzieningen.
  • Elke cannabisvereniging moet een gezondheids- en jeugdbeschermingsconcept opstellen en een verslavings- en preventiemedewerker aanstellen die een opleiding en regelmatige bijscholing moet volgen. Leden van het bestuur van de club die zijn ingeschreven in het verenigingsregister moeten een bewijs van goed gedrag overleggen.
  • Clubs moeten ervoor zorgen dat de grenswaarden voor residuen van bestrijdingsmiddelen of meststoffen worden nageleefd. Zij moeten voortdurend documenteren waar zij zaden vandaan halen, hoeveel planten zij kweken en zaden zij opslaan en aan welke leden zij hoeveel cannabis hebben geleverd.
  • Elk jaar moeten de clubs aan de autoriteiten rapporteren hoeveel cannabis met welk gehalte aan actieve bestanddelen (THC en CBD) in het afgelopen jaar is geproduceerd, verstrekt of vernietigd en wat de huidige voorraad is.
  • Cannabis mag alleen worden uitgedeeld aan leden, maximaal 50 gram per maand en alleen in “neutrale verpakking of onverpakt”, zodat er geen “stimulansen tot consumptie” zijn voor jongeren. Een bijsluiter met gewicht, oogstdatum, houdbaarheidsdatum, ras en het gehalte aan werkzame bestanddelen (THC en CBD) in procenten is verplicht.

Nee, zo gezellig als we het hier zien worden de Duitse cannabisclubs zeker niet: er mag namelijk geen consumptie plaatsvinden… [foto: kunanon sukmark/Shutterstock]

In het openbaar blowen zit er nergens in in Duitsland

Wauw, het lijken wel het eisenpakket dat de Nederlandse staat stelt aan de 10 uitverkoren wiettelers voor ons eigen wietexperiment, zo gedetailleerd en verregaand zijn de voorwaarden voor potentiële cannabisclubs. En als ze alles precies zo moeten doen als hierboven beschreven – inclusief dus alles testen en tracken – dan gaat het ook nog eens een dure grap worden.

Het wetsontwerp bevat ook voorschriften voor consumptie in het openbaar. Ook al wordt cannabis in principe gelegaliseerd, het roken van wiet binnen een straal van 250 meter van scholen, kinderdagverblijven, speelplaatsen, jeugdinrichtingen of sportfaciliteiten blijft verboden. Zelfs in voetgangerszones mag tussen 7 en 20 uur niet worden geconsumeerd!

Speciale positie voor jongeren en cannabisconsumenten tussen 18 en 21 jaar

Onder de 18 blijft cannabis taboe. Het wetsontwerp bepaalt dat bureaus voor jeugdzorg bij overtredingen deelname aan “vroege interventieprogramma’s” kunnen bevelen.

Jongeren mogen ook geen lid worden van cannabisclubs. Wie ouder is dan 18 en jonger dan 21 en lid is, mag alleen cannabis krijgen met een maximaal gehalte aan werkzame stof (THC) van tien procent en maximaal 30 gram per maand.

Het was al bekend dat het aantal leden van de clubs zou worden beperkt tot 500 elk en dat niemand lid zou mogen zijn van meer dan één dergelijke club. In het wetsvoorstel wordt ook bepaald dat in beginsel het bezit van maximaal 25 gram cannabis en de teelt van maximaal drie planten voor persoonlijk gebruik worden toegestaan.

De vrije verkoop in speciale winkels in heel Duitsland, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, is voorlopig van de baan. Het is de bedoeling dit later in een proefproject in enkele regio’s/gemeenten via een andere wet te testen…

Tja, in Duitsland zeiden ze bij de presentatie van de legalisatieplannen dat ze absoluut niet Nederland als voorbeeld willen nemen. Wat ons betreft geldt dat andersom ook, wanneer wij eindelijk overgaan tot legalisatie van recreatieve wiet en wij willen ook zeker wél cannabis SOCIAL clubs.

[openingsfoto: Sangoiri/Shutterstock]
(advertentie)