(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Beleidsmakers en producenten van cannabis moeten even opletten, want de productie van wiet kan een stuk milieuvriendelijker én beter. Volgens een recent gepubliceerd onderzoek naar de impact van buitenwiet op het milieu, kan buitenwiet maar liefst 50 keer minder CO2 uitstoten dan binnenwiet! Dat niet alleen maar speciale plantenvoeding met minder stikstof en meer kalium, zou zelfs voor 30% meer THC zorgen!

Het nieuwe onderzoek werd in juni gepubliceerd in Agricultural Science and Technology. De resultaten zijn volgens de onderzoekers van groot belang, gezien de snelle beleidsveranderingen ten aanzien van cannabis in de wereld. Veel landen legaliseren of decriminaliseren cannabis, en de productie van cannabis onder kunstlicht heeft een grote impact op het milieu.

Ook voor milieubewuste cannabisconsumenten is het belangrijk om te weten dat wiet veel milieuvriendelijker geproduceerd kan worden. De meeste cannabis groeit nu nog binnen onder kunstlicht. Dit kost niet alleen veel stroom, maar heeft ook een grote negatieve invloed op de uitstoot van broeikasgassen, bodemverzuring en waterkwaliteit.

Impact buitenwiet nauwelijks onderzocht

Het onderzoek werd gedaan door wetenschappers van de McGill Universiteit in Canada, en de Universiteit van Michigan. Het is een van de weinige onderzoeken naar de impact van buitenwiet op het milieu. De meeste studies over cannabis gaan over de medicinale aspecten. Slechts 1% van de onderzoeken gaat over de teelt van cannabis en dan meestal de binnenteelt.

Het doel van het onderzoek was tweeledig, en zeer interessant voor kwekers en producenten van cannabis. De onderzoekers wilden namelijk vaststellen welke voedingsstoffen de opbrengst en THC-productie zouden optimaliseren en tegelijk de benodigde inputs konden verminderen. Daarnaast wilden ze ‘kwantificeren hoe dit de uitstoot van broeikasgassen, het verbruik van grondstoffen, de verzuring van het land en het eutrofiëringspotentieel (de opbouw van meststoffen in water) verandert’.

De impact van buitenwiet is nog weinig onderzocht. De meeste cannabis-studies richten zich op de medicinale effecten.

Candy Cane kweken voor de wetenschap

Voor het onderzoek deden de wetenschappers een zogenaamde levenscyclusanalyse met drie generaties van de wietsoort Candy Cane. Het was volgens de auteurs van het onderzoek de eerste keer dat een dergelijke analyse met buiten gekweekte cannabis werd uitgevoerd.

Ook uniek was het feit dat niet alleen de effecten op de opbrengst, maar ook op het THC-gehalte werden gekwantificeerd. Eerdere onderzoeken keken voornamelijk naar effecten op het totale oogstgewicht, terwijl juist de cannabinoïden van waarde zijn voor (medicinale en recreatieve) telers.

Daarbij hielden de input van alle benodigde apparatuur en benodigdheden op de kwekerij bij en kwantificeerden ze vijf indicatoren. Deze zijn het aardopwarmingsvermogen (Global Warmin Potential, GWP), het eutrofiëringspotentieel (de opbouw van meststoffen in zee- en zoet water, MFEP), verzuring van de aarde (TA), uitputting van fossiele brandstoffen (FD) en uitputting van metaalbronnen (MD).

Om de meststoffen gedurende meerdere jaren te kunnen controleren, en om de effecten van verschillende mineralen beter te kunnen bestuderen werd gebruik gemaakt van potgrond in plaats van de volle grond. Potgrond draagt tussen de 65 en 75% bij aan de opwarming van de aarde door buitenwiet. Maar dit kan volgens het onderzoek verminderd worden door potgrond te hergebruiken.

Transport en de productie van bijvoorbeeld perliet hebben de grootste impact op het milieu bij gebruik van nieuwe aarde. Bij hergebruik van het medium is het vooral de stoomsterilisatie in landbouwmachines waar de aarde van opwarmt. Andere milieuschade wordt veroorzaakt door uitputting van fossiele brandstoffen, verzuring van het land, en vervuiling van water met (organische) meststoffen.

Een speciale (L+) voedingsformule met minder stikstof en meer kalium, zorgde voor een toename van 30% THC.

50 keer minder CO2, 30% méér THC

Het belangrijkste resultaat van het onderzoek liegt er niet om. Door cannabis buiten te kweken, aarde te hergebruiken en een aangepaste formulering van voedingsstoffen te gebruiken, kan cannabis maar liefst 50 keer(!) minder CO2 uitstoten! Dat niet alleen maar de aangepaste formulering van mineralen resulteerde in een opmerkelijke toename van 30% van de totale hoeveelheid THC!

De aanpassing in meststoffen is een zogenaamde L+ formulering, en houdt in dat er minder stikstof (N) en meer kalium (K) in de voeding gebruikt wordt. De Candy Cane produceerde hierdoor volgens het onderzoek maar liefst 15% THC in plaats van slechts 10%.

Uit bestaande literatuur was al langer bekend dat een tekort aan stikstof de synthese van cannabinoïden op gang kan brengen. Nieuw is de rol die kalium speelt om de planten aanzienlijk meer THC te laten produceren. Behandelingen met weinig stikstof én weinig kalium lieten geen vergelijkbaar hoge THC-niveaus zien.

De L+ voedingsformule zorgde niet alleen voor meer THC maar ook voor de laagste koolstof-voetafdruk die met meststoffen wordt geassocieerd. Stikstof-arme en kalium-rijke meststoffen zouden volgens de onderzoekers een groener alternatief kunnen bieden, bij kwekers die geen tuinturf meer gebruiken.

(advertentie)