(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Goed nieuws voor alle Amerikanen die twee in de Verenigde Staten nogal ingeburgerde gewoontes wensen te combineren: wiet roken en met vuurwapens spelen. Een federale rechter in de staat Oklahoma oordeelt dat de landelijke wet die vuurwapens bij cannabisconsumenten verbiedt ongrondwettelijk is. Daarmee volgt deze rechter de lijn van het Hooggerechtshof dat vorig jaar instemde met een significante uitbreiding van de ‘gun rights’.

‘Trump rechter’ vindt dat blowers zich mogen bewapenen

Los van het feit of je nu voor of tegen het bezit van vuurwapens door burgers bent, het is natuurlijk volkomen belachelijk om juist cannabisconsumenten aan te wijzen als een gevaarlijke risicogroep die moet worden uitgesloten van het in Amerika fundamentele recht om zo’n wapen te bezitten. Juist door wiet te roken worden mensen een stuk aardiger, vrediger, relaxter en kortom minder gewelddadig.

LEES op CNNBS ookMinder huiselijk geweld bij wietgebruik

Toch wil de federale regering in Washington middels een wet vuurwapens verbieden voor alle staatsburgers die medicinale en/of recreatieve cannabis gebruiken. Maar dat gaat volgens rechter Judge Patrick Wyrick – die werd benoemd door de voormalige republikeinse president Donald Trump – veel te ver. Ook blowers mogen vuurwapens hebben!

Roken van wiet geen reden voor verbod op vuurwapen

Dat oordeel vestigde de federale rechter afgelopen vrijdag in de zaak van Jared Harrison, die in de rechtbank aanwezig was omdat hij geen vuurwapen mocht hebben vanwege – en uitsluitend vanwege – het feit dat hij wiet gebruikt. In augustus werd hij aangeklaagd omdat hij ondanks de landelijke wet die dit verbiedt toch een gun had aangeschaft.

Maar volgens rechter Wyrick is dit in strijd met zijn recht om wapens te dragen, iets wat stevig verankerd ligt in het Tweede Amendement van de Amerikaanse grondwet.

Blower Jared Harrinson verlaat de federale rechtbank in Oklahoma als een blij man, met gun… [illustratie: Piggybank studio/Shutterstock]

De rechter stelt dat de overheid weliswaar het publiek kan/mag beschermen tegen gevaarlijke mensen die wapens bezitten, maar dat zij niet kan beargumenteren dat ‘louter de status van Jared Harrinson als een gebruiker van wiet hem stript van zijn fundamentele recht om een vuurwapen te bezitten’.

Cannabisliefhebbers zijn net gewone mensen

De rechter zegt dat het gebruik van cannabis ‘not in and of itself a violent, forceful, or threatening act’ is. Ofwel, het ligt niet aan de wiet mensen! Hij stipte ook nog even fijntjes aan dat Oklahoma een van de vele staten is waar deze drug – nog altijd illegaal onder de federale wet – legaal kan worden gekocht voor medicinaal gebruik.

‘Louter het gebruik van wiet heeft niet één van de eigenschappen die de geschiedenis en traditie van vuurwapen regulering in dit land ondersteunt’, schreef de rechter in zijn vonnis. Met andere woorden: cannabisliefhebbers zijn net gewone mensen en hebben net zoveel burgerrechten als gewone mensen.

Overigens gaan Amerikaanse media er wel vanuit dat de federale overheid – in dit geval vertegenwoordigd door het U.S. Department of Justice – nog in beroep gaat tegen de uitspraak…

[openingsbeeld: Myrioter Cartoon Art/Shutterstock]
(advertentie)