(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Zonder veel overdrijving kan je stellen dat alle ogen van de cannabis liefhebbers (en waarschijnlijk ook die van de haters) tegenwoordig op Canada zijn gericht. Nog deze zomer wordt het land met ruim 36 miljoen inwoners het eerste grote westerse land met zowel legale medicinale als recreatieve wiet. Accountingbedrijf Deloitte voorspelt nu in een rapport dat de Canadezen volgend jaar liefst 7 miljard dollar gaan uitgeven aan cannabis en dat de zwarte markt dan het nakijken heeft.

Wietmarkt is miljarden business

Wanneer er anno 2018 een onderzoeksrapport over wiet verschijnt gaat het meestal al niet meer over miljoenen maar over miljarden. En dat geldt zeker voor de voorlopers in de wereld: de VS en Canada dus met name. Gruwelijk dus dat wij hier in de Lage Landen zo achterlijk bezig zijn met cannabis en een (heel klein) beetje gaan zitten prutsen met een tot mislukken gedoemd experimentje in een handvol gemeenten.

Nee dan Canada! Nog voor het einde van de zomer moet de revolutie daar voltooid zijn en kent het land zowel legale funwiet als legale mediwiet. En de totale wietmarkt is er ook bepaald niet eentje van een karig belegd boterhammetje, zo blijkt uit het nieuwst cannabisrapport aldaar van de firma Deloitte.

36 miljoen Canadezen geven 7 miljard uit aan cannabis

De rekenaars bij Deloitte (en rekenen is hun vak) hebben becijferd dat de 36 miljoen inwoners volgend jaar liefst 7 miljard dollar gaan spenderen aan cannabis. Ter vergelijking: dat is maar iets minder dan de omvang van de totale jaarlijkse wijnmarkt in Canada.

Natuurlijk komt een groot deel van het bedrag op het conto van de aanstaande legalisering van recreatieve wiet (nu gepland voor augustus). De verkoop van legale recreatieve wiet gaat volgens dit rapport 4,34 miljard dollar opleveren volgend jaar, en de schatting voor de omzet aan medicinale cannabis bedraagt 770 miljoen tot 1,79 miljard. Maar nog steeds vloeit er in 2019 ook geld naar de zwarte markt: tussen een half en 1 miljard dollar volgens Deloitte.

Deloitte voorspelt dat edibles de voorkeur hebben van 6 op de 10 cannabis consumenten in Canada… [foto: ShutterstockProfessional/Shutterstock]

Legalisering brengt zwarte markt in het nauw

Toch concludeert Deloitte terecht dat 1 van de doelstellingen van de regering Trudeau wordt gehaald: het terugdringen van de reeds lang bestaande illegale wietmarkt. Zo zegt twee derde van de 1500 ondervraagde respondenten in het onderzoek van Deloitte dat ze zullen switchen naar legale winkeliers als het cannabisverbod is opgeheven. En dat is ondanks de verwachting dat de Canadees een halve euro méér moet gaan betalen voor 1 gram wiet dan op de zwarte markt.

En naarmate de legalisering langer duurt zal die illegale markt alleen maar meer terrein verliezen (laat dit rapport toch in godsnaam ook eens zien aan Nederlandse politici…), aldus Deloitte. Dit is wat de accountants erover stellen: ‘Op termijn, wanneer de retailers een beter begrip van de behoeften en het gedrag van hun klanten ontwikkelen, hun customer experience en klantenprogramma’s verbeteren en hun producten, kwaliteit en integriteit verfijnen, kunnen we een toenemend deel van de transitie van de wietverkopen naar legale bronnen voorzien.’

6 op de 10 cannabis consumenten kiezen voor edibles

Vaktaal dus voor het succes van legalisering van cannabis, want behalve om het geld draait het dan natuurlijk ook om de kwaliteit van het product. En daarop wordt in een legale markt streng gecontroleerd, in tegenstelling tot de illegale markt waar iedereen zo’n beetje kan doen en laten wat hij wil.

Deloitte ziet ook nog meer veranderingen bij de cannabis consumenten in het verschiet. Uit hun rapport blijkt namelijk dat 6 op de 10 wietmensen kiest voor edibles in plaats van andere vormen van cannabis (roken, dabben, verdampen). Vrij bizar feit is dan wel dat edibles in eerste instantie NIET zijn meegenomen in de op handen zijnde legalisering in Canada. Naar verwachting gebeurt dat pas een jaar nadat de legalisering deze zomer ingaat…

[openingsbeeld: arindambanerjee/Shutterstock]
(advertenties)