(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Voor het eerst sinds Els Borst hebben we weer een arts als Minister van Volksgezondheid. Els Borst, minister tussen 1994 en 2002 en D66 boegbeeld, legaliseerde medicinale cannabis. Ernst Kuipers, ook D66, is sinds 10 januari 2022 minister van volksgezondheid. Deze week beantwoordde hij voor het eerst Kamervragen over medicinale cannabis. Dat viel niet mee.

D66 Kamerleden hebben wietvragen voor hun D66 minister

De twaalf vragen over medicinale cannabis waren ingediend door D66 Tweede Kamerleden Joost Sneller en Wieke Paulusma, partijgenoten dus van de minister. Die vragen zijn uitstekend en gaan over de ontoereikende informatie over medicinale cannabis, het te kleine aantal soorten bij de apotheek, het geringe aantal patiënten dat mediwiet bij de apotheek koopt en last but not least: de thuisteelt van medicinale cannabis. 

Als minister van Volksgezondheid heeft Ernst Kuipers ook een stem in het Nederlandse cannabisbeleid… [foto: Wikipedia/CC]

Zoals de meeste CNNBS-lezers zullen weten worden thuis telende patiënten in Tilburg al enkele jaren door de politie met rust gelaten, als zij een doktersverklaring hebben en zich aan strenge regels houden. Deze regeling is te danken aan de inzet van in Tilburg gevestigde vereniging PGMCG (Patiëntengroep Medicinale Cannabis Gebruikers). 

Weinig nieuw elan bij de nieuwe cannabisminister

Hoewel andere gemeenten wel interesse tonen in dit ‘Tilburgse model’ is het helaas nog nergens overgenomen. D66 Kamerleden Sneller en Paulusma vroegen de minister dan ook waarom er verschillend beleid is tussen gemeenten ‘met betrekking tot de thuiskweek voor eigen gebruik van cannabis met medische doeleinden’.

Het antwoord van Kuipers (61jaar, 4 kinderen) blaakt niet bepaald van nieuw elan of nieuwe bestuurscultuur:“Thuisteelt is niet toegestaan. Ongeacht of men cannabis teelt voor recreatief gebruik of voor medicinale doeleinden is het telen van cannabis bij wet verboden. Dit geldt ook voor het telen van vijf planten of minder. De prioriteit die aan handhaving wordt gegeven is aan het lokale gezag. Dit betekent dat er verschil kan bestaan in hoe gemeenten hiermee omgaan.”

Kuipers lepelt slechts de wet op en niets meer dan dat

Kuipers’ antwoord op de vraag of hij bekend is met de gevaren die dreigen voor thuis telende patiënten, ‘denk aan uithuisplaatsing (van kinderen)?’ zou door oud-minister van justitie Ivo Opstelten geschreven kunnen zijn. Hou je vast:

“Ja. Dat thuisteelt van cannabis verboden is, heeft een goede reden. Voor de teler en de buurt waarin wordt geteeld bestaat het potentiële gevaar voor onder andere brand, wateroverlast, grondwaterverontreiniging, stankoverlast, diefstal van stroom en schade aan woningen. Daarom kan er ook strafrechtelijk, bestuursrechtelijk en civielrechtelijk worden opgetreden tegen thuistelers door respectievelijk het OM, een burgemeester en verhuurders.”

Let wel: we hebben het hier over patiënten die in een kweektentje vijf plantjes groot brengen, vaak onder LED licht, zodat er geen enkel brandgevaar is, en met een koolstoffilter, waardoor ook stankoverlast afwezig is. Als ze hun plantjes al niet buiten hebben staan, zoals het bekende echtpaar Jan en Jannie of mediwiet-activist Bart Hissink.

‘Zo komen we geen stap verder’

Kuipers gaat vol op het repressieve orgel en toont geen enkel begrip voor patiënten of ontwikkelingen in het buitenland, zoals de legalisering van thuisteelt tot vier planten per huishouden op Malta of de aanstaande legalisering in Duitsland.

Kaj Hollemans, drugsbeleid-expert en oud VWS ambtenaar, reageerde via Twitter teleurgesteld op de antwoorden van Kuipers: “De antwoorden op deze vragen zijn letterlijk al jaren exact hetzelfde. Jammer dat de nieuwe minister van VWS van D66 geen ander beleid voorstaat als het gaat om (medicinale) cannabis en thuisteelt en maar blijft vasthouden aan de starre lijn van de afgelopen jaren. Zo komen we geen stap verder.”   

Corona lockdown zorgt voor stormloop op coffeeshops, Nederland 15 maart 2020… [foto: Jan van Dasler/Shutterstock]

Nieuwe minister bekend met situatie coffeeshops

Met een beetje omdenken kan Kuipers’ antwoord op vraag 10 wel worden gebruikt om regulering van de achterdeur te versnellen. Of tenminste om het verbod op testen van cannabis door coffeeshops zo snel mogelijk op te heffen.

De minister schrijft namelijk klip en klaar dat de cannabis in de coffeeshops gezondheidsrisico’s oplevert omdat de teelt niet gereguleerd is: “In het verlengde van mijn antwoord op vraag 8, wil ik hier nog graag aan toevoegen dat ook gezondheidsrisico’s gepaard kunnen gaan met het gebruik van niet-medicinale cannabis voor medicinaal gebruik. Thuis geteelde of in de coffeeshop gekochte cannabis heeft over het algemeen geen gestandaardiseerde en geanalyseerde kwaliteit. (…) Daar komt bij dat veelal gebruik wordt gemaakt van schadelijke stoffen, zoals pesticides. Ook wordt thuis geteelde of in de coffeeshop geteelde cannabis niet gecontroleerd op schimmels.”

Laten we hopen op een beginnersfout

Hoe kan een minister van volksgezondheid toestaan dat de coffeeshops nog steeds worden gedwongen om ongereguleerde, ongecontroleerde cannabis te verkopen? Hoe serieus neemt de minister de gezondheid van de één miljoen cannabisconsumenten in Nederland? Waarom is het voor coffeeshops verboden om hun cannabis te laten testen op bijvoorbeeld pesticiden en schimmels? Wat gaat de minister doen om regulering en legalisering van cannabis te versnellen, nu ook Duitsland voor legalisering heeft gekozen? 

Laten we hopen dat deze slechte beurt een beginnersfout is en dat Ernst Kuipers zich snel verdiept in de materie. Dan zullen we hem vergeven dat hij heeft geschreven dat ‘cannabis ín de coffeeshop wordt geteeld’…

[openingsbeeld: Myrioter Art/Shutterstock]
(advertentie)