(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

’s Lands bekendste opiniepeiler heeft zich eindelijk weer eens op cannabis gestort. Nee, niet persoonlijk – voor zover we weten – maar via zijn achterban ofwel Peil.nl. Naar aanleiding van het ‘alle-drugs-reguleren’ manifest van D66 inderdaad, en dit zijn de conclusies van ‘de Nederlanders’ over drugs (inclusief de onze).

D66 drugsmanifest

Vorige week presenteerden twee D66 Kamerleden en twee drugsdeskundigen het ‘Manifest voor een realistisch drugsbeleid‘, mede ondertekend door een hele zwik bekende Nederlanders, politici, bestuurders, geleerden en andere drugsexperts. De reacties van politiek en media waren voorspelbaar. Rechts, conservatief en gelovig was fel tegen en maakte D66 uit voor de allergekste Henkie ooit. Progressief, links en praktijkervarend prees het plan als een eerste stap op weg naar een minder rampzalig drugsbeleid dan het huidige dat compleet en langdurig faalt.

LEES OOK:  D66 roept met manifest op tot regulering van alle drugs

Maar wat vindt HET VOLK ervan? Willen brave belastingbetalende burgers ook alle drugs reguleren – dus niet alleen wiet maar alles. Let wel; reguleren is dus niét hetzelfde als ‘vrijgeven zonder er verder naar om te kijken’ zoals de rechtse kerk je probeert wijs te maken. Kortom, wat denken Henk (niet de gekke maar de gewone) en Ingrid er eigenlijk van, van die drugs?

Waar in de politiek zijn onze vrienden?

Wie beter dan de Opiniepeiler des Vaderlands ofwel Maurice de Hond kan die vraag voor ons beantwoorden? Hij zette zijn opiniepanel Peil.nl aan het werk met een aantal drugsgerelateerde vragen. Afgelopen zaterdag reeds kwamen de antwoorden online op de Moeder aller Opinie Websites: maurice.nl

Zo weten we nu de relatie tussen politieke voorkeur (welke partij stem je) en softdrugsgebruik. Een kwart van alle mensen van Peil.nl heeft vroeger (16%) of nog steeds (9%) ervaring met cannabis. Bij christelijke en conservatieve partijen wordt zoals verwacht het minste actief geblowd, met de oudjes van 50PLUS stijf bovenaan met NUL procent actieve cannabis liefhebbers! Bij de PVV moeten wij ook niet zoeken naar vrienden, want daar doet slechts 2% ons ding.

Onze echte vrienden, ofwel mensen die momenteel zo verstandig zijn om nog steeds wiet of hasj te consumeren, vind je het meest bij D66 (18%), SP (16%), GroenLinks (15%) en Partij voor de Dieren (11% houdt zowel van beestjes als van plantjes). Afijn, kijk zelf maar even waar jij, je partner, vrienden en familie zich bevinden in het politiek THC-spectrum:

Verschillen moeten er zijn

Dat er een groot verschil is tussen jonge(re) mensen en oude(re) burgers inzake ervaring met wiet zal geen verbazing wekken. In de categorie 18 tot 30 jaar is de plant het populairste met 25% actieve cannabis consumenten en 17% ervaringsdeskundigen. Bij vijftigplussers is het behelpen met respectievelijk 2% actieve en 10% gepensioneerde blowers.

Laten we ons verder puur focussen op softdrugs. Van alle Nederlanders vindt volgens Peil.nl 29% dat het gebruik/bezit van cannabis volledig moet worden toegestaan. Dat valt vies tegen inderdaad. Onder mensen die vroeger wel eens geblowd hebben is bijna de helft voorstander (48%) en onder de huidige blowers 67%. Dat laatste is in onze ogen dan weer volkomen bizar: één op de drie huidige cannabis consumenten is dus blijkbaar NIET voor legaal bezit van cannabis…

Meer steun voor wiethandel dan voor wietbezit

Nog vreemder – zo niet bijna ongeloofwaardig – wordt het als we de respons zien op de vraag of de handel in softdrugs volledig moet worden vrijgelaten. Je zou verwachten dat de steun daarvoor toch lager is dan voor het eenvoudigere gebruik/bezit van cannabis, maar niets is minder waar. Van de vroegere blowers is namelijk 67% hier voorstander van en onder de huidige cannabis consumenten liefst 88%. Tja…

Ach, het zal wel zijn zoals Maurice de Hond zelf al bij de grafiekjes schrijft: ‘Op de vraag welk beleid ten aanzien van drugs moet worden gevolgd zijn er grote tegenstellingen binnen de bevolking. Die hangen niet alleen samen met of men zelf gebruikt heeft of niet.’

Oh ja, harddrugs zeg je? Nou, over regulering daarvan hoeven we voorlopig niet te gaan discussiëren van het volk. Slechts 9% van iedereen is voor vrij bezit/consumptie ervan en 13% wil de handel erin volledig vrijgeven.

[openingsbeeld: Macrovector/Shutterstock]
(advertentie)