(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Opmerkelijk – en prijzenswaardig – initiatief van medicinale cannabisgebruiker Alain Bollen uit Berchem. Hij lijdt al 14 jaar aan chronische spier- en zenuwpijnen, spierspasmen en slapeloosheid. Nu schrijft deze verpleger een open brief aan alle partijvoorzitters, gouverneurs en de burgemeesters van Vlaanderen. Strekking: stop de discriminatie en reguleer cannabis als medicijn! Alain deed er ook een blauwdruk bij hoe die legalisering in de Belgische praktijk eruit kan zien.

Cannabisactivist – tegen wil en dank – Alain Bollen

Ruim een jaar geleden schreef Alain Bollen een zeer persoonlijk en soms hartverscheurend verhaal over zijn situatie met drank, drugs en demomen en hoe cannabis hem van de bedelstaf en een vroegtijdig levenseinde redde. RollingStoned publiceerde zijn ontroerend eerlijke relaas integraal, je kan het teruglezen: ‘Alain Bollen – Het gedrocht van de Belgische wet inzake cannabis‘.

Inmiddels, een zomer later, wil Alain niet langer werkeloos langs de zijlijn staan. Dit weekend heeft hij een open brief gestuurd naar zo’n beetje alle notabelen die er in het Vlaamse politieke landschap toe doen, met een uitgewerkt en goed beargumenteerd plan voor legalisering van (medicinale) cannabis. “Volgende brief zond ik naar alle partijvoorzitters, gouverneurs en ook de burgemeesters van Vlaanderen”, mailt Alain ons.

Geachte Partijvoorzitter, Gouverneur, Burgemeester, Leden van het Schepencollege,

Het gevoel besluipt me dat ik, en vele mensen met mij, als medicinaal cannabisgebruiker gediscrimineerd word. Het is een gevoelig onderwerp, daar ben ik me van bewust.

De wereldbevolking gaat meer en meer op zoek naar natuurlijke manieren om gezondheidsproblemen aan te pakken en mensen worden zich meer en meer bewust dat we gezonder moeten leven. De landbouw gaat erop achteruit, en landbouwers krijgen het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. De crisis laat zich voelen, vooral bij de modale medemens. Besparingen worden alsmaar meer doorgevoerd om de begroting in orde te krijgen. Maar hennepteelt en cannabis worden nog steeds als illegaal beschouwd in België. Terwijl hierop, net als bij alcohol en tabak, accijnzen kunnen geheven worden. Ook worden nieuwe jobs gecreëerd door legalisatie, wat de economie ten goede komt.

De resultaten in de USA liegen er niet om. Honderden miljoenen dollars op jaarbasis, en dit enkel door de legalisatie van industriële hennep en cannabis…

Blinde Belgen

shutterstock_231863395

Hoewel het leven van Alain een stuk opfleurde dankzij cannabis als medicijn van zijn keuze is hij het beu om als crimineel te worden afgeschilderd en te moeten handelen als hij zelf wiet wil kweken… [beeld: robodread/Shutterstock]

De groene revolutie gaat gestaag verder, maar ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de beleidsmakers in België er blind voor wensen te blijven.

Verdere criminalisering, politionele diensten en het gerecht, dewelke kostbare tijd gebruiken om kleine thuistelers te berechten. Het kost allemaal de nodige mankrachten, uren en veel centen welke toch kunnen gebruikt worden om bedreigingen van andere aard aan te pakken. Me dunkt wordt het hoog tijd om de standpunten inzake cannabis te herzien.

Vreselijke bijwerkingen medicatie

U moet weten, ik lijd reeds 14 jaar aan chronische spier- en zenuwpijnen, spierspasmen en slapeloosheid ten gevolge hieraan. Deze laesies liep ik op bij het uitvoeren van mijn werk. Ik ben sinds 1996 aan het werk als verpleegkundige en heb ten gevolge van mijn werk de nodige rug- en gewrichtsproblematiek. Evenals ben ik gediagnostiseerd met ADHD en hypersensitiviteit.

Hiervoor werd door verscheidene artsen de nodige medicatie voorgeschreven, dewelke ik jaren tot mij genomen heb als een brave burgervader. Het probleem is dat ik vreselijke bijwerkingen heb van al deze medicatie; tachycardie, prikkelende darm, maagproblemen, slapeloosheid en allergieën om er maar enkele op te noemen.

Ik sukkelde door het leven en vond geen harmonie meer.

Waarom een onderscheid gemaakt wordt wat betreft legaliteit tussen verschillende planten voor medicinaal gebruik, begrijp ik niet goed. Cannabis is een wonderbaarlijke plant. Cannabis is een totaal medicijn

Tot ik  in contact kwam met medicinale cannabis. Ik gebruik dit door te verdampen, en maak zelf mijn CBD- en THColie. Natuurlijk rook ik ook wel eens een joint. De cannabis die door mezelf geteeld wordt, wordt volledig biologisch/organische geteeld. Geen insecticiden, pesticiden en andere kwalijke producten.

Mijn arts is op de hoogte van mijn medicinaal cannabisgebruik, evenals mijn psychologe. Ook zij steunen me hierin. Mijn arts wenst cannabis voor te schrijven, zodoende kan ik in Nederland in de apotheek terecht, maar dan heb ik de kans om aangehouden te worden wegens invoer. De zwarte markt is helemaal geen optie, wegens slecht kwaliteit. Vandaar dat ik sinds enkele jaren mijn eigen plantjes kweek, enkel en alleen voor eigen gebruik.

Inval i.v.m. Klima Supplies dossier

In juni dit jaar werd ikzelf slachtoffer van beroving van mijn planten door de overheid in het kader van het Klima Supplies dossier. De heren van de recherche luisterden naar mijn verhaal, en begrepen me, maar moesten hun werk doen. Het was hen duidelijk dat ik kweekte voor eigen medicinaal gebruik, en dat ik geen commerciële doeleinden had. Het was met tegenzin dat de heren mijn planten en materiaal in beslag namen.

De binnenserre met ander geneeskrachtige planten mocht blijven staan.

Waarom een onderscheid gemaakt wordt wat betreft legaliteit tussen verschillende planten voor medicinaal gebruik, begrijp ik niet goed. Cannabis is een wonderbaarlijke plant. Cannabis is een totaal medicijn.

Waar is mijn vrijheid in dezer? Mag ik dan zelf mijn behandelingskeuze niet maken? Is dit geen inbreuk op de mensenrechten? Dat (medicinale) cannabis illegaal is, lijkt me een totaal foute zaak.

Mensen uitsluiten vanwege een plant

Aangezien Mevr. De Block goedkeuring heeft gegeven voor Sativex, moet er toch onderzoek zijn geweest naar de geneeskrachtige werking van cannabis door de beleidsvoerders van dit land. Ik begrijp niet dat er mensen worden uitgesloten om deze plant te gebruiken voor hun gezondheid. Het is algemeen geweten dat de mens reeds duizenden jaren in symbiose leeft met zowel hennep als cannabis.  U zal ook wel reeds gehoord hebben van het endocannabinoïd systeem, dat in zowat alle organismen aanwezig is.

Ik gebruik nu ongeveer 4 jaar medicinale cannabis en ik heb sindsdien terug levenscomfort. Ik hoef geen pijnmedicatie, anxiolitica en benzodiazepines meer te gebruiken. De problemen met mijn maag zijn beter en problemen van allergische aard slinken als sneeuw voor de zon.

Het gebruik van medicinale cannabis is intussen aan een wereldwijde opmars bezig, de nodige onderzoeken werden en worden nog steeds gedaan. Ik ben er zeker van dat ook U de ogen hiervoor niet kan sluiten. Vandaar dit schrijven aan Uw persoon.

U kan ervoor zorgen (naar analogie met Burgemeester Noordanus van Tilburg in Nederland) dat wij, medicinale cannabisgebruikers, in België niet langer als crimineel en paria worden beschouwd

Ik had graag gehad dat U eens goed nadenkt over volgende maatregelen die ik U wil voorstellen. U kan ervoor zorgen (naar analogie met Burgemeester Noordanus van Tilburg in Nederland) dat wij, medicinale cannabisgebruikers, in België niet langer als crimineel en paria worden beschouwd.

shutterstock_345057593

Hoogste tijd dat ook België stopt met het criminaliseren van cannabis(patiënten) en overgaat tot een fatsoenlijke regulering van mediwiet [illustratie: Marie Nimrichterova/Shutterstock]

In 2018 wordt er terug gestemd in ons land. Bij deze stemgerechtigden zijn er veel kiezers die U door het legaliseren van cannabis gelukkig kan maken. En gelukkige mensen, die brengen graag hun stem uit in 2018, nietwaar?

Hiernavolgend vindt U een voorstel van te treffen voorwaarden voor het legaliseren van (medicinaal) cannabisgebruik en (medicinale) cannabisteelt.

Wat betreft gebruik

 • Cannabisgebruik niet alleen decriminaliseren, maar legaliseren
 • Door deze maatregel alleen, kan U de zwarte markt uitschakelen, met minder straatcriminaliteit en dus minder overlast tot gevolg
 • Creëer erkende verkooppunten of regel gewettigde verkoop via Cannabis Social Clubs. In dit verhaal zouden Cannabis Social Clubs centraal moeten staan

Wat betref de teelt

 • Er mogen niet meer dan vijf planten geteeld worden; binnenshuis of buitenhuis
 • De kweekruimte mag maximum 2m2 bedragen met een maximum aan één lamp
 • Deze planten mogen niet groter dan drie meter zijn
 • De elektrische installatie dient gekeurd te worden op brandveiligheid door de hiervoor verantwoordelijke instanties
 • De cannabis is strikt voor eigen gebruik
 • Verkoop aan derden is niet toegestaan, met uitzondering cannabis die door wettelijk geregistreerde kwekers voor Cannabis Social Clubs geteeld wordt
 • Beroeps- of bedrijfsmatig handelen is niet toegestaan, met uitzondering van de kwekers voor Cannabis Social Clubs
 • Controle op het product via steekproeven
 • De teler moet meerderjarig zijn

Mocht bij controle blijken dat aan een van deze voorwaarden niet voldaan wordt, dan wordt de politie ingeschakeld. Daarnaast kan de overheid, bij overschrijding voor bovenstaande voorwaarden, overgaan tot passende bestuursrechtelijke sancties

Ik wacht geduldig op Uw antwoord. Met vriendelijke groeten,

Alain Bollen

[openingsfoto: rmnoa357 / Shutterstock.com]
(advertentie)