(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Net als in Nederland wordt er ook in Noord-Amerika fel gediscussieerd over cannabis en autorijden. Een panel van deskundigen in Canada adviseert om minstens 6 uur te wachten met rijden nadat er wiet is geconsumeerd. Maar uit een omvangrijke enquête door het ministerie van Volksgezondheid daar blijkt de praktijk anders: 4 op de 10 cannabis consumenten stapt binnen 2 uur weer in de auto!

Cannabis en autorijden

Sinds de invoering van de speekseltest op 1 juli 2017 is het ook in Nederland een hot item: cannabis en autorijden. Als je gepakt wordt loop je zomaar kans om een jaar je rijbewijs kwijt te raken. Ook in Amerikaanse staten waar wiet gelegaliseerd is vormen stonede automobilisten en patiënten een ‘hoofdpijn-dossier’ en datzelfde geldt voor Canada, waar recreatieve wiet landelijk legaal wordt op 1 juli aanstaande.

De regering in Canada bepaalt de regels voor wiet in het verkeer en hoe daarop moet worden toegezien door de politie. Een panel van gezondheidsdeskundigen maakte vorig jaar al publiekelijk hoe zij erover denken: aanbevolen wordt om minstens 6 uur te wachten na consumptie van cannabis alvorens weer in de auto te stappen als bestuurder. En bij sommige producten zelfs nóg langer, denk aan edibles…

Jongere consumenten zien geen probleem

Op dit moment bekijkt de Senaat in Canada wetsvoorstel C-46, dat handelt over hoe er moet worden omgegaan met ‘drug-impaired drivers’ oftewel stonede automobilisten. Uit de Health Canada enquête van vorig jaar blijkt alvast dat de politie de handen vol krijgt. Vier op de tien respondenten (39%) die wiet gebruiken zeggen dat ze binnen 2 uur na consumptie weer achter het stuur zaten! Dat is dus minstens 4 uur te vroeg, althans volgens de experts in Canada. En de cijfers zijn representatief, want in totaal vulden 9.215 Canadezen de enquête in.

Hoewel blowers en patiënten het gevaar niet zo zien kan stoned autorijden vervelende consequenties hebben als de politie je pakt… [beeld: VladimirCeresnak/Shutterstock]

Daaruit blijkt ook dat met name jongere cannabis consumenten weinig kwaad zien in het combineren van cannabis en autorijden en toevallig is dat ook nog eens de groep die het meeste wiet gebruikt (44,7% van de 20 tot 24-jarigen blowde in het laatste jaar).

De Groene Bob

Afgelopen najaar lanceerde het VOC en de coffeeshops in Nederland naar aanleiding van de speekseltest de campagne ‘Cannabis en rijden? Speel op zeker!’ Daarin pleit men voor een Groene Bob achter het stuur, ofwel een ‘bewust onbenevelde bestuurder’. Nou, ze kunnen die campagne ook wel eens in Canada gaan opstarten, want uit de enquête blijkt dat 39% van alle respondenten en liefst 78,5% van alle blowers wel eens binnen 2 uur in een auto is gestapt met een stoned persoon achter het stuur!

Toch weten de Canadezen best dat het gebruik van wiet invloed heeft op het autorijden: 75% zegt dat dit zo is, inclusief de niet-blowers. Maar onder wietliefhebbers daalt dit cijfer; van alle blowers vindt 50,2% dat hun rijgedrag wordt beïnvloed. Bij de jongste groep die mag rijden – in Noord-Amerika is dat 16 tot 19 jaar – oordeelt nog slechts 41% dat cannabis autorijden beïnvloedt…

Geringe pakkans

Uiteraard vroeg Health Canada ook aan de respondenten hoe lang zij dachten dat je moet wachten met rijden nadat je geblowd hebt. Het populairste antwoord was ‘dat hang ervan af’ met 35,7% gevolgd door ‘ik weet het niet’ met 23,5%. Op zich nog wel begrijpelijk ook allemaal, want van alle ruim negenduizend deelnemers aan de enquête was slechts 2,4% ooit in aanraking gekomen met de politie terwijl ze autoreden én onder de invloed van cannabis verkeerden…

[openingsfoto:  Mitch M/Shutterstock]
(advertentie)