(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

De cannabiswereld verandert deze eeuw snel. In het afgelopen decennium is de wietplant gelegaliseerd in landen over de hele wereld: Canada, Thailand, Uruguay en Malta bijvoorbeeld. Het medicinale gebruik van cannabis is helemaal geëxplodeerd op onze aardbol. Daarbij is consumptie via vaporizers (verdampen), edibles en concentraten ook sterk toegenomen. Maar niet overal. In Nederland en België is de meest voorkomende vorm van cannabisgebruik nog altijd: mengen met tabak in een joint. In dit artikel voeden we je met alle feitelijke informatie die je hierover moet weten – om vervolgens de keuze hoe jij je cannabis wenst te consumeren zoals het hoort aan jouzelf te laten!

Waarom blowers hun wiet blijven mengen met tabak

Europa staat wereldwijd bovenaan de lijst met deze tabak & wiet-gewoonte. Dit zijn enkele redenen die door blowers het meest worden genoemd:

 • Het verlaagt de kosten van cannabisgebruik, omdat je minder gebruikt
 • Het verbetert de verbranding van de wiet/hasj in de sigaret, waardoor deze sneller en gelijkmatiger verloopt
 • Door culturele traditie
 • Omdat nicotine de effecten van cannabis versterkt, althans volgens sommige gebruikers

De lijst is ongetwijfeld nog langer en sowieso blijft het roken van mix-joints vandaag de dag voor discussie zorgen onder deskundigen. Het Britse Global Drug Survey (GDS) lanceerde enkele jaren geleden zelfs een anonieme vragenlijst om na te gaan waarom deze praktijk voortduurt en om een beter inzicht te krijgen in de patronen die van invloed kunnen zijn op het veranderen ervan.

Met name in Europa blijft het mengen van tabak en wiet de populairste methode om cannabis te consumeren… [foto: nokturn/Shutterstock]

De strijd tegen tabaksverslaving

Ondanks de massale consumptie van dit cannabis/tabak-mengsel, is deze gewoonte jarenlang aan de aandacht van de gezondheidsautoriteiten ontsnapt. Vreemd genoeg lijken de rollen de laatste tijd te zijn omgedraaid, aangezien de sociale acceptatie van cannabisgebruik toeneemt, terwijl het roken van tabak steeds meer wordt afgekeurd.

Zo is het thuisgebruik van tabak gedaald, terwijl dat van cannabis jaar na jaar toeneemt. Dit blijkt uit een studie die in 2021 werd gepubliceerd in Addictive Behaviors waarin de schadelijke gewoonte van het mengen van de twee stoffen wordt belicht, met als doel om vooruitgang te boeken in de strijd tegen tabak.

Waar wordt cannabis het meest gemengd met tabak?

Een studie van GDS uit 2019 toont ons de geografie van deze gewoonte onder cannabisconsumenten over de hele wereld, met percentages van hoeveel er ‘gemengd geblowd’ wordt:

 • Meer dan 90% in landen als Italië, Roemenië, Portugal en Frankrijk.
 • In Servië, Zwitserland, Denemarken, België, Litouwen en Hongarije liggen de cijfers tussen 80% en 90%.
 • Spanje zit rond de 78%, samen met Siberië, Oostenrijk, Ierland, Duitsland, Nederland, India en Engeland.
 • Tussen 40 en 60% ligt Australië met 53,2%, samen met een groot deel van de landen van Noord- en Midden-Europa, zoals Noorwegen en Polen.
 • Onder de 30% zitten Nieuw-Zeeland, Brazilië, Canada en de Verenigde Staten (12%).
 • Onder de 10% zitten Colombia, Argentinië, Mexico en Chili dat met 6,6% de laagste score ter wereld heeft.

Er zijn dus veel landen waar het gebruikelijker is wiet te roken zonder iets anders (ofwel puur) en die liggen bijna allemaal in Amerika.

In een groot deel van Europa heeft echter slechts 10% tot 20% van de consumenten deze gewoonte. Voor veel Europeanen is cannabis helaas een gateway naar tabak, omdat zij voor het eerst in aanraking komen met tabak als ze hun eerste joint roken. Een fenomeen dat bekend staat als het ‘omgekeerde gateway-effect’.

Waarom worden tabak en wiet in Europa meer gemengd?

Er zijn verschillende theorieën om te verklaren waarom deze praktijk in Amerika niet populair is en in Europa wel. Een van de redenen zou geworteld kunnen zijn in de aankomst van tabak in Europa. Toen het vanuit Cuba in Spanje aankwam en zich van daaruit naar de rest van het continent verspreidde, gebeurde dat in de vorm van een sigaret. Het mengen van tabak met cannabis voor verbranding lijkt dus een logische stap.

In de Verenigde Staten en andere landen in Amerika was het kauwen en inhaleren van tabak historisch gezien echter een gebruikelijke vorm van consumptie. Daardoor liggen alternatieven voor het roken van sigaretten – zoals het eten van cannabisvoedsel (edibles) of vapen van wiet – in deze landen wellicht meer voor de hand.

Andere theorieën suggereren dat in Europa cannabis vaker wordt gemengd met tabak, omdat Europeanen in de jaren zestig en zeventig vooral hasj uit Marokko en de landen van het Midden-Oosten rookten. Aangezien hasj gemakkelijker te roken is in combinatie met tabak, leidde deze gewoonte toen wiet populairder werd, tot het rollen van wiet-én-tabak sigaretten.

Het roken van tabak is zonder twijfel slecht voor je longen, maar hetzelfde geldt voor joints met wiet & tabak erin. Over het puur roken van wiet verschillen wetenschappers nog van mening, maar ga er maar vanuit dat élke verbranding rook oplevert die niet per se gezond te noemen is… [foto: Krunja/Shutterstock]

De gevolgen van het gebruik van wiet in combinatie met tabak

Om de gevolgen van dit consumptiepatroon te peilen, bestudeerden in 2017 Amerikaanse onderzoekscentra 45 wetenschappelijke artikelen die dit probleem hadden behandeld. Hoewel ze – zoals altijd – concluderen dat er meer onderzoek nodig is, konden ze verschillende schadelijke effecten vaststellen:

 • Lagere perceptie van het risico van zowel roken als wiet.
 • Grotere afhankelijkheid van beide stoffen.
 • Toegenomen subjectieve effecten gerelateerd aan cannabis, zoals de psychoactieve en kalmerende effecten.

Bovendien heeft ander onderzoek aangetoond dat personen die cannabis én nicotine gebruiken een risico lopen op een verminderd fysiologisch functioneren, evenals een slechtere geestelijke gezondheid, een lagere levenstevredenheid, meer juridische problemen en minder studiesucces. Voor wat het waard is. Er is vroeger, mede met dank aan de war on drugs, nogal veel onderzoek uitgevoerd dat – hoe verrassend – negatief uitpakte voor cannabis.

Hoe tabak de effecten van wiet versterkt

De waargenomen effecten omvatten het vermogen van tabak om de hoeveelheid THC te verhogen die per gram cannabis wordt geïnhaleerd. Met andere woorden; consumenten die beweren dat cannabis mét tabak de effecten van eerstgenoemde versterkt, lijken gelijk te hebben.

Een studie uit 2008 in het tijdschrift Inhalation Toxicology gaf aan dat tabak de efficiëntie van THC-verdamping met 45% verhoogt, zodat het roken van een 50/50 mengsel van wiet en tabak tot dezelfde psychoactieve effecten kan leiden als het roken van 100% cannabis.

In werkelijkheid echter zou elk gedroogd plantaardig materiaal kunnen worden gebruikt in plaats van tabak om de verdamping efficiënter maken. Dat komt omdat de hete tabaksrook de THC verdampt, waardoor er minder verloren gaat bij de verbranding van de cannabis.

In een studie die eerder werd gepubliceerd in het tijdschrift Drug Alcohol Dependence werden de effecten van het mengsel op de hartslag gemeten. Omdat zowel nicotine als cannabis de hartslag kunnen versnellen en de bloeddruk kunnen verhogen, werden beide stoffen getest om te zien hoe ze elkaar beïnvloedden.

Het mengsel leidde inderdaad tot een verhoging van de hartslag: met ongeveer 18% bij mannen in vergelijking met pure cannabis, en 8% bij vrouwen, die over het algemeen minder fysiologische effecten vertoonden bij het gebruik van deze mix. Een verhoging van de hartslag kan ongetwijfeld schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen met bestaande hart- of vaatziekten.

Blijer met wiet (en hasj) ZONDER tabak, ja dat kan! [foto: SunnyToys/Shutterstock]

De effecten van wiet roken op de gezondheid

Terwijl de effecten van het roken van tabak op de longen schadelijk en bekend zijn, is er niet veel onderzoek gedaan naar de effecten van het roken van cannabis op de luchtwegen. Uit een studie die in 2018 werd gepubliceerd in het Journal of Thoracic Oncology bleek echter dat cannabis veel van de gifstoffen en kankerverwekkende stoffen bevat die (ook) in tabaksrook worden aangetroffen.

Onder andere de volgende stoffen werden geïdentificeerd in wietrook:

 • Koolmonoxide
 • Ammoniak
 • Acetaldehyde
 • Formaldehyde
 • Fenolen
 • Nitrosamine
 • Koolwaterstoffen

Veel van deze bestanddelen zijn kankerverwekkend en schadelijk voor het ademhalingsepitheel. Epitheel is een weefsel dat iets bedekt en contact met de buitenwereld heeft. Het epitheel bestaat uit epitheelcellen, die in je huid zitten, maar bijvoorbeeld ook in de slijmvliezen (bekleding) van je darmen, maag en longen (luchtpijp).

Hierdoor kan het roken van wiet in verband wordt gebracht met luchtwegontsteking, hoewel grotere schade is gedocumenteerd bij rokers die naast cannabis ook tabak rookten. Toch concludeert de genoemde studie dat er geen hard bewijs is dat het roken van cannabis het risico op longkanker verhoogt – maar dat is simpelweg ook zo, omdat er (nog?) geen erkende wetenschappelijke resultaten zijn die dat bewijzen.

LEES OP CNNBS OOKStudie • Langdurig wiet of tabak roken heeft verschillend effect op longen

De voordelen van wietconsumptie zonder tabak

De studie belicht ook de voordelen van cannabisconsumptie met betrekking tot de medische toepassingen ervan. Cannabis is in verschillende onderzoeken gebruikt om de chronische pijn te verminderen die wordt veroorzaakt door verschillende ziekten – waaronder kanker – en om de bijwerkingen van de behandeling te verlichten.

Hoewel verder onderzoek nodig is om de doeltreffendheid en de behandeling ervan te bevestigen, heeft dit therapeutisch gebruik van wiet vele voordelen die moeten worden onderzocht.

De negatieve effecten van tabak daarentegen zijn talrijk en uitgebreid onderzocht. Tabak is verschrikkelijk voor de gezondheid. Volgens de WHO doodt het wereldwijd meer dan 8 miljoen (!) mensen per jaar en is het de belangrijkste oorzaak van vermijdbare sterfte. In Nederland leggen jaarlijks ongeveer 19.000 mensen voortijdig het loodje en in België gaat het om 14.000 mensen.

Tabak roken veroorzaakt afhankelijkheid, verergert onthouding van cannabis, is duur, en het gebruik ervan is totaal onnodig om van wiet te kunnen genieten. In feite is het waarschijnlijk de grootste vermijdbare oorzaak van gezondheidsschade bij mensen die cannabis gebruiken.

Daarom is het essentieel om na te denken over de gewoonte om je wiet/hasj te mengen met tabak en die twee substanties te leren scheiden. Consumenten moeten zich bewust zijn van de effecten van dit mengsel dat geen voordelen lijkt op te leveren maar eerder het tegenovergestelde…

LEES OP CNNBS OOKStoppen met roken als blower, hoe doe je dat?

EN OOK10 kruiden (géén tabak) die je prima kunt mixen met wiet – en de effecten

[openingsbeeld: Branding Pot/Shutterstock]
(advertentie)