(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

De politieke cannabis discussie leidde al tot de val van twee ministers en een staatssecretaris, maar tijdens het Kamerdebat over de medicinale werking van de wonderplant lieten vrijwel alle parlementariërs verstek gaan. ‘De overheid toont nog altijd een schrijnend gebrek aan kennis van zaken over de medicinale werking van cannabis en speelt een kat en muis-spel met de volksgezondheid’, aldus onze columnist en advocaat Maurice Veldman.

Onder aanvoering van D66-Kamerlid Vera Bergkamp vond vorige week een debat plaats over de medicinale werking van cannabis. Ze stelde een aantal zeer concrete en goede vragen. Minister Bruno Bruins van Volksgezondheid weigerde echter concrete antwoorden te geven en verwees naar de Tweede Kamer. Maar die was zo goed als leeg. Slechts 5 (!) van de 150 Kamerleden waren aanwezig. Deze vertoning was het zoveelste voorbeeld van een stukgelopen discussie over het gedoogbeleid.

Parlement gaat discussie uit de weg

Het gebrek aan parlementaire belangstelling  is tekenend voor het huidige politieke klimaat ten aanzien van medicinale cannabis. Bijna iedereen in het parlement heeft er wel wat over te zeggen en vele conservatieve Kamerleden zijn voor een totaalverbod, maar bijna niemand komt luisteren als er inhoudelijk over cannabis wordt gesproken.

Eindelijk aandacht voor de medicinale kleine thuisteler

Tijdens het debat diende Corinne Ellemeet van GroenLinks een motie in om de kleine thuisteler die voor medicinaal gebruik cannabis tot zich neemt een legale mogelijkheid te bieden om zelf te telen.

Dat is goed nieuws, al was het maar omdat er ook in de Tweede Kamer eindelijk aandacht is voor de kleine thuisteler en de medicinale gebruiker.

Onderzoek naar medicinale werking geblokkeerd

Joba van den Berg van het CDA toonde zich zoals te verwachten viel van deze partij tegenstander van medicinaal gebruik. Volgens haar is er niet voldoende wetenschappelijk onderzoek voorhanden dat  daadwerkelijk een positief medisch effect aantoont. Bergkamp vroeg het CDA-Kamerlid daarop of de christen-democraten dan behoefte hebben aan nog meer wetenschappelijk onderzoek, maar dat wilde de CDA’ er ook weer niet. Stel je voor dat uit vervolgonderzoek onomstotelijk wordt aangetoond dat cannabis medicinale werking heeft. Dan heeft het CDA er weer een probleem bij. Dus mag er van die partij helemaal niets worden onderzocht. Zoiets heet struisvogelpolitiek. Steek je kop in het zand, dan zie je ook niets.

Natuurlijk zijn er internationaal al bibliotheken volgeschreven over de medicinale werking van cannabis. Maar deze onderzoeken zijn qua grootte van de onderzochte groepen personen nog niet omvangrijk genoeg om van wetenschappelijk bewijs te spreken. Daarom pleitte Vera Bergkamp voor meer onderzoek. Het CDA wilde er niets van weten.

Religie boven wetenschap

Het CDA wil dus niet dat de waarheid over medicinale werking bekend wordt. Alle feiten moeten onder het tapijt worden geveegd. De moraalridders zijn bijzonder bedreven in het redeloos ontkennen van ieder gunstig effect van cannabis. Het licht van de wetenschap is ongewenst in deze duisternis van religieuze zendingsdrift.

Minister houdt de boot af

Minister Bruins opperde dat onderzoek naar de medicinale werking van cannabis maar op de lange baan moet worden geschoven. Idem dito het debat over de de vraag of medicinale cannabis moet worden opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars. Van uitstel komt afstel. Zoals gezegd was de Tweede Kamer zo goed als leeg, dus daar kan het antwoord niet van komen. Het bewijst de politieke onwil.

Onderzoek door Bureau Medicinale Cannabis

Kortom: halsstarrigheid is troef als het gaat om daadkracht en doorpakken in de politieke arena in Den Haag. Als het gaat over wezenlijke vraagstukken rond medicinaal cannabisgebruik, reageert de minister afhoudend en wil hij zich duidelijk niet in een groene aardappel verslikken.

Dat de staatswiet voor vele patiënten geen zier helpt en ook niet door zorgverzekeraars wordt vergoed, wordt wijselijk verzwegen. In de politieke discussie gaan alle belangrijke feiten ten onder in een zee van onwetendheid

Op een vraag van Vera Bergkamp of onderzoek kan worden gedaan naar de medicinale werking van cannabis bij kinderen met epilepsie, werd verwezen naar de bevindingen van de Transvaalapotheek, die ervaring heeft met de verkoop van zes soorten Bedrocan wiet en er ook zelf als enige in het land olie van maakt. Van deze ‘staatswiet’ staat echter al vast dat ze niet effectief is bij  epilepsie bij kinderen. Ouders van deze kinderen kloppen dan ook echt niet aan bij de Transvaalapotheek. Die kiezen voor olie met een veel hoger percentage CBD en/of THC.

Staatswiet werkt niet bij veel patiënten

Dat de staatswiet voor vele patiënten geen zier helpt en ook niet door zorgverzekeraars wordt vergoed, wordt wijselijk verzwegen. In de politieke discussie gaan alle belangrijke feiten ten onder in een zee van onwetendheid. In de Tweede Kamer zegeviert een algeheel gebrek aan kennis en ter zake doende argumenten verdwijnen in de parlementaire mist. Het enige kamerlid met verstand van zaken is Vera Bergkamp.

Achterhoedegevecht

Het aan de overheid verbonden Bureau Medicinale Cannabis (BMC) levert een achterhoedegevecht met de rest van de wereld en is de enige instantie die het van Staatswege is vergund om distributeur te zijn van medicinale staatswiet. Intussen is het BMC ingehaald door alle partijen die er wel toe doen en de Staat zal haar failliet op dit gebied in een verhit debat te zijner tijd moeten erkennen. Het zoveelste debacle van staatswege in een al tientallen jaren verloren strijd.

Distributeur van wietolie veroordeeld

Er zijn veel initiatieven om medicinale gebruikers te voorzien van wietolie. Hiertegen werd tot voor kort niet opgetreden. Maar inmiddels is de eerste veroordeling voor de bezorging van medicinale olie deze week uitgesproken door, jawel, de rechtbank in Den Haag. Een ideologische initiatiefnemer die zieke mensen van wietolie wilde voorzien, kreeg 200 uur taakstraf. Dat verbaast me niet.

Rechters kampen met een groot gebrek aan kennis van zaken bij wietolie

Rechters hebben geen flauw benul van de verschillende soorten wietolie. De veroordeelde distributeur stond op de foto met CBD-olie van Stichting Mediwiet. Deze stichting levert, zoals iedereen weet, uitsluitend CBD-olie. Ik heb schriftelijk bewijs van het ministerie van VWS dat CBD-olie niet onder de Opiumwet valt omdat het geen psychoactieve werking heeft. Rechters hebben hier maling aan en veroordelen gewoon. Zelfs de Amsterdamse rechter heeft onlangs een cliënt een boete opgelegd van 200 euro voor het bezit van CBD-olie die hij in de drogist heeft gekocht.

De onwetendheid over deze materie beperkt zich niet tot de Tweede Kamer.

De toekomst?

Kortom: de overheid toont nog altijd een schrijnend gebrek aan kennis van zaken  over de medicinale werking van cannabis en speelt een kat en muis-spel met de volksgezondheid. Nader onderzoek wordt resoluut van de hand gewezen, want stel je eens voor…

Zover is duidelijk na het Kamerdebat. Hoe dit alles uit te leggen aan ‘het kind dat ons vanuit de toekomst toelacht’ , zoals de onlangs overleden CDA-leider Ruud Lubbers dat zo mooi zeggen kon?

Ik zou het niet weten.

[openingsfoto Nederlandse parlement: Pieter Beens/Shutterstock, illustratie vlag:  Aha-Soft/Shutterstock]
(advertentie)