(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Cannabis-advocaat Maurice Veldman over de willekeur bij politie en justitie aangaande de kleine thuiskweker. Nog steeds ondervinden mensen die kleinschalig – al dan niet voor medicinaal gebruik – wiet kweken repressie van de hennepteams van politie. Al maakt het kennelijk wel uit wáár je woont in Nederland-gedoogland. En het is ook niet overal bittere ellende. Twee voorbeelden uit de praktijk van Mr. Veldman maken duidelijk dat het totaal verschillend kan verlopen in dit kikkerlandje als je vreedzaam voor eigen gebruik tot 5 wietplanten teelt!

Repressie van hennepteams van politie

Aan het einde van het jaar schreeuwen de stuitende taferelen rondom de jacht op de kleine thuisteler andermaal om aandacht. Goedwillende hobbytelers van medicinale wiet voor eigen gebruik ervaren dagelijks groteske repressie van de lokale hennepteams van de politie. Die zijn opgetuigd met vrijwel onbeperkte financiële middelen en gaan bij hun gecoördineerde acties tekeer als een Korps Mariniers op klompen. Zelfs als de kleine thuisteler zich keurig aan de regels houdt is hij niet gevrijwaard van bruut politieoptreden en willekeur van het OM en de rechtbank.

Sommige officieren van justitie weigeren gehoor te geven aan rechterlijke uitspraken en blijven kleine thuistelers opjagen. Maar het is niet alleen kommer en kwel. Andere leden van het OM nemen juist opvallende initiatieven om de kleine thuisteler in bescherming te nemen.

Veel patiënten zien zich elke dag weer voor het blok gesteld. De vraag naar medicinale wiet is enorm, het officiële aanbod echter volledig  ontoereikend, zowel in kwantiteit als kwaliteit. Patiënten zijn daardoor genoodzaakt om zelf medicinale wiet te telen. Dit moet dan wel kleinschalig binnen de kaders van het gedoogbeleid gebeuren. Maar ook dan blijft deze kleine teler vogelvrij. Voor hem gelden de regels van de rechtstaat kennelijk niet.

Koortsachtige zoektocht

Op een vroege ochtend in oktober 2017 valt het hennepteam van de politie Gouda  een reclamebureau binnen op een bedrijventerrein ergens in de buurt van Den Haag. Na een tip was een gebouw geobserveerd waar een verdachte afvoerpijp uit een zijmuur stak. Buren hadden geklaagd over een henneplucht. Daarop bestormden maar liefst twaalf agenten van het lokale hennepteam een naastgelegen bedrijf, dat helemaal niet verdacht was. In de koortsachtige zoektocht van de Hermandad naar de hennepplantage viel de politie het verkeerde pand binnen.

 

Vernielde kweekkast voor vier kloontjes

Tot grote frustratie was er geen hennepplantage, maar kwam de politie in een keurig bedrijf terecht waar reclameattributen werden ontworpen en gemaakt. Naast vele flashy reclameattributen stond ergens in een achterkamer een NEN-gekeurde kweekkast met vier kloontjes van een paar centimeter hoog. Hebbes, dacht het overvalteam en de kweekkast werd ter plekke direct volledig in elkaar getrapt. De directeur van het reclamebureau werd intussen te verstaan gegeven dat hij werd verdacht van een ernstig strafbaar feit.

Hij stamelde dat hij op doktersvoorschrift vier stekjes voor eigen medicinaal gebruik teelde en beschikte over een doktersverklaring. Met de kweekkast was niks mis, deze voldeed aan alle veiligheidsvoorschriften, maar was tijdens de inval volledig vernield. Daarom ging de directeur na het vertrek van het hennepteam door met een nieuwe kast.  Weer viel de politie binnen en herhaalde de actie. Weken later, na een verhoor van een uur per stekje, werd het stil in deze zaak.

Twee jaar later moest de directeur zich verantwoorden voor de politierechter in Den Haag. Op weg naar gerechtigheid stapte de directeur goed gemutst en vol vertrouwen de Haagse rechtszaal binnen. Hij had immers niets verkeerds gedaan en veronderstelde dat de rechter volgens de regels van het gedoogbeleid recht zou spreken door het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren. Per slot van rekening had hij maar vier pieterige kloontjes gepoot, en dit mag volgens de regels helemaal niet worden vervolgd.

Onkundige rechter kent gedoogbeleid niet

De onkundige rechter was echter in het geheel niet op de hoogte van het gedoogbeleid. Ik wees haar op de regelgeving en de jurisprudentie en nog veel meer. Om een einde te maken aan de discussie over hoeveel hulpmiddelen geoorloofd zijn wees ik op jurisprudentie en de vrijspraken van growshops die aan kleine thuistelers leveren.

Na ampel beraad met de griffier in raadkamer kwam ze terug en had bedacht dat de directeur niet op tijd afstand had gedaan van de planten. Ze zocht overduidelijk naar een stok om mee te slaan. Niet ontvankelijkheid stond niet in haar woordenboek. De stekjes waren tijdens de inval al vernietigd dus er viel helemaal geen afstand te doen. De directeur had daags voor de zitting voor de goede orde schriftelijk afstand gedaan van de vernietigde kloontjes en had daarom niet mogen worden vervolgd met vier stekjes die nota bene waren bedoeld voor door een arts ondersteund eigen medicinaal gebruik.

Een krachtig pleidooi voor het nieuwe jaar, met als enige boodschap dat justitie een kleine thuisteler die zonder enig gevaar voor de omgeving op verantwoorde wijze wiet enkel voor eigen gebruik teelt met rust moet laten

Al direct bij het begin van de zitting besefte ik dat deze rechter volledig was gebrand op een veroordeling, wat er ook werd aangevoerd. Eenheid van rechtspraak bestaat niet, wat de togadragers hierover ook pretenderen. Persoonlijke opvattingen van sommige rechters bepalen soms het lot van een verdachte. Sommige rechters willen koste wat kost veroordelen. Dat werd in deze zaak pijnlijk duidelijk.

De directeur werd schuldig verklaard zonder straf voor een feit dat niet had mogen worden vervolgd. Dat is een staaltje juridisch slaapwandelen dat in hoger beroep moet worden gecorrigeerd.

Deze deerniswekkende ervaring opgedaan in een kille rechtszaal in Den Haag staat in schril contrast tot een andere zaak die zich dezelfde week in een ander arrondissement afspeelde.

Triomf voor de kleine thuisteler

Dat het beter kan toont de kwestie van een andere kleine thuisteler aan. Nu is niet de rechter aan het woord, maar slaan de hoofdofficier van justitie en de burgemeester de handen ineen om de thuisteler in bescherming te nemen. Deze wel erg bijzondere zaak kan als een triomf voor de kleine thuisteler worden gezien.

Mooie top in de G-Tools kweekkast van Mr. Veldman’s cliënt die mét permissie van politie en OM thuis medicinaal wiet kweekt…

Kweken in een kweekkast met hulpmiddelen toegestaan

Afgelopen maand oogstte een thuisteler uitsluitend voor eigen medicinaal gebruik vijf planten in een NEN-gekeurde kweekkast. Ze lijdt aan ondraaglijke fantoompijn en kan niet slapen zonder wietolie. Deze maakt ze nu zelf. De medicinale patiënte deed dit nadat ze een overeenkomst had getekend met de hoofdofficier en de burgemeester van haar woonplaats.

Dit unieke scenario werd mogelijk door de welwillende houding van de hoofdofficier, die groot begrip toonde voor de schrijnende medische situatie van de patiënte. Het bedrijf G-Tools was direct bereid een kweekkast beschikbaar te stellen en Barney’s Farm deed haar de allerbeste zaden cadeau. Daarmee ging de patiënte aan de slag. De eerste oogst werd meteen een groot succes.

Als voorwaarde geldt dat de patiënte uitsluitend voor eigen consumptie maximaal vijf planten mag telen en de politie op gezette tijden een kijkje in de kweekkast komt nemen. Tijdens de eerste kweek kwam de politie op de koffie en ze vonden het allemaal geweldig. NEN-keuring in orde en een volkomen reukloze teelt. Niets dan lof. De eerste oogst was een feit. De politie rapporteert trouw de Officier van Justitie dat dit experiment een groot succes is. Deze medicinale thuisteler slaapt weer lekker en krijgt binnenkort een overeenkomst aangeboden om de komende twee jaar op dezelfde wijze door te gaan. Nu kan de patiënte zelf in haar vraag voorzien.

Mooi staaltje thuisteelt

Op deze wijze ziet de politie met eigen ogen een mooi staaltje eigen thuisteelt. Eindelijk rapporteert de politie vanuit eigen waarneming dat je de kleine thuisteler met rust moet laten. Op deze wijze kweekt de gelukkige thuisteler ook nog eens veel begrip binnen de burelen van justitie. Dit is een krachtig pleidooi voor het nieuwe jaar, met als enige boodschap dat justitie een kleine thuisteler die zonder enig gevaar voor de omgeving op verantwoorde wijze wiet enkel voor eigen gebruik teelt met rust moet laten.

Dat moet leiden tot meer begrip voor alle kleine thuistelers die zich aan de regels houden. En nu maar hopen dat deze handschoen komend jaar door het hele land wordt doorgegeven en de kleine (medicinale) thuisteler eindelijk met rust wordt gelaten.

[openingsfoto: TIF Fotos/Shutterstock]
(advertentie)