(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Volop reuring in wietland deze week, nadat de Volkskrant het concept wetsvoorstel ‘Uniform experiment gesloten coffeeshopketen’ onthulde, oftewel het kabinetsplan voor de wietexperimenten. In een reactie liet de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) geen spaan heel van het plan. De coffeeshops in Leeuwarden hebben hun burgemeester al opgeroepen niet aan het experiment mee te doen.

‘Iedereen een crimineel’

Op de VOC website publiceerden we eerder al zeer kritische stukken van Mario Zwart en ‘drugsprofessor’ Peter Cohen over het geplande wietexperiment. Zij zijn het met elkaar eens dat het uitgangspunt niet de consument is, maar het gedoogbeleid. Cohen: “In het gedoogbeleid is iedereen een crimineel: de gebruiker, de aanbouwer, de verdeler, de veredelaar. Criminelen moet je tegenwerken dan wel zwaar bewaken dan wel de grond in stampen. Een gram teveel in huis! Ze maken je werkeloos, een outcast, een zwerver.”

De conclusie van Cohen: “Door een nieuw systeem te maken van de ‘experimentele achterdeur’ ontstaat een verder uitbreiding en vervolmaking van flutregels die gehandhaafd moeten worden. Die zullen weer een extra laag en financieel budget creëren voor de gedoogindustrie. Die industrie is echt de enige die er beter van wordt, verder helemaal niemand.”

Jammer dat ze zo’n man geen plekje hebben gegeven in de adviescommissie die de experimenten begeleidt.

Coffeeshops Leeuwarden tegen experiment

Deze week keerde een groep coffeeshopondernemers zich voor het eerst tegen het wietexperiment. Gerrit-Jan ten Bloemendal van coffeeshop De Os in Leeuwarden, ooit één van de oprichters van coffeeshopbond PCN, verklaarde tegen lokale media dat de Leeuwarder coffeeshops burgemeester Ferd Crone (PvdA) hebben opgeroepen niet mee te doen aan het experiment in de geplande vorm. Ten Bloemendal: “Als de burgemeester hier in meegaat dan zet hij de goede relatie tussen gemeente en de twaalf Leeuwarder coffeeshops op het spel.”

De toekomst van (legale) wiet wordt uitgevochten op een schaakbord vol tegenstrijdige belangen… [foto: Wollertz/Shutterstock]

Gemeenten eisen meer van wietexperiment

De reactie van de VNG, een belangrijke speler in het politieke landschap waarvan alle gemeenten verplicht lid zijn, sluit goed aan bij de kritiek van de kant van de coffeeshops. De VNG hekelt het gebrek aan variatie, de niet flexibele opzet van het experiment, het feit dat álle coffeeshops in een gemeente mee moeten doen en het abrupte einde na vier jaar, dat “een serieuze belemmering voor telers, coffeeshops en gemeenten om deel te nemen” wordt genoemd.

Het laatste kritiekpunt van de VNG is het meest fundamentele: “De schaal van de experimenten en de keuze voor een klein aantal deelnemende gemeenten overtuigen ons niet. Experimenten die beperkt van omvang zijn zullen ook maar beperkt leiden tot nieuwe kennis en inzichten.”

Terwijl in Canada en de VS miljarden worden verdiend in de legale cannabisindustrie modderen wij verder met een dichtgetimmerd mini-experiment waar niemand blij mee is

Het wietexperiment is een compromis dat zelf weer van compromissen aan elkaar hangt, zoals een verslaggever van de Volkskrant al schreef. Die krant beschreef eerder in een reconstructie van de formatie van Rutte III hoe het wietexperiment in het regeerakkoord terecht kwam.

Vera Bergkamp (D66) en Madeleine van Toorenburg (CDA) moesten het onderwerp cannabis aan een zogenaamde zijtafel voorkoken, maar dit lukte niet. VVD’er Halbe Zijlstra zou daarop hebben gezegd: als jullie er niet uit komen, moet je gewoon een experiment doen. Een compromis dus, tussen legaliseren en wietoorlog blijven voeren. Twee totaal tegengestelde uitgangspunten.

Wie gaat de strijd winnen: de bijbel (CDA en CU) of de bankrekening (VVD en D66)..? [foto: Roxana Gonzalez/Shutterstock]

Koopman delft onderspit tegen dominee

De Nederlandse politiek werd eeuwenlang gekarakteriseerd door het beeld van de dominee en de koopman, die elkaar min of meer in evenwicht hielden. In het kabinet Rutte III zitten twee christelijke partijen, het CDA en de ChristenUnie. D66 en zeker de VVD zijn echte “koopmanspartijen”, die zich bovendien laten voorstaan op liberale principes als zelfbeschikking en de vrijheid van burgers om hun leven naar eigen inzicht en voorkeur in te richten.

Maar in het cannabisbeleid van Rutte III delft de koopman het onderspit tegen de dominee. Terwijl in Canada en de VS miljarden worden verdiend in de legale cannabisindustrie, grotendeels met Nederlandse knowhow, tuinbouwtechnieken en genetica, modderen wij verder met een dichtgetimmerd mini-experiment waar niemand blij mee is.

Heeft adviescommissie ballen?

De grote vraag is nu of de adviescommissie genoeg ballen heeft om de regering een advies te geven dat hout snijdt. En of D66 en de VVD eindelijk hun rug rechten en eisen dat het roer omgaat, met als doel cannabis zo snel mogelijk te legaliseren.

Door het huidige gefröbel loopt Nederland miljarden euro’s en tienduizenden banen mis en verliezen we de aansluiting met de landen die nu al volop profiteren van wat we hier in Nederland sinds 1976 hebben ontwikkeld.

[openingsbeeld: Mitch M/Shutterstock]
(advertenties)