(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Ze waren in 2014 de eerste cannabis social club in Nederland: Tree of Life in Amsterdam. Doel was en is om wiet te kweken voor de leden, maar nadat de rechter teelt onder het huidige gedoogbeleid verbood, gooit men het nu over een andere boeg: die wiet moet onder het mom van wetenschappelijk onderzoek toch geteeld kunnen worden. Een aanvraag daartoe is afgelopen week naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verstuurd.

Wetenschappelijk onderzoek

Op hun website staat eigenlijk al direct de reden voor deze opmerkelijke stap. We citeren:

‘De Tree of Life, CSCA heeft in het begin een poging gedaan om het gedoogbeleid naar de teelt op te rekken. Aan die poging heeft helaas een uitspraak van het OM een eind gemaakt : “Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam is van mening dat het initiatief van de vereniging The Tree of Life, Cannabis Social Club Amsterdam om gezamenlijk cannabisplanten te verbouwen ‘voor persoonlijk gebruik en in besloten kring’ strafbaar is”.’

Die afwijzing van Justitie leidt nu tot een unieke aanpak in cannabisland – en ook onder de cannabis social clubs in binnen- en buitenland – om het via de weg van wetenschappelijk onderzoek toch voor elkaar te krijgen dat er gemeenschappelijk cannabis verbouwd mag worden.

Een stap verder

Tree of Life: ‘Na veel juridisch onderzoek en deskundig advies zijn we uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat de grootste uitdaging voor de Tree of Life, CSCA niet het opzetten van een “illegale” plantage is, en daardoor eventueel een rechtszaak uit te lokken. Het gaat ons erom een stap verder te zetten in de richting van legalisering/regulering, namelijk door een opiumontheffing aan te vragen om voor onze leden op grotere, bedrijfsmatige schaal te mogen kweken en zodoende aan te kunnen tonen wat de voordelen zijn van gecontroleerde teelt en van verantwoord gebruik binnen een organisatie zonder winstoogmerk, m.b.t de volksgezondheid.’

Recreatieve cannabis consument

Afgelopen donderdag voegde de csc de daad bij het woord en stuurde men een aanvraag voor een ontheffing van de Opiumwet naar het ministerie van VWS in Den Haag. Mocht het ze lukken dan wordt Tree of Life dus de eerste in Nederland die ‘gecontroleerd wiet teelt’. Immers, andere initiatieven van bijvoorbeeld de medical social clubs Suver Nuver (die onlangs wel in 8 gemeenten een kweekvergunning heeft aangevraagd) en PGMCG in Tilburg opereren in het schemergebied tussen legaal en illegaal. Als het al wordt toegestaan is het op zijn best een soort gedogen… en het betreft hier medicinale gebruikers, Tree of Life is er voor de recreatieve cannabis consumenten.

Dat oogluikend gedogen wil Tree of Life dus niet. In dezelfde Opiumwet die de teelt van wiet verbiedt staat namelijk een ‘ontsnappingsclausule’ denken de Amsterdammers: de productie van verdovende middelen is toegestaan voor geneeskundige en wetenschappelijke doeleinden. In NRC Handelsblad licht jurist Kaj Hollemans, die Tree of Life helpt, het plan toe: ‘Die begrippen worden niet nader gedefinieerd. Er is ruimte voor interpretatie.’

Steun van gemeente en wetenschappers

Ook vanuit de politiek (burgemeester Van der Laan van Amsterdan steunt de club en wil helpen met een locatie waar wiet geteeld mag worden) en wetenschappelijk wereld krijgt Tree of Life hulp. Hoogleraar criminologie Dirk Korf (UvA) en hoogleraar verslavingszorg Wim van den Brink (AMC) doken in de Opiumwet en schreven voor de social club een onderzoeksvoorstel. En dat ligt nu dus in Den Haag bij de (demissionaire) minister van VWS.

NRC schrijft dat in de aanvraag ‘gedetailleerde voornemens over beveiliging, certificering en locatie – die de vereniging geheimhoudt’ staan. De bedoeling is dat investeerders en leden van de vereniging het onderzoek financieren. Voor het onderzoek zouden enkele duizenden planten per jaar worden geteeld.

Wietbeleid terug naar VWS?

Of het gaat lukken om via deze maas in de Opiumwet toch gezamenlijk wiet voor de leden te mogen kweken is afwachten. Heel erg positief hoeven we vooralsnog niet te zijn. Ooit in 1976 toen de Opiumwet er kwam was het de bedoeling dat het cannabisbeleid inderdaad bij volksgezondheid thuishoorde, maar de hele wietdiscussie is sinds eind jaren tachtig simpelweg gekaapt door het ministerie van Justitie.

En dankzij een serie onbeschrijflijke onbenullen van het CDA en de VVD op die ministerspost (Hirsch Balin, Donner, Opstelten, Van der Steur to name a few) is een oorspronkelijke gezondheidsdiscussie verwaterd tot puur repressieve war on drugs propaganda.

Maar goed, het is nooit te laat om tot inkeer te komen, dus laten we hopen dat ze op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport eindelijk eens ballen tonen…

[openingsfoto:  Mitch M/Shutterstock]
(advertentie)