(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Met een Kamerbrief heeft de regering opnieuw vertraging aangekondigd voor de start van het Experiment Gesloten Coffeeshopketen, beter bekend als het wietexperiment of de wietproef. Zogenaamd op basis van informatie van de betrokken kwekers, begint het nu allemaal pas in het eerste kwartaal van 2024. Met een beetje geluk is dat dus tegelijkertijd met de introductie van de legale wietverkoop en thuisteelt in heel Duitsland. Maar Breda en Tilburg mogen hoop koesteren dat hun wens om alvast eerder te beginnen wordt ingewilligd door Rutte & Co…

Aantal gemeenten en wiettelers nog altijd niet compleet

Afgelopen vrijdag stuurden de voor het wietexperiment verantwoordelijke ministers Yesilgöz (Justitie) en Kuipers (Volksgezondheid) maar weer eens een excuusbriefje naar de 150 Kamerleden. Opnieuw uitstel voor de test met legale wietteelt en legale wietverkoop in 10 gemeenten.

Oh nee, het moeten er 11 worden maar die elfde deelnemer – een grotere stad moet het per se zijn – is nog niet bekend. Utrecht wil niet, maar er schijnen twee gemeenten in de running te zijn geweest waarvan er nu nog eentje over is. Wie dat is, nee dat vertellen de bewindslieden niet:

Oh trouwens; die 10 wiettelers die zijn ingeloot voor het wietexperiment zijn ook nog niet compleet. Eén van de tien is namelijk alsnog buiten de spreekwoordelijke boot gevallen en nu wordt er dus ‘gepraat’ met een vervanger. Of zoals de twee ministers het zeggen: ‘Vanwege het intrekken van de aanwijzing van de tiende teler, hebben we de volgende aanvrager op de wachtlijst benaderd voor deelname.’

Wanneer het vanaf nu niet (nog) meer tegenzit wordt er in Nederland zeven jaar na de aankondiging – in et eerste kwartaal van 2024 – legale hasj en wiet verkocht in sommige coffeeshops… [foto: FrankHH/Shutterstock]

Nieuwe startdatum wietexperiment: eerste kwartaal 2024

Dat schiet dus weer allemaal lekker op. Zoals we vorige week meldden, is er ook pas één wietproef-kweker waar daadwerkelijk wietplantjes groeien en dat is bij FYTA in Waalwijk. De anderen worstelen nog met banale zaken als een bankrekening zien te krijgen of een lokale vestigingsvergunning, of ze zijn de kweekkas nog aan het optuigen. ‘Exponentiële toename van de investeringskosten’, bijvoorbeeld voor bouwmaterialen en energie, helpen de zaak ook niet sneller verder natuurlijk.

En dus wordt het niet het tweede kwartaal van 2023 dat het experiment eindelijk van start gaat met de zogeheten ‘experimenteerfase’ maar pas het eerste kwartaal van 2024. Moet er verder natuurlijk niets meer tegenzitten, hè.

Kwaliteit en keuzemogelijkheden legale wiet en hasj

De beide ministers gooien het trouwens vooral op het aanbod van hasj en wiet dat de zoveelste vertraging zou hebben veroorzaakt. Maar dan denken wij toch direct aan dat verhaal van de kip of het ei. Als er nog nergens serieus wiet wordt gekweekt voor de wietproef, hoe kan je dan beoordelen of ‘de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de geproduceerde hennep en hasjiesj’ voldoende zijn? Juist.

‘Eerder starten met de experimenteerfase levert te veel risico’s op voor een goed verloop van het experiment. Op basis van de meest recente informatie die wij van telers hebben ontvangen, verwachten we dat in het eerste kwartaal van 2024 het eerste moment zal zijn, waarop de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de geproduceerde hennep en hasjiesj voldoende is’, schrijven de verantwoordelijke ministers dan ook.

Toch staat er ook iets nieuws en warempel positiefs in de brief en dat betreft het testen van de cannabis. Het was eerst de bedoeling om alleen op THC, CBD en CBN te gaan testen. Maar zie wat Kuipers &  Yesilgöz ons nu toezeggen: er komt een ‘extra analyse van contaminanten (aflatoxines, microbiologie, gewasbeschermingsmiddelen en zware metalen)’.

Misschien mogen Breda en Tilburg al in 2023 beginnen

Een sprankje hoop krijgen ook de Brabantse wietproef-steden Breda en Tilburg. Die hebben aangegeven dat zij graag alvast beginnen met de proef, ook al is de rest van het land nog aan het voorbereiden. En dat heeft natuurlijk weer alles te maken met FYTA in Waalwijk, want daar is de wiet al klaar. Bewaren tot het eerste kwartaal van 2024 is gekkenwerk en dus willen ze in Brabant gewoon vast de koe bij de horens vatten. Ook al omdat anders het draagvlak onder de bevolking zou kunnen afnemen.

Wonder boven wonder wordt dat proefballonetje niet eens direct afgeschoten door het kabinet.

Kuipers & Yesilgöz: ‘Nu het startmoment niet in 2023 kan plaatsvinden, kijken we of een alternatief mogelijk is om op kleinere schaal toch in 2023 te starten met levering aan coffeeshops. Daarbij sluiten we aan bij een initiatief vanuit de betrokken Brabantse burgemeesters bij het experiment om te bezien of er, vooruitlopend op de start van de overgangsfase, eerder geleverd kan worden aan coffeeshops door de telers die gereed zijn.’

Een besluit is er echter nog niet genomen natuurlijk, dat horen we later dan wel weer…

Pas volgend decennium landelijke legalisatie van cannabis (?)

Over later gesproken. Het plan voor een wietexperiment dateert van voorjaar 2017. Nu ruim 5,5 jaar later stellen we de start ervan opnieuw uit en wel naar het eerste kwartaal 2024. Afgesproken is dat er bij die start eerst een half jaar een ‘overgangsfase’ komt in de deelnemende coffeeshops waarin zij zowel legale als illegale cannabis mogen verkopen.

Daarna begint het experiment – de zogeheten experimenteerfase – pas echt en dat duurt minimaal 4 jaar. Het dan zittende kabinet kan besluiten er nog 1,5 jaar aan vast te plakken, waarna de afbouwfase van een half jaar volgt.

Wie heeft meegerekend, ziet dat we dan op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2029 (!) eens kunnen gaan discussiëren over landelijke legalisering van cannabis in Nederland. Indien het wietexperiment echter met 18 maanden verlengd wordt, zitten we al ruimschoots in de jaren dertig van de 21e eeuw** voordat Nederland zich wel/niet aansluit bij de Duitsers, Canadezen, Amerikanen, Thai et cetera…

** Maar dan mag er vanaf nu niet opnieuw vertraging optreden bij het wietexperiment, iets waarvoor wij nog geen vingerkootje in het Haagse vagevuur durven steken…
[openingsbeeld: Dimj/Shutterstock]
(advertentie)